LinkValueSpec

Przekazane z aplikacji jako dane wejściowe dla elementu actions.intent.LINK.

Zapis JSON
{
  "openUrlAction": {
    object (OpenUrlAction)
  },
  "dialogSpec": {
    object (DialogSpec)
  }
}
Pola
openUrlAction

object (OpenUrlAction)

Miejsce docelowe, do którego ma prowadzić aplikacja. Może to być adres URL strony internetowej, link do rozmowy lub zamiar Androida. Adres URL strony internetowej służy do przekazywania przepływu do niektórych witryn. Link konwersacyjny jest wykorzystywany do utworzenia precyzyjnego linku do innej aplikacji AoG. Identyfikator URI intencji w Androidzie służy do wywołania intencji Androida. Wymaga to określenia parametru packageName.

dialogSpec

object (DialogSpec)