InputType

Wskazuje źródło wejściowe, wpisane zapytanie lub zapytanie głosowe.

Wartości w polu enum
UNSPECIFIED_INPUT_TYPE Nieokreślone źródło sygnału.
TOUCH Zapytanie pochodzące z interakcji GUI.
VOICE Zapytanie głosowe.
KEYBOARD Wpisane zapytanie.
URL Działanie zostało wywołane przez link URL.