Image

Obraz wyświetlany na karcie.

Zapis JSON
{
  "url": string,
  "accessibilityText": string,
  "height": integer,
  "width": integer
}
Pola
url

string

URL źródła obrazu. Obrazy mogą być w formacie JPG, PNG lub GIF (animowanym lub nieanimowanym). na przykład https://www.agentx.com/logo.png. Wymagany.

accessibilityText

string

Opis obrazu używany do ułatwień dostępu, np. czytniki ekranu. Wymagany.

height

integer

Wysokość obrazu w pikselach. Opcjonalnie.

width

integer

Szerokość obrazu w pikselach. Opcjonalnie.