HorizontalAlignment

Wyrównanie zawartości komórki.

Wartości w polu enum
LEADING Początek krawędzi komórki. Jest to ustawienie domyślne.
CENTER Treść jest wyśrodkowana na środku kolumny.
TRAILING Zawartość jest wyrównana do końcowego krawędzi kolumny.