TollInfo

Obejmuje informacje o opłatach na Route lub RouteLeg.

Zapis JSON
{
 "estimatedPrice": [
  {
   object (Money)
  }
 ]
}
Pola
estimatedPrice[]

object (Money)

Kwota opłat za przejazd przy odpowiednim Route lub RouteLeg. Ta kwota zawiera kwotę pieniężną dla każdej waluty, która ma być obciążana przez stacje płatne. Zwykle lista zawiera tylko jeden element dla tras z płatnymi opłatami w jednej walucie. W przypadku podróży zagranicznych ta lista może zawierać wiele pozycji, które odzwierciedlają opłaty za przejazd w innych walutach.

Pieniądze

Reprezentuje kwotę z Twoim typem waluty.

Zapis JSON
{
 "currencyCode": string,
 "units": string,
 "nanos": integer
}
Pola
currencyCode

string

Trzyliterowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217.

units

string (int64 format)

Całe jednostki. Na przykład jeśli currencyCode to "USD", 1 jednostka to 1 USD.

nanos

integer

Liczba jednostek nano (10^–9) ilości. Wartość musi mieścić się w zakresie od -999 999 999 do +999 999 999 włącznie. Jeśli units ma wartość dodatnią, nanos musi mieć wartość dodatnią lub wynosić zero. Jeśli units ma wartość zero, nanos może mieć wartość dodatnią, zero lub ujemną. Jeśli units ma wartość ujemną, nanos musi być ujemna lub wynosić zero. Na przykład -1,75 USD jest przedstawione jako units=-1,a nanos=-750 000 000.