SignInValue

Wrócono do aplikacji jako dane wyjściowe dla actions.intent.SIGN_IN.

Zapis JSON
{
  "status": enum (SignInStatus)
}
Pola
status

enum (SignInStatus)

Stan logowania wybrany przez aplikację.