Wypróbuj

Wprowadzenie

Za pomocą adresów URL Map Google możesz tworzyć uniwersalne, wieloplatformowe adresy URL, aby uruchamiać Mapy Google, wyszukiwać miejsca, uzyskiwać wskazówki dojazdu i nawigować oraz wyświetlać widoki map i panoramy. Składnia adresu URL jest taka sama niezależnie od używanej platformy.

Do korzystania z adresów URL Map Google nie potrzebujesz klucza interfejsu API Google.

Uniwersalna składnia na wielu platformach

Jako deweloper aplikacji na Androida, aplikacji na iOS lub witryn możesz utworzyć wspólny adres URL, który będzie otwierać Mapy Google i wykonywać wymagane działania niezależnie od używanej platformy.

 • Na urządzeniu z Androidem:
  • Jeśli masz zainstalowaną i aktywną aplikację Mapy Google na Androida, adres URL uruchamia Mapy Google w aplikacji Mapy i wykonuje wymagane działanie.
  • Jeśli aplikacja Mapy Google nie jest zainstalowana lub jest wyłączona, URL otwiera Mapy Google w przeglądarce i wykonuje wymagane działanie.
 • Na urządzeniu z iOS:
  • Jeśli masz zainstalowaną aplikację Mapy Google na iOS, adres URL uruchamia Mapy Google w aplikacji Mapy i wykonuje wymagane działanie.
  • Jeśli aplikacja Mapy Google nie jest zainstalowana, adres URL uruchamia Mapy Google w przeglądarce i wykonuje wymagane działanie.
 • Na innych urządzeniach adres URL uruchamia Mapy Google w przeglądarce i wykonuje żądaną czynność.

Do uruchamiania Map Google w swojej aplikacji lub witrynie zalecamy używanie wieloplatformowego adresu URL, ponieważ te uniwersalne adresy URL pozwalają na większą obsługę żądań map niezależnie od używanej platformy. W przypadku funkcji, które mogą działać tylko na platformie mobilnej (np. szczegółowej nawigacji), lepiej jest skorzystać z określonej platformy dla Androida lub iOS. Zapoznaj się z tą dokumentacją:

uruchomienie Map Google i wykonanie określonej czynności,

Aby uruchomić Mapy Google i opcjonalnie wykonać jedną z obsługiwanych funkcji, w zależności od żądanego działania użyj schematu adresu URL w jednej z tych form:

 • Wyszukiwanie – uruchom mapę Google, która wyświetla pinezkę wybranego miejsca, lub przeprowadź ogólne wyszukiwanie i uruchom mapę, aby wyświetlić wyniki:
  https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters
 • Wskazówki – poproś o wskazówki dojazdu i uruchom Mapy Google z wynikami:
  https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters
 • Wyświetl mapę – uruchom Mapy Google bez znaczników i wskazówek:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters
 • Wyświetl panoramę Street View – uruchom interaktywny obraz panoramiczny:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

Ważne: parametr api=1 określa wersję adresów URL Map Google, do której jest przypisany ten adres URL. Ten parametr jest wymagany w każdym żądaniu. Jedyna prawidłowa wartość to 1. Jeśli adres URL NIE zawiera adresu URL, wszystkie parametry są ignorowane, a domyślnie aplikacja Mapy Google uruchamia się w przeglądarce lub aplikacji mobilnej Mapy Google w zależności od używanej platformy (np. https://www.google.pl/maps).

Tworzenie prawidłowych adresów URL

Adresy URL musisz odpowiednio zakodować.

Na przykład niektóre parametry używają kreski pionowej (|) jako separatora, który musisz zakodować jako %7C w końcowym adresie URL. Inne parametry używają wartości rozdzielonych przecinkami, np. szerokości i długości geograficznej lub miasta. Przecinek musisz zakodować jako %2C. Zakoduj spacje kodem %20 lub zastąp je znakiem plusa (+).

