MediaType

typ multimediów w tej odpowiedzi.

Wartości w polu enum
MEDIA_TYPE_UNSPECIFIED Nie określono.
AUDIO Strumień audio.