TollInfo

Obejmuje informacje o opłatach w elemencie Route lub RouteLeg.

Zapis JSON
{
  "estimatedPrice": [
    {
      object (Money)
    }
  ]
}
Pola
estimatedPrice[]

object (Money)

Kwota pieniężna opłat za przejazd dla odpowiednich Route lub RouteLeg. Ta lista zawiera kwoty dla poszczególnych walut, które według przewidywań mają być pobierane przez stacje opłat. Zwykle lista zawiera tylko jeden element dla tras z opłatami za przejazd w jednej walucie. W przypadku podróży międzynarodowych lista może zawierać kilka pozycji odzwierciedlających opłaty za przejazd w różnych walutach.