Dodatkowo w przypadku każdego żądania adresy URL mogą zawierać maksymalnie 2048 znaków. Pamiętaj o tym limicie podczas tworzenia adresów URL.

Działania na mapie

Dostępne działania na mapie to: wyszukiwanie, wyznaczanie trasy, wyświetlanie mapy i wyświetlanie widoku Street View. Możesz określić działanie w adresie URL żądania wraz z wymaganymi i opcjonalnymi parametrami. Tak jak w przypadku adresów URL, parametry są oddzielane znakiem „amp” i (&). Lista parametrów i ich możliwe wartości są wymienione w sekcji Parametry wyszukiwania.

W sieci wyszukiwania

To działanie wyświetla wyniki wyszukiwania w widocznym obszarze mapy. Gdy szukasz konkretnego miejsca, wyświetlana mapa jest pinezką w określonej lokalizacji i wyświetla szczegółowe informacje o tym miejscu.

Tworzenie adresu URL wyszukiwania

https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters

Parametry

 • query (wymagany): określa miejsca do wyróżnienia na mapie. Parametr zapytania jest wymagany w przypadku wszystkich żądań wyszukiwania.
  • Określ lokalizacje jako nazwę miejsca, adres lub współrzędne geograficzne rozdzielone przecinkami. Ciągi znaków powinny być kodowane w adresach URL, więc adres taki jak „City Hall, New York, NY” powinien zostać przekonwertowany na adres City+Hall%2C+New+York%2C+NY.
  • Określ wyszukiwane hasła jako ciągi kodowane za pomocą adresu URL, na przykład grocery+stores lub restaurants+in+seattle+wa.
 • query_place_id (opcjonalnie): identyfikator miejsca to identyfikator tekstowy, który jednoznacznie identyfikuje miejsce. W przypadku działania search musisz określić właściwość query, ale możesz też określić query_place_id. Jeśli podasz oba parametry, element query będzie używany tylko wtedy, gdy Mapy Google nie będą mogły znaleźć identyfikatora miejsca. Jeśli chcesz podać precyzyjne informacje o konkretnym obiekcie, identyfikator miejsca to najwyższa gwarancja, że link będzie prowadzić do odpowiedniego miejsca. Zalecamy też przesłanie query_place_id przy wysyłaniu zapytań o konkretną lokalizację we współrzędnych geograficznych.

Przykłady wyszukiwania

Wyszukiwanie lokalizacji

W wyszukiwaniu lokalizacji szukasz konkretnej lokalizacji, używając nazwy miejsca, jej adresu lub współrzędnych geograficznych rozdzielanych przecinkami. Na wyświetlonej mapie wyświetli się pinezka. Te 3 przykłady ilustrują wyszukiwanie tej samej lokalizacji – CenturyLink Field (stadion sportowy w Seattle w stanie Waszyngton) przy użyciu różnych wartości lokalizacji.

Przykład 1. Wyszukiwanie nazwy miejsca „CenturyLink Field” pojawia się na tej mapie:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=centurylink+field

Przykład 2: wyszukiwanie pola CenturyLink za pomocą współrzędnych geograficznych, a także identyfikatora miejsca na tej mapie:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393&query_place_id=ChIJKxjxuaNqkFQR3CK6O1HNNqY

Przykład 3. Wyszukiwanie pola CenturyLink za pomocą współrzędnych geograficznych zawiera tylko tę mapę. Zwróć uwagę, że na mapie znajduje się pinezka, ale na mapie ani w panelu bocznym nie ma żadnych dodatkowych informacji o miejscu:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393

Wyszukiwanie tematyczne

W wynikach wyszukiwania kategorii użytkownik przekazuje ogólne zapytanie, a Mapy Google próbują znaleźć wizytówki pasujące do określonych kryteriów w pobliżu wskazanej lokalizacji. Jeśli nie podasz lokalizacji, Mapy Google spróbują znaleźć wizytówki w pobliżu Twojej bieżącej lokalizacji. Jeśli chcesz podać lokalizację w przypadku wyszukiwania według kategorii, podaj ją w ogólnym ciągu wyszukiwania (np. pizza+seattle+wa).

