Sohbet İşlemleri, 13 Haziran 2023'te kullanımdan kaldırılacak. Daha fazla bilgi için Görüşme İşlemleri'nin kullanımdan kaldırılması başlıklı makaleyi inceleyin.

gtion'lara genel bakış

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

gactions komut satırı arayüzü (CLI) aracı, gerekli proje yapısını ve dosyaları oluşturup Actions konsolunda bir Actions projesi olarak dağıtmanıza yardımcı olur. Komut satırı aracı yüklenip kurulduktan sonra sık karşılaşılan senaryolarda kullanılması hakkında bilgi edinmek için kullanıcı rehberini inceleyin.

Aracı yükledikten sonra, aracınızın işlevlerinin özetini terminalinizde bulabilirsiniz:

gactions --help

Aşağıdaki çıkış gösterilir:

Command Line Interface for Google Actions SDK

Usage:
 gactions [command]

Available Commands:
 decrypt       Decrypt client secret.
 deploy       Deploy an Action to the specified channel.
 encrypt       Encrypt client secret.
 help        Help about any command
 init        Initialize a directory for a new project.
 login        Authenticate gactions CLI to your Google account via web browser.
 logout       Log gactions CLI out of your Google Account.
 pull        This command pulls files from Actions Console into the local file system.
 push        This command pushes changes in the local files to Actions Console.
 third-party-notices Prints license files of third-party software used.
 version       Prints current version of the CLI.

Flags:
 -h, --help   help for gactions
 -v, --verbose  Display additional error information

Use "gactions [command] --help" for more information about a command.

gactions komut satırı aracını yükleyin

Bir yükleme paketini indirerek, paketi açarak ve yürütme yolunuzu yapılandırarak gactions komut satırı arayüzü (CLI) aracını yükleyin.

Gage'leri yüklemek ve yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. İşletim sisteminize uygun paketi indirin:

  Platform Paket Denetim Toplamı
  Windows İndir SHA256
  Linux İndir SHA256
  Mac OS İndir SHA256
 2. Paketi istediğiniz bir konuma çıkarın ve ikili programı ortamınızın PATH değişkenine ekleyin. Alternatif olarak, paketi önceden PATH değişkeninizde bulunan bir konuma (örneğin, /usr/local/bin) çıkarın.

 3. Linux ve Mac'te, gerekirse yürütme izinlerini etkinleştirin:

  chmod +x PATH_TO/gactions
 4. KSA'nın kimliğini doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Bu komut, bir kimlik doğrulama akışı başlatır ve web tarayıcısı gerektirir:

  gactions login

  Akış tamamlandığında KSA otomatik olarak kimlik doğrulaması yapar.

Proje oluşturma ve ayarlama

gactions komut satırı aracını kullanabilmek için Actions konsolunda bir proje oluşturmanız ve gaction'ların projeye erişmesine izin vermeniz gerekir. Bir proje oluşturup ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. İşlemler konsoluna gidin.
 2. Yeni proje'yi tıklayın, bir proje adı girin ve Proje oluştur'u tıklayın.
 3. Kategori seçip Sonraki'yi tıklayın.
 4. Boş proje'yi seçin ve Derlemeye başla'yı tıklayın.
 5. API'leri etkinleştirme ve devre dışı bırakma bölümündeki talimatları uygulayarak Google Cloud Console'da Actions API'yi etkinleştirin. Bu işlem, projelerin projenizle etkileşim kurmasını sağlar.

Örnek başlatma

Boş bir dizin oluşturun, ardından örnek bir Actions projesini içe aktarmak için bu dizinden gactions init SAMPLE_NAME öğesini çalıştırın. Örnek projeyi, kendi projenizi oluşturmak ve bir Actions projesinin yapısını anlamak için bir model olarak kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki komut, hello-world örneğinin içeriğinin dizininize eklenmesiyle sonuçlanır:

gactions init hello-world