Weryfikowanie żądań (Dialogflow)

Żądania do webhooka konwersacyjnego są podpisane w nagłówku tokenem autoryzacji w następującym formacie:

authorization: "<JWT token>"

Token uwierzytelniania jest zgodny z formatem tokena internetowego JSON, gdzie wartość pola odbiorców jest równa identyfikator projektu Actions Console aplikacji. Aby sprawdzić token, rozpakuj token i upewnij się, że pole odbiorców jest zgodne z identyfikatorem projektu aplikacji. Możesz to zrobić za pomocą biblioteki danych uwierzytelniających JWT, takiej jak klient Node.js interfejsów API Google, lub bezpośrednio za pomocą opcji Biblioteka klienta Node.jsActionsSdkOptions#verification.

const {actionssdk} = require('actions-on-google');

const app = actionssdk({verification: 'nodejs-cloud-test-project-1234'});
// HTTP Code 403 will be thrown by default on verification error per request.