W tym przykładzie wyszukiwanie pizzerii w Seattle w następującej mapie pokazuje:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=pizza+seattle+wa


Trasa

Czynność dotycząca trasy powoduje wyświetlenie trasy między co najmniej 2 określonymi punktami na mapie, a także odległości i czasu podróży.

Tworzenie adresu URL trasy dojazdu

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters

Parametry

 • origin: określa punkt początkowy, z którego mają być wyświetlane trasy. Domyślne ustawienie to najważniejsza lokalizacja początkowa, na przykład lokalizacja urządzenia, jeśli jest dostępna. W przeciwnym razie powstała mapa może dostarczyć pusty formularz, który pozwoli użytkownikowi wpisać źródło. Wartością może być nazwa miejsca, adres lub współrzędne geograficzne rozdzielone przecinkami. Ciąg powinien być zakodowany na potrzeby adresu URL, więc adres taki jak „City Hall, New York, NY” należy przekształcić w City+Hall%2C+New+York%2C+NY.

  Uwaga: ten parametr jest opcjonalny, chyba że w adresie URL określisz origin_place_id. Jeśli zdecydujesz się określić origin_place_id, musisz też dodać origin w adresie URL.

 • origin_place_id (opcjonalnie): identyfikator miejsca to identyfikator tekstowy, który jednoznacznie identyfikuje miejsce. Jeśli chcesz podać konkretną instytucję, najlepszym sposobem na dodanie linku do odpowiedniego miejsca jest użycie identyfikatora miejsca. Adresy URL, które używają tego parametru, muszą też zawierać tag origin.
 • destination: definiuje punkt końcowy trasy dojazdu. Jeśli żadna z nich nie pojawi się, na mapie docelowej może pojawić się pusty formularz pozwalający użytkownikowi wpisać miejsce docelowe. Wartością może być nazwa miejsca, adres lub współrzędne geograficzne rozdzielone przecinkami. Ciąg powinien być zakodowany na potrzeby adresu URL, więc adres taki jak „City Hall, New York, NY” należy przekształcić w City+Hall%2C+New+York%2C+NY.

  Uwaga: ten parametr jest opcjonalny, chyba że w adresie URL określisz destination_place_id. Jeśli zdecydujesz się określić destination_place_id, musisz też dodać destination w adresie URL.

 • destination_place_id (opcjonalnie): identyfikator miejsca to identyfikator tekstowy, który jednoznacznie identyfikuje miejsce. Jeśli chcesz podać konkretną instytucję, najlepszym sposobem na dodanie linku do odpowiedniego miejsca jest użycie identyfikatora miejsca. Adresy URL, które używają tego parametru, muszą też zawierać tag destination.
 • travelmode (opcjonalny): określa metodę podróży. Dostępne opcje to driving, walking (preferowane są ścieżki dla pieszych i chodniki, jeśli są dostępne), bicycling (trasa rowerowa i preferowane ulice, jeśli są dostępne) lub transit. Jeśli nie określono właściwości travelmode, Mapy Google pokazują co najmniej 1 najbardziej odpowiedni środek transportu dla określonej trasy lub preferencji użytkownika.
 • dir_action=navigate (opcjonalnie): uruchamia szczegółowe wskazówki dojazdu lub podgląd trasy do określonego miejsca docelowego w zależności od tego, czy miejsce wylotu jest dostępne. Jeśli użytkownik określi miejsce wylotu i nie będzie znajdował się zbyt blisko jego bieżącej lokalizacji lub bieżąca lokalizacja urządzenia będzie niedostępna, mapa uruchomi podgląd trasy. Jeśli użytkownik nie określi punktu początkowego (w którym to miejscu domyślnie znajduje się bieżąca lokalizacja urządzenia) lub jest blisko obecnej lokalizacji użytkownika, mapa uruchomi nawigację zakręt po zakręcie. Pamiętaj, że nawigacja nie jest dostępna we wszystkich usługach Map Google ani we wszystkich miejscach docelowych. W takim przypadku ten parametr będzie ignorowany.
 • waypoints: określa co najmniej 1 miejsce docelowe na trasie między origin a destination. Wiele punktów pośrednich możesz określić, rozdzielając je pionową kreską (|), np. Berlin,Germany|Paris,France. Liczba dozwolonych punktów pośrednich zależy od platformy, na której link jest otwarty. Maksymalna liczba punktów pośrednich w przeglądarce mobilnej to 9 punktów. W przeciwnym razie może być ich 9. Punkty pośrednie są wyświetlane na mapie w tej samej kolejności co w adresie URL. Każdy punkt na liście może zawierać nazwę miejsca, adres lub współrzędne geograficzne rozdzielone przecinkami. Ciągi znaków powinny być zakodowane w adresie URL, więc punkty pośrednie, np. „Berlin,Niemcy|Paryż,Francja” powinny zostać przekonwertowane na Berlin%2CGermany%7CParis%2CFrance.

