Chọn phiên bản SDK của bạn

Các tính năng SDK địa điểm dành cho Android có trong ứng dụng của bạn được xác định bằng tổ hợp số phiên bản SDK (ví dụ: 3.5.0) mà bạn chỉ định trong cấu hình ứng dụng, API được bật trên khoá API và cách bạn khởi động ứng dụng. Hướng dẫn này giải thích sự khác biệt giữa các phiên bản và cách chọn phiên bản được bật trong ứng dụng.

Số phiên bản SDK

Số phiên bản của SDK mà bạn chỉ định trong tệp build.gradle ở cấp ứng dụng sẽ xác định liệu ứng dụng của bạn có quyền truy cập vào các tính năng đã được thêm vào trong một bản phát hành cụ thể hay không. Ví dụ: tính năng Tự động hoàn thành (Mới) chỉ có trong SDK phiên bản 3.5.0 trở lên.

Để biết thêm thông tin về những thay đổi được giới thiệu trong từng phiên bản SDK, hãy xem Ghi chú phát hành SDK địa điểm dành cho Android.

Phiên bản API địa điểm cho SDK địa điểm dành cho Android

Ngoài việc chỉ định số phiên bản SDK, bạn cũng phải chọn dịch vụ API địa điểm mà SDK gọi trong Google Cloud Console: API địa điểm hoặc API địa điểm (Mới). Cùng với số phiên bản SDK, dịch vụ API mà bạn chọn sẽ xác định phiên bản của các tính năng cụ thể hiện có trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như tính năng Tự động hoàn thành hoặc Tự động hoàn thành (Mới). Mặc dù chỉ có thể chỉ định một số phiên bản SDK, nhưng bạn có thể bật cả Places API và Places API (Mới) trên khoá API cùng lúc, sau đó chọn dịch vụ mà SDK gọi thông qua phương thức bạn dùng để khởi chạy SDK trong ứng dụng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ bật Places API (Mới) và sử dụng các phiên bản (New) của các tính năng SDK trong ứng dụng.

Chọn phiên bản SDK và dịch vụ API

Để chọn tính năng SDK nào có trong ứng dụng của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trong dự án Google Cloud, hãy bật Places API, Places API (Mới) hoặc cả hai. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bật API
 2. Trong các hạn chế đối với khoá API, hãy bật Places API, Places API (Mới) hoặc cả hai. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hạn chế khoá API.
 3. Trong tệp build.gradle cấp ứng dụng, hãy chỉ định số phiên bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cài đặt.

 4. Khởi động ứng dụng bằng cách gọi phương thức Places.initializeWithNewPlacesApiEnabled() hoặc Places.initialize().

Để biết thêm thông tin về cách chọn dịch vụ API Địa điểm, hãy xem nội dung Thiết lập dự án Google Cloud.

Các tính năng SDK có trong từng phiên bản

Bảng sau đây trình bày những phiên bản SDK và API cần thiết cho từng tính năng SDK:

Tính năng Đã bật API địa điểm trên khoá API Phương thức khởi tạo Phiên bản SDK tối thiểu
Tự động hoàn thành (Mới) Places API (Mới) initializeWithNewPlacesApiEnabled() 3.5.0
Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) Places API (Mới) initializeWithNewPlacesApiEnabled() 3.3.0
Tìm kiếm lân cận (Mới) Places API (Mới) initializeWithNewPlacesApiEnabled() 3.5.0
Ảnh về địa điểm (Mới) Places API (Mới) initializeWithNewPlacesApiEnabled() 3.4.0
Tìm kiếm văn bản (Mới) Places API (Mới) initializeWithNewPlacesApiEnabled() 3.3.0
Tự động hoàn thành địa điểm Places API initialize()
Địa điểm hiện tại Places API initialize()
Thông tin chi tiết về địa điểm Places API initialize()
Hình ảnh địa điểm Places API initialize()

Những điều cần cân nhắc khi chọn phiên bản cần bật

Để giúp bạn quyết định nên chọn phiên bản nào, hãy xem xét những điều sau:

