Structured Data สำหรับองค์กร (Organization)

การ์ดความรู้เกี่ยวกับผู้ขายในผลการค้นหาของ Google Search

คุณสามารถใช้ Structured Data สำหรับองค์กรเพื่อบอกให้ Google ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารขององค์กร เช่น โลโก้ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และตัวระบุธุรกิจ Google สามารถใช้มาร์กอัปนี้ในการ์ดความรู้และองค์ประกอบที่มองเห็นได้อื่นๆ (เช่น การระบุแหล่งที่มา) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หารายละเอียดขององค์กรคุณใน Google Search

วิธีเพิ่ม Structured Data

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บของคุณให้มากที่สุด ไม่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่จําเป็น แต่ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้กับเนื้อหาของคุณแทน ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

Organization

ต่อไปนี้คือตัวอย่างข้อมูลองค์กรในโค้ด JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

OnlineStore ในนโยบายคืนสินค้า (ตัวอย่างประเภทย่อยของ Organization)

นี่คือตัวอย่างข้อมูลร้านค้าออนไลน์ในโค้ด JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "OnlineStore",
   "name": "Example Online Store",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example12", "https://example.org/@example34"],
   "logo": "https://www.example.com/assets/images/logo.png",
   "contactPoint": {
    "contactType": "Customer Service",
    "email": "support@example.com",
    "telephone": "+47-99-999-9900"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228",
   "hasMerchantReturnPolicy": {
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "applicableCountry": ["FR", "CH"],
    "returnPolicyCountry": "FR",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": 60,
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn",
    "refundType": "https://schema.org/FullRefund"
   }
   ... // Other Organization-level properties
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ Structured Data มีสิทธิ์รวมในผลการค้นหาของ Google Search

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

เราขอแนะนำให้วางข้อมูลนี้ในหน้าแรกหรือหน้าเดี่ยวที่อธิบายถึงองค์กรของคุณ เช่น หน้าเกี่ยวกับเรา โดยคุณไม่จำเป็นต้องใส่ไว้ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์

เราขอแนะนำให้ใช้ประเภทย่อย schema.org ที่เจาะจงที่สุดของ Organization ซึ่งตรงกับองค์กรของคุณ เช่น หากคุณมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เราขอแนะนําให้ใช้ประเภทย่อย OnlineStore แทน OnlineBusiness และหากเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวข้องกับธุรกิจในพื้นที่ เช่น ร้านอาหารหรือกิจการที่มีหน้าร้านจริง เราแนะนำให้ระบุรายละเอียดด้านการดูแลระบบโดยใช้ประเภทย่อยที่เจาะจงที่สุดจาก LocalBusiness และกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นและแนะนำสำหรับธุรกิจในพื้นที่นอกเหนือจากฟิลด์ที่แนะนำในคู่มือนี้

คำจำกัดความของประเภท Structured Data

Google ยอมรับพร็อพเพอร์ตี้ของ Organization ดังต่อไปนี้ ระบุพร็อพเพอร์ตี้แนะนําที่ใช้กับหน้าเว็บของคุณให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจหน้าเว็บได้ดีขึ้น ไม่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่จําเป็น แต่ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้กับองค์กรของคุณแทน

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
address

PostalAddress

ที่อยู่ (ที่อยู่จริงหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์) ขององค์กร (หากมี) ระบุข้อมูลทั้งหมดที่ใช้กับประเทศของคุณ ยิ่งคุณระบุพร็อพเพอร์ตี้มากเท่าใด ผลการค้นหาก็จะยิ่งมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถระบุที่อยู่ได้หลายรายการหากมีสถานที่ตั้งอยู่ในหลายเมือง รัฐ หรือประเทศ เช่น

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.addressCountry

Text

ประเทศสำหรับที่อยู่ทางไปรษณีย์ โดยใช้รหัสประเทศ ISO 3166-1 alpha-2 2 ตัวอักษร

address.addressLocality

Text

เมืองของที่อยู่ทางไปรษณีย์

address.addressRegion

Text

ภูมิภาคของที่อยู่ทางไปรษณีย์ (หากมี) เช่น รัฐ

address.postalCode

Text

รหัสไปรษณีย์

address.streetAddress

Text

ที่อยู่แบบเต็มของที่อยู่ทางไปรษณีย์

alternateName

Text

ชื่อที่รู้จักโดยทั่วไปชื่ออื่นที่องค์กรของคุณใช้ (หากมี)

contactPoint

ContactPoint

วิธีที่ดีที่สุดให้ผู้ใช้ติดต่อธุรกิจของคุณ (หากมี) รวมวิธีการสนับสนุนทั้งหมดที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ตามแนวทางปฏิบัติแนะนำจาก Google เช่น

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.email

Text

อีเมลสำหรับติดต่อธุรกิจ (หากมี) หากคุณใช้ประเภท LocalBusiness ให้ระบุอีเมลหลักที่ระดับ LocalBusiness ก่อนใช้ contactPoint เพื่อระบุวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงองค์กร

contactPoint.telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อธุรกิจ (หากมี) อย่าลืมใส่รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ในหมายเลขโทรศัพท์ด้วย หากคุณใช้ประเภท LocalBusiness ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ระดับ LocalBusiness ก่อนใช้ contactPoint เพื่อระบุช่องทางต่างๆ ในการเข้าถึงองค์กร

description

Text

คำอธิบายองค์กรของคุณโดยละเอียด หากมี

duns

Text

หมายเลข DUNS ของ Dun & Bradstreet เพื่อระบุ Organization ของคุณ (หากมี) เราขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์ iso6523Code ที่มีคำนำหน้า 0060: แทน

email

Text

อีเมลสำหรับติดต่อธุรกิจ (หากมี)

foundingDate

Date

วันที่ Organization ของคุณก่อตั้งในรูปแบบวันที่ ISO 8601 หากมี

globalLocationNumber

Text

หมายเลขสถานที่ตั้งทั่วโลกของ GS1 ที่ระบุสถานที่ตั้งของ Organization (หากมี)

hasMerchantReturnPolicy

MerchantReturnPolicy

นโยบายคืนสินค้าที่ Organization ใช้ (หากมี) หากคุณเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้นี้ อย่าลืมใส่ฟิลด์ที่จำเป็นและแนะนำสำหรับ MerchantReturnPolicy ด้วย

iso6523Code

Text

ตัวระบุ ISO 6523 ขององค์กร (หากมี) ส่วนแรกของตัวระบุ ISO 6523 คือ ICD (International Code Designator) ซึ่งกำหนดว่าจะใช้รูปแบบการระบุรูปแบบใด ส่วนที่ 2 คือตัวระบุจริง เราขอแนะนำให้คั่น ICD และตัวระบุด้วยอักขระโคลอน (U+003A) ค่า ICD ทั่วไป ได้แก่

 • 0060: ระบบหมายเลขสากลของ Dun & Bradstreet (DUNS)
 • 0088: หมายเลขสถานที่ตั้งทั่วโลกของ GS1 (GLN)
 • 0199: ตัวระบุนิติบุคคล (LEI)
legalName

Text

ชื่อตามกฎหมายที่จดทะเบียนของ Organization (หากมี) และแตกต่างจากพร็อพเพอร์ตี้ name

leiCode

Text

ตัวระบุสำหรับ Organization ตามที่กำหนดไว้ใน ISO 17442 หากมี เราขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์ iso6523Code ที่มีคำนำหน้า 0199: แทน

logo

URL หรือ ImageObject

โลโก้ที่เป็นตัวแทนองค์กรของคุณ (หากมี) การเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้นี้ช่วยให้ Google เข้าใจได้ดีขึ้นว่าคุณต้องการแสดงโลโก้ใดในผลการค้นหาและการ์ดความรู้ เป็นต้น

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพ

 • รูปภาพต้องมีขนาดอย่างน้อย 112x112 พิกเซล
 • URL ของรูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • ไฟล์รูปภาพต้องเป็นรูปแบบที่ Google รูปภาพรองรับ
 • ตรวจสอบว่ารูปภาพแสดงตามที่คุณตั้งใจให้แสดงบนพื้นหลังสีขาวล้วน (ตัวอย่างเช่น หากโลโก้เป็นสีขาวหรือสีเทาเสียส่วนใหญ่ ก็อาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการให้แสดงบนพื้นหลังสีขาว)

หากใช้ประเภท ImageObject ให้ตรวจสอบว่ามีพร็อพเพอร์ตี้ contentUrl หรือ url ที่ถูกต้องซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับประเภท URL

naics

Text

รหัสระบบการจัดประเภทอุตสาหกรรมของอเมริกาเหนือ (North American Industry Classification System หรือ NAICS) สำหรับ Organization หากมี

name

Text

ชื่อองค์กรของคุณ ใช้ name และ alternateName เดียวกันกับที่ใช้สำหรับชื่อเว็บไซต์

numberOfEmployees

QuantitativeValue

จำนวนพนักงานใน Organization หากมี

ตัวอย่างการระบุจำนวนพนักงานอย่างเจาะจง

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
}

ตัวอย่างการระบุจำนวนพนักงานเป็นช่วงตัวเลข

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
}
sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บบนเว็บไซต์อื่นที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร (หากมี) เช่น URL ไปยังหน้าโปรไฟล์ขององค์กรในโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์รีวิว คุณระบุ URL ของ sameAs ได้หลายรายการ

taxID

Text

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เชื่อมโยงกับ Organization หากมี โปรดตรวจสอบว่า taxID ตรงกับประเทศที่คุณระบุไว้ในฟิลด์ address

telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจที่จะใช้เป็นวิธีติดต่อหลักสำหรับลูกค้า (หากมี) อย่าลืมใส่รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ในหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

url

URL

URL เว็บไซต์ขององค์กร (หากมี) วิธีนี้จะช่วยให้ Google ระบุองค์กรของคุณได้อย่างเด่นชัด

vatID

Text

รหัส VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่เชื่อมโยงกับ Organization หากเกี่ยวข้องกับประเทศและธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ (เช่น ผู้ใช้สามารถค้นหาธุรกิจของคุณในฐานข้อมูล VAT สาธารณะได้)

MerchantReturnPolicy

ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เพื่ออธิบายนโยบายคืนสินค้าทั่วไปสำหรับ Organization ทั้งหมด หากเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ หากคุณมีนโยบายเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ให้ใช้มาร์กอัปส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขายแทน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น (เลือกตัวเลือกที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณที่สุด)
ตัวเลือก ก.
applicableCountry

Text

รหัสประเทศที่ใช้กับนโยบายคืนสินค้า โดยใช้รูปแบบที่เป็นอักษร 2 ตัวแบบ ISO 3166-1 Alpha-2 คุณระบุได้สูงสุด 50 ประเทศ

returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

ประเภทของนโยบายคืนสินค้า โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: มีการกำหนดจำนวนวันในการคืนผลิตภัณฑ์
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: ไม่อนุญาตให้คืนสินค้า
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: ไม่จำกัดเวลาในการคืนผลิตภัณฑ์

หากใช้ MerchantReturnFiniteReturnWindow คุณจะต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ merchantReturnDays

returnPolicyCountry

Text

ประเทศที่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปเพื่อคืนสินค้า ประเทศนี้อาจแตกต่างกันจากประเทศที่มีการจัดส่งหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปในตอนแรก ISO 3166-1 alpha-2 การจัดรูปแบบรหัสประเทศ คุณระบุได้สูงสุด 50 ประเทศ

ตัวเลือก ข.
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
customerRemorseReturnFees

ReturnFeesEnumeration

ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าประเภทหนึ่งๆ หากมีการคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากลูกค้ารู้สึกผิดหวังที่ซื้อ โปรดดูค่าที่เป็นไปได้ใน returnFees

customerRemorseReturnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

วิธีที่ผู้บริโภคขอรับป้ายกำกับการคืนสินค้า โปรดดูค่าที่เป็นไปได้ใน returnLabelSource

customerRemorseReturnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

ค่าจัดส่งสำหรับการคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากลูกค้ารู้สึกผิดหวังที่ซื้อ พร็อพเพอร์ตี้นี้จำเป็นต้องมีเฉพาะในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งตั้งค่าไว้เป็นไม่ใช่ 0 ซึ่งผู้บริโภคต้องชำระเพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดได้ที่ returnShippingFeesAmount

itemCondition

OfferItemCondition

เงื่อนไขที่ยอมรับได้ของสินค้าที่สามารถคืนได้ คุณระบุเงื่อนไขที่ยอมรับได้ได้หลายเงื่อนไข โดยให้ใช้ค่าต่อไปนี้

 • https://schema.org/DamagedCondition: ยอมรับสินค้าที่เสียหาย
 • https://schema.org/NewCondition: ยอมรับสินค้าใหม่
 • https://schema.org/RefurbishedCondition: ยอมรับรับสินค้าที่ซ่อมแซมใหม่
 • https://schema.org/UsedCondition: ยอมรับสินค้าใช้แล้ว
itemDefectReturnFees

ReturnFeesEnumeration

ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าบางประเภทสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง โปรดดูค่าที่เป็นไปได้ใน returnFees

itemDefectReturnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

วิธีที่ผู้บริโภคสามารถดูป้ายกำกับการคืนสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ โปรดดูค่าที่เป็นไปได้ใน returnLabelSource

itemDefectReturnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

ค่าจัดส่งสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีข้อบกพร่อง พร็อพเพอร์ตี้นี้จำเป็นต้องมีเฉพาะในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งตั้งค่าไว้เป็นไม่ใช่ 0 ซึ่งผู้บริโภคต้องชำระเพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดได้ที่ returnShippingFeesAmount

merchantReturnDays

Integer หรือ Date หรือ DateTime

จำนวนวันที่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้ นับตั้งแต่วันที่นำส่ง คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ก็ต่อเมื่อตั้งค่า returnPolicyCategory เป็น MerchantReturnFiniteReturnWindow

refundType

RefundType

ประเภทการคืนเงินสำหรับผู้บริโภคเมื่อคืนผลิตภัณฑ์

 • https://schema.org/ExchangeRefund: สามารถเปลี่ยนสินค้ารายการนี้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันได้
 • https://schema.org/FullRefund: สามารถคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้ารายการนี้ได้
 • https://schema.org/StoreCreditRefund: สามารถคืนเงินเป็นเครดิตใน Store สำหรับสินค้ารายการนี้ได้
returnFees

ReturnFeesEnumeration

ประเภทค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าเริ่มต้น ใช้ค่าที่รองรับค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/FreeReturn: ผู้บริโภคจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากใช้ อย่าใส่พร็อพเพอร์ตี้ returnShippingFeesAmount
 • https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility: ผู้บริโภคต้องจัดการและชำระค่าส่งคืนเอง หากใช้ อย่าใส่พร็อพเพอร์ตี้ returnShippingFeesAmount
 • https://schema.org/ReturnShippingFees: มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้บริโภคเพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ ระบุค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (ไม่ใช่ 0) โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ returnShippingFeesAmount
returnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

วิธีที่ผู้บริโภคสามารถดูป้ายกำกับการคืนสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/ReturnLabelCustomerResponsibility: ผู้บริโภคต้องเป็นคนสร้างป้ายกำกับการคืนสินค้า
 • https://schema.org/ReturnLabelDownloadAndPrint: ลูกค้าต้องดาวน์โหลดและพิมพ์ป้ายกำกับการคืนสินค้า
 • https://schema.org/ReturnLabelInBox: ป้ายกำกับการคืนสินค้าจะรวมอยู่ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งแรก
returnMethod

ReturnMethodEnumeration

ประเภทของวิธีการส่งคืนที่มีให้บริการ ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้เฉพาะเมื่อ returnPolicyCategory ต่างจาก MerchantReturnNotPermitted ใช้ค่าต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ค่า

 • https://schema.org/ReturnAtKiosk: คืนสินค้าได้ที่คีออสก์
 • https://schema.org/ReturnByMail: คืนสินค้าได้ทางไปรษณีย์
 • https://schema.org/ReturnInStore: คืนสินค้าได้ที่ร้านค้า
returnPolicySeasonalOverride

MerchantReturnPolicySeasonalOverride

การยกเว้นช่วงเทศกาลของนโยบายคืนสินค้าเพื่อระบุนโยบายคืนสินค้าสำหรับกิจกรรมพิเศษ เช่น วันหยุดต่างๆ ตัวอย่างเช่น หมวดหมู่นโยบายคืนสินค้าปกติของคุณตั้งค่าเป็น MerchantReturnPolicyUnlimitedWindow แต่ระยะเวลาที่รับคืนสินค้าควรจำกัดสำหรับช่วงลดราคาแบล็คฟรายเดย์

"returnPolicySeasonalOverride": {
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-11-29",
 "endDate": "2024-12-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
}

วิธีระบุการยกเว้นช่วงเทศกาลหลายรายการมีดังนี้ ในตัวอย่างนี้ นโยบายคืนสินค้าตามปกติคือไม่จำกัด แต่จะจำกัดในช่วงวันที่ 2 ช่วงต่อไปนี้

"returnPolicySeasonalOverride": [{
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-11-29",
 "endDate": "2024-12-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
},
{
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-12-26",
 "endDate": "2025-01-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
}]
returnPolicySeasonalOverride.endDate

Date หรือ DateTime

วันที่สิ้นสุดของการยกเว้นช่วงเทศกาล

returnPolicySeasonalOverride.merchantReturnDays

Integer หรือ Date หรือ DateTime

จำนวนวันที่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้ นับตั้งแต่วันที่นำส่ง คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ก็ต่อเมื่อตั้งค่า returnPolicyCategory เป็น MerchantReturnFiniteReturnWindow

returnPolicySeasonalOverride.returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

ประเภทของนโยบายคืนสินค้า โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: มีการกำหนดจำนวนวันในการคืนผลิตภัณฑ์
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: ไม่อนุญาตให้คืนสินค้า
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: ไม่จำกัดเวลาในการคืนผลิตภัณฑ์

หากใช้ MerchantReturnFiniteReturnWindow คุณจะต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ merchantReturnDays

returnPolicySeasonalOverride.startDate

Date หรือ DateTime

วันที่เริ่มต้นของการยกเว้นช่วงเทศกาล

returnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้เฉพาะในกรณีที่ผู้บริโภคมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ไม่ใช่ 0 ให้แก่ผู้ขายเพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกรณีนี้ต้องตั้งค่า returnFees เป็น https://schema.org/ReturnShippingFees) หากคืนสินค้าได้ฟรี คุณต้องตั้งค่า returnFees เป็น https://schema.org/FreeReturn หากผู้บริโภคต้องการจัดการและชําระค่าส่งคืนสินค้า คุณต้องตั้งค่า returnFees เป็น https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility

ทางเลือกอื่นในการกำหนดการตั้งค่าการส่งคืนกับ Google

นโยบายการคืนสินค้าของผู้ค้าปลีกอาจมีความซับซ้อนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง หากคุณมีปัญหาในการระบุและการอัปเดตรายละเอียดการส่งคืนให้เป็นปัจจุบันด้วยมาร์กอัป และคุณมีบัญชี Google Merchant Center ให้พิจารณากําหนดการตั้งค่านโยบายคืนสินค้าใน Google Merchant Center

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้