  Uwagi:

  • Punkty pośrednie nie są obsługiwane we wszystkich usługach Map Google. W takich przypadkach ten parametr będzie ignorowany.
  • Ten parametr jest opcjonalny, chyba że w adresie URL określisz waypoint_place_ids. Jeśli zdecydujesz się określić waypoint_place_ids, musisz też dodać waypoints w adresie URL.
 • waypoint_place_ids (opcjonalnie): identyfikator miejsca to identyfikator tekstowy, który jednoznacznie identyfikuje miejsce. Waypoint_place_ids pozwala podać listę identyfikatorów miejsc pasujących do listy waypoints. Identyfikatory miejsc powinny być podane w takiej samej kolejności jak punkty pośrednie – rozdzielone pionową kreską „|” (zakodowane w adresie URL jako %7C). Jeśli próbujesz dokładnie określić konkretne lokalizacje, najlepszym sposobem, by podać link do danego miejsca, jest identyfikator miejsca. Adresy URL, które używają tego parametru, muszą też zawierać tag waypoints.

Przykłady połączeń drogowych

Ten adres URL uruchamia mapę w trybie wskazówek dojazdu i udostępnia formularz umożliwiający wprowadzenie punktu początkowego i miejsca docelowego.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1

Poniższy przykład pokazuje mapę z trasami rowerowymi z stacji Space Needle do Pike Place Market w Seattle, w stanie Waszyngton.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Space+Needle+Seattle+WA&destination=Pike+Place+Market+Seattle+WA&travelmode=bicycling

Poniższy przykład pokazuje mapę z trasą dojazdu z Google w Sydney do Australii.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Google+Pyrmont+NSW&destination=QVB&destination_place_id=ChIJISz8NjyuEmsRFTQ9Iw7Ear8&travelmode=walking


Wyświetlanie mapy

Działanie mapy powoduje zwrócenie mapy bez znaczników i wskazówek dojazdu.

Tworzenie adresu URL mapy

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters

Parametry

 • map_action=map (wymagany): określa typ widoku mapy, który ma być wyświetlany. Mapy i Street View mają ten sam punkt końcowy. Aby umożliwić wyświetlanie mapy, map_action musi mieć wartość map.
 • center (opcjonalnie): określa środek okna mapy i akceptuje współrzędne szerokości i długości geograficznej jako wartości rozdzielane przecinkami (np. -33.8569,151.2152).
 • zoom (opcjonalnie): określa początkowy poziom powiększenia mapy. Akceptowane wartości to liczby całkowite od 0 (cały świat) do 21 (pojedyncze budynki). Górny limit może się różnić w zależności od danych mapy dostępnych w wybranej lokalizacji. Wartość domyślna to 15.
 • basemap (opcjonalnie): określa typ mapy do wyświetlenia. Wartością może być roadmap (domyślna), satellite lub terrain.
 • layer (opcjonalnie): określa dodatkową warstwę do wyświetlenia na mapie, jeśli jest widoczna. Dostępne wartości: none (wartość domyślna), transit, traffic lub bicycling.

