OrderState

Wycofane: użyj wersji V3 Proto. Obecny stan zamówienia.

Zapis JSON
{
  "state": string,
  "label": string
}
Pola
state

string

stan może mieć jedną z tych wartości:

CREATED: zamówienie zostało utworzone w systemie integratora. REJECTED: zamówienie zostało odrzucone przez integratora. CONFIRMED: zamówienie zostało potwierdzone przez integratora i jest aktywne. CANCELLED: użytkownik anulował zamówienie. IN_TRANSIT: zamówienie jest dostarczane. RETURNED: użytkownik dokonał zwrotu. FULFILLED: użytkownik otrzymał zamówione produkty. CHANGE_REQUESTED: użytkownik poprosił o zmianę zamówienia, a integrator przetwarza ją. Po przetworzeniu żądania zamówienie powinno zostać przeniesione do innego stanu.

Wymagany.

label

string

Ciąg znaków widoczny dla użytkownika dla danego stanu. Wymagany.