 • Nếu bạn là khách hàng mới chỉ mới bắt đầu sử dụng Places SDK dành cho Android, thì hãy bắt đầu với Places API (Mới) và SDK mới.
 • Nếu đang là khách hàng, bạn có thể tiếp tục sử dụng SDK hiện có. Tuy nhiên, để tận dụng các điểm cải tiến về hiệu suất và các tính năng nâng cao của SDK Địa điểm dành cho Android (Mới), bạn nên sử dụng SDK mới. Bạn không cần phải di chuyển khi chuyển sang SDK mới, chỉ cần làm theo các bước trong bài viết Chọn phiên bản SDK và dịch vụ API.
 • Trong SDK địa điểm dành cho Android (Mới), mã thông báo phiên có sẵn kể từ phiên bản 3.5.0. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mã thông báo của phiên.
 • Các lệnh gọi được thực hiện bằng tiện ích Tự động hoàn thành địa điểm luôn gọi Phương thức tự động hoàn thành địa điểm, chứ không phải tính năng Tự động hoàn thành địa điểm (Mới); các lệnh gọi tiện ích không bị ảnh hưởng bởi phương thức khởi chạy.
 • Place Photos (New) (Ảnh địa điểm) chỉ trả về URI cho hình ảnh bitmap, trong khi Place Photos (Ảnh địa điểm) chỉ trả về hình ảnh bitmap.
 • Current Place (Địa điểm hiện tại) chỉ có trong SDK địa điểm dành cho Android, không có trong SDK địa điểm dành cho Android (Mới).

Các tính năng nâng cao trong SDK Địa điểm dành cho Android (Mới)

Phần này đề cập đến các tính năng chính được thêm vào SDK Địa điểm dành cho Android (Mới).

Được triển khai trên nền tảng tiêu chuẩn Google Cloud

SDK Địa điểm dành cho Android (Mới) được triển khai trên cơ sở hạ tầng dịch vụ trên Google Cloud. Cách triển khai này mang đến một nền tảng an toàn và đáng tin cậy hơn. Thiết kế tiêu chuẩn này mang lại mức độ nhất quán trên các SDK, giúp cải thiện hiệu quả phát triển bằng SDK Địa điểm dành cho Android (Mới).

Cải tiến hiệu suất

SDK Địa điểm dành cho Android (Mới) cải thiện hiệu suất, giúp bạn thay thế các ứng dụng dùng SDK hiện có.

Tính năng mới

SDK Địa điểm dành cho Android (Mới) bao gồm phiên bản mới nhất của tất cả các tính năng SDK:

Dịch vụ tìm kiếm văn bản mới

Tìm kiếm văn bản (Mới) trả về thông tin về một nhóm địa điểm dựa trên một chuỗi – ví dụ: "pizza ở New York" hoặc "cửa hàng giày gần Ottawa" hoặc "123 Main Street". Dịch vụ này phản hồi bằng một danh sách các địa điểm khớp với chuỗi văn bản và bất kỳ độ lệch vị trí nào đã được đặt.

Đã thêm dữ liệu câu trả lời mới vào Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) và Ảnh về địa điểm (Mới)

 • Place Details (Thông tin chi tiết về địa điểm) (Mới) hiện bao gồm lớp Review mới trong đối tượng Place phản hồi. Lớp Place chứa phương thức getReviews() mới để hỗ trợ trường này. Gọi getReviews() để trả lại tối đa 5 bài đánh giá cho một địa điểm.

 • Ảnh địa điểm (Mới) sẽ thêm AuthorAttributions vào lớp PhotoMetadata. AuthorAttributions chứa List các đối tượng AuthorAttribution.

Đã thêm phản hồi URI mới vào Ảnh của địa điểm (Mới)

Hiện bạn có thể sử dụng Place Photo (Ảnh địa điểm) (Mới) để trả về URI cho hình ảnh bitmap. Trước đây, bạn chỉ có thể trả về chính bitmap hình ảnh.

Định giá đơn giản

Việc định giá được đơn giản hