OptionInfo

Dodatkowe informacje o opcji opcji związanej z jej aktywowaniem w oknie dialogowym. Zaktualizuj plik assistant.logs.actions.OptionInfo, aby uwzględnić wprowadzone zmiany.

Zapis JSON
{
  "key": string,
  "synonyms": [
    string
  ]
}
Pola
key

string

Niepowtarzalny klucz, który zostanie zwrócony agentowi, jeśli ta odpowiedź zostanie przekazana.

synonyms[]

string

Lista synonimów, które mogą posłużyć do wywołania tego elementu w oknie dialogowym.