ConversationType

Wskazuje stan wątku w cyklu życia.

Wartości w polu enum
TYPE_UNSPECIFIED Nie określono.
NEW Rozpoczęcie rozmowy niedawno.
ACTIVE Trwa rozmowa.