Przykłady map

Ten przykładowy adres URL uruchamia domyślną mapę Google, wyśrodkowana na bieżącej lokalizacji użytkownika.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map

Poniższy przykład pokazuje mapę wyśrodkowaną na Katoomba, NSW, Australia (na -33.712206,150.311941) i ustawia opcjonalne parametry zoom i basemap.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=-33.712206%2C150.311941&zoom=12&basemap=terrain


Wyświetlanie panoramy Street View

Dynamiczny ruch pozwala wyświetlić podgląd zdjęcia Street View jako interaktywne ujęcie panoramiczne. Każda panorama Street View zapewnia pełny widok 360 stopni z jednego miejsca. Obrazy obejmują 360 stopni w orientacji poziomej i 180 stopni w orientacji pionowej (od prawej do prawej). Spowoduje to uruchomienie widza, który wyświetli wynikową panoramę jako sferę z aparatem w środku. Możesz zmieniać powiększenie kamery i orientację jej kamery.

Google Street View udostępnia panoramiczne widoki z wybranych lokalizacji na całym obszarze pokrycia. Dostępne są również zdjęcia sferyczne i specjalne kolekcje Street View.

Tworzenie adresu URL Street View

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

Parametry

 • map_action=pano (wymagany): określa typ widoku do wyświetlenia. Mapy i Street View mają ten sam punkt końcowy. Aby można było wyświetlić panoramę, właściwość action musi być określona jako pano.

Wymagany jest też jeden z tych parametrów adresu URL:

 • viewpoint: przeglądarka wyświetla panoramę sfotografowaną najbliżej lokalizacji viewpoint, określoną za pomocą współrzędnych geograficznych rozdzielonych przecinkami (np. 46.414382,10.013988). Zdjęcia Street View są okresowo odświeżane, a za każdym razem mogą być wykonywane z nieco innych pozycji, dlatego Twoja lokalizacja może zostać zaktualizowana do innych lokalizacji.
 • pano: konkretny identyfikator panoramy do wyświetlenia. Jeśli określisz właściwość pano, możesz też podać właściwość viewpoint. Element viewpoint jest używany tylko wtedy, gdy Mapy Google nie mogą znaleźć identyfikatora panoramy. Jeśli określono pano, ale nie znaleziono, a viewpoint nie został określony, panorama się nie wyświetla. Zamiast tego Mapy Google otwierają się w trybie domyślnym i wyświetlają mapę wyśrodkowaną na bieżącej lokalizacji użytkownika.

Te parametry adresu URL są opcjonalne:

 • heading: wskazuje na kompasie położenie kamery w stopniach od północy na górze. Akceptowane są wartości od -180 do 360 stopni. W przypadku pominięcia tego pola wybierany jest nagłówek domyślny na podstawie punktu widzenia (jeśli jest podany) zapytania i faktycznej lokalizacji obrazu.
 • pitch: określa kąt obrotu kamery w górę lub w dół. Wysokość jest określona w stopniach od -90 do 90. Wartości dodatnie powodują obrót kamery w górę, a ujemne w dół. Domyślny kąt 0 jest ustawiany na podstawie pozycji aparatu podczas robienia zdjęcia. Z tego powodu poziom 0 często jest poziomy, ale nie zawsze. Na przykład obraz zrobiony na wzgórzu prawdopodobnie pokazuje domyślny kąt, który nie jest poziomy.
 • fov: określa poziome pole widoku obrazu. Pole widoku jest wyrażone w stopniach, w zakresie 10-100. Wartość domyślna to 90. W przypadku widocznego obszaru pole widzenia jest uznawane za pole powiększenia, przy czym mniejsze wartości oznaczają wyższy poziom powiększenia.

