Structured Data สำหรับองค์กร (Organization)

การ์ดความรู้เกี่ยวกับผู้ขายในผลการค้นหาของ Google Search

คุณสามารถใช้ Structured Data สำหรับองค์กรเพื่อบอกให้ Google ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารขององค์กร เช่น โลโก้ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และตัวระบุธุรกิจ Google สามารถใช้มาร์กอัปนี้ในการ์ดความรู้และองค์ประกอบที่มองเห็นได้อื่นๆ (เช่น การระบุแหล่งที่มา) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หารายละเอียดขององค์กรคุณได้ง่ายขึ้นใน Google Search

How to add structured data

Structured data is a standardized format for providing information about a page and classifying the page content. If you're new to structured data, you can learn more about how structured data works.

Here's an overview of how to build, test, and release structured data.

 1. Add as many recommended properties that apply to your web page. There are no required properties; instead, add the properties that apply to your content. Based on the format you're using, learn where to insert structured data on the page.
 2. Follow the guidelines.
 3. Validate your code using the Rich Results Test and fix any critical errors. Consider also fixing any non-critical issues that may be flagged in the tool, as they can help improve the quality of your structured data (however, this isn't necessary to be eligible for rich results).
 4. Deploy a few pages that include your structured data and use the URL Inspection tool to test how Google sees the page. Be sure that your page is accessible to Google and not blocked by a robots.txt file, the noindex tag, or login requirements. If the page looks okay, you can ask Google to recrawl your URLs.
 5. To keep Google informed of future changes, we recommend that you submit a sitemap. You can automate this with the Search Console Sitemap API.

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างข้อมูลองค์กรในโค้ด JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ Structured Data มีสิทธิ์รวมในผลการค้นหาของ Google Search

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

เราขอแนะนำให้วางข้อมูลนี้ในหน้าแรกหรือหน้าเดี่ยวที่อธิบายถึงองค์กรของคุณ เช่น หน้าเกี่ยวกับเรา โดยคุณไม่จำเป็นต้องใส่ไว้ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์

เราขอแนะนำให้ใช้ประเภทย่อย schema.org ที่เจาะจงที่สุดของ Organization ซึ่งตรงกับองค์กรของคุณ เช่น หากคุณมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เราขอแนะนําให้ใช้ประเภทย่อย OnlineStore แทน OnlineBusiness และหากเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวข้องกับธุรกิจในพื้นที่ เช่น ร้านอาหารหรือกิจการที่มีหน้าร้านจริง เราแนะนำให้ระบุรายละเอียดด้านการดูแลระบบโดยใช้ประเภทย่อยที่เจาะจงที่สุดจาก LocalBusiness และกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นและแนะนำสำหรับธุรกิจในพื้นที่นอกเหนือจากฟิลด์ที่แนะนำในคู่มือนี้

คำจำกัดความของประเภท Structured Data

Google ยอมรับพร็อพเพอร์ตี้ของ Organization ดังต่อไปนี้ ระบุพร็อพเพอร์ตี้แนะนําที่ใช้กับหน้าเว็บของคุณให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจหน้าเว็บได้ดีขึ้น ไม่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่จําเป็น แต่ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้กับองค์กรของคุณแทน

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
name

Text

ชื่อองค์กรของคุณ ใช้ name และ alternateName เดียวกันกับที่ใช้สำหรับชื่อเว็บไซต์

alternateName

Text

ชื่อที่รู้จักโดยทั่วไปชื่ออื่นที่องค์กรของคุณใช้ (หากมี)

legalName

Text

ชื่อตามกฎหมายที่จดทะเบียนของ Organization (หากมี) และแตกต่างจากพร็อพเพอร์ตี้ name

description

Text

คำอธิบายองค์กรของคุณโดยละเอียด หากมี

logo

URL หรือ ImageObject

โลโก้ที่เป็นตัวแทนขององค์กร การเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้นี้ช่วยให้ Google เข้าใจได้ดีขึ้นว่าคุณต้องการแสดงโลโก้ใด เช่น ในผลการค้นหาและการ์ดความรู้

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพ

 • รูปภาพต้องมีขนาดอย่างน้อย 112x112 พิกเซล
 • URL ของรูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • ไฟล์รูปภาพต้องเป็นรูปแบบที่ Google รูปภาพรองรับ
 • ตรวจสอบว่ารูปภาพแสดงตามที่คุณตั้งใจให้แสดงบนพื้นหลังสีขาวล้วน (ตัวอย่างเช่น หากโลโก้เป็นสีขาวหรือสีเทาเสียส่วนใหญ่ ก็อาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการให้แสดงบนพื้นหลังสีขาว)

หากใช้ประเภท ImageObject ให้ตรวจสอบว่ามีพร็อพเพอร์ตี้ contentUrl หรือ url ที่ถูกต้องซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับประเภท URL

url

URL

URL เว็บไซต์ขององค์กร (หากมี) วิธีนี้จะช่วยให้ Google ระบุองค์กรของคุณได้อย่างเด่นชัด

sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บบนเว็บไซต์อื่นที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร (หากมี) เช่น URL ไปยังหน้าโปรไฟล์ขององค์กรในโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์รีวิว คุณระบุ URL ของ sameAs ได้หลายรายการ

telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจที่จะใช้เป็นวิธีติดต่อหลักสำหรับลูกค้า อย่าลืมใส่รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ในหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

email

Text

อีเมลสำหรับติดต่อธุรกิจ (หากมี)

address

PostalAddress

ที่อยู่ (ที่อยู่จริงหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์) ขององค์กร (หากมี) ระบุพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดที่ใช้กับประเทศของคุณ ยิ่งคุณระบุพร็อพเพอร์ตี้มากเท่าใด ผลการค้นหาก็จะยิ่งมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถระบุที่อยู่ได้หลายรายการหากมีสถานที่ตั้งอยู่ในหลายเมือง รัฐ หรือประเทศ เช่น

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.streetAddress

Text

ที่อยู่แบบเต็มของที่อยู่ทางไปรษณีย์

address.addressLocality

Text

เมืองของที่อยู่ทางไปรษณีย์

address.addressRegion

Text

ภูมิภาคของที่อยู่ทางไปรษณีย์ (หากมี) เช่น รัฐ

address.postalCode

Text

รหัสไปรษณีย์

address.addressCountry

Text

ประเทศสำหรับที่อยู่ทางไปรษณีย์ โดยใช้รหัสประเทศ ISO 3166-1 alpha-2 2 ตัวอักษร

contactPoint

ContactPoint

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ในการติดต่อธุรกิจของคุณ รวมวิธีการสนับสนุนทั้งหมดที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ตามแนวทางปฏิบัติแนะนำจาก Google เช่น

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อธุรกิจ (หากมี) อย่าลืมใส่รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ในหมายเลขโทรศัพท์ด้วย หากคุณใช้ประเภท LocalBusiness ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ระดับ LocalBusiness ก่อนใช้ contactPoint เพื่อระบุช่องทางต่างๆ ในการเข้าถึงองค์กร

contactPoint.email

Text

อีเมลสำหรับติดต่อธุรกิจ (หากมี) หากคุณใช้ประเภท LocalBusiness ให้ระบุอีเมลหลักที่ระดับ LocalBusiness ก่อนใช้ contactPoint เพื่อระบุวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงองค์กร

numberOfEmployees

QuantitativeValue

จำนวนพนักงานใน Organization หากมี

ตัวอย่างการระบุจำนวนพนักงานอย่างเจาะจง

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
 }
  

ตัวอย่างการระบุจำนวนพนักงานเป็นช่วงตัวเลข

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
} 

foundingDate

Date

วันที่ Organization ของคุณก่อตั้งในรูปแบบวันที่ ISO 8601 หากมี

iso6523Code

Text

ตัวระบุ ISO 6523 ขององค์กร (หากมี) ส่วนแรกของตัวระบุ ISO 6523 คือ ICD (International Code Designator) ซึ่งกำหนดว่าจะใช้รูปแบบการระบุรูปแบบใด ส่วนที่ 2 คือตัวระบุจริง เราขอแนะนำให้คั่น ICD และตัวระบุด้วยอักขระโคลอน (U+003A) ค่า ICD ทั่วไป ได้แก่

 • 0060: ระบบหมายเลขสากลของ Dun & Bradstreet (DUNS)
 • 0088: หมายเลขสถานที่ตั้งทั่วโลกของ GS1 (GLN)
 • 0199: ตัวระบุนิติบุคคล (LEI)
duns

Text

หมายเลข DUNS ของ Dun & Bradstreet เพื่อระบุ Organization ของคุณ (หากมี) เราขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์ iso6523Code ที่มีคำนำหน้า 0060: แทน

leiCode

Text

ตัวระบุสำหรับ Organization ตามที่กำหนดไว้ใน ISO 17442 หากมี เราขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์ iso6523Code ที่มีคำนำหน้า 0199: แทน

naics

Text

รหัสระบบการจัดประเภทอุตสาหกรรมของอเมริกาเหนือ (North American Industry Classification System หรือ NAICS) สำหรับ Organization หากมี

globalLocationNumber

Text

หมายเลขสถานที่ตั้งทั่วโลกของ GS1 ที่ระบุสถานที่ตั้งของ Organization (หากมี)

vatID

Text

รหัส VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่เชื่อมโยงกับ Organization หากเกี่ยวข้องกับประเทศและธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ (เช่น ผู้ใช้สามารถค้นหาธุรกิจของคุณในฐานข้อมูล VAT สาธารณะได้)

taxID

Text

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เชื่อมโยงกับ Organization หากมี โปรดตรวจสอบว่า taxID ตรงกับประเทศที่คุณระบุไว้ในฟิลด์ address

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้