Przykłady funkcji Street View

Dwa pierwsze przykłady przedstawiają panoramę wieży Eiffla. Pierwszy przykład używa tylko viewpoint dla lokalizacji i ustawia opcjonalne parametry heading, pitch i fov. Dla porównania – przykład 2 zawiera identyfikator pano oraz te same parametry ustawione w pierwszym przykładzie. Trzeci przykład pokazuje wewnętrzną panoramę.

Przykład 1: do określania lokalizacji używa się tylko atrybutu viewpoint.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

Przykład 2. Wykorzystuje identyfikator pano oraz lokalizację viewpoint. Identyfikator pano ma pierwszeństwo przed wartością viewpoint. W tym przykładzie znaleziono identyfikator panoramy, więc właściwość viewpoint jest ignorowana. Zwróć uwagę, że obraz panoramiczny wyświetlany dla identyfikatora pano jest nieco inny i nowszy niż obraz znaleziony tylko przy użyciu atrybutu viewpoint.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

Przykład 3. Wyświetla widok wnętrza restauracji Sarastro w Londynie w Wielkiej Brytanii z określonym identyfikatorem panoramy.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=4U-oRQCNsC6u7r8gp02sLA

Znajdowanie identyfikatora panoramy

Aby znaleźć identyfikator konkretnego obrazu panoramicznego, możesz użyć kilku metod.

Więcej przykładów

Przykłady trasy z wykorzystaniem punktów na trasie

Poniższe przykłady wskazówek dojazdu pozwalają uruchomić Mapy Google i wyświetlić wskazówki dojazdu z Paryża, Francji do Cherbourga we Francji, wyznaczając trasę przez te punkty:

Miasto, krajNazwa miejscaIdentyfikator miejsca
1. Wersal, Francja Wersal ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU,
2. Chartres, Francja Katedra Chartres CHIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA
3. Le Mans, Francja Katedra św. Juliana z Le Mans ChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc,
4. Caen, Francja Zamek Caen ChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc,

W przykładowych adresach URL punkty pośrednie są definiowane na różne sposoby, co umożliwia porównywanie różnic w ich wyświetlaniu na wynikowych mapach.

Przykład 1. Punkty pośrednie zdefiniowane jako miasto, kraj:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance

Przykład 2. Punkty pośrednie zdefiniowane jako nazwy konkretnych miejsc:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Palace+of+Versailles%7CChartres+Cathedral%7CCathedral+of+Saint+Julian+of+Le+Mans%7CCaen+Castle

Przykład 3. Punkty pośrednie zdefiniowane jako miasto, kraj oraz waypoint_place_ids dla konkretnego miejsca w każdym punkcie pośrednim:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance&waypoint_place_ids=ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU%7CChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA%7CChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc%7CChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

Przykład 4. Określa punkty na trasie jako Miasto, Kraj, ale wymienia je w innej kolejności niż w poprzednich przykładach. Pokazuje, że na mapie wyświetlają się punkty na liście w adresie URL.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CCaen%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CChartres%2CFrance

Przykłady map

Wyświetla mapę z określonym wartością basemap (satelita) i layer (transport).

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=37.7992940%2C-122.3976113&zoom=15&basemap=satellite&layer=transit

Przykłady funkcji Street View

Wyświetla panoramę Street View, używając klucza graficznego FIFE jako identyfikatora pano. Pamiętaj, że identyfikator pano jest poprzedzony F:.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=F:-ud6AZSB-sQg/V0cfCSV3OWI/AAAAAAAAG1U/UQEoc5sXPQEIP7zzD6SWzmKb8Vbug47uQCLIB&heading=22&pitch=-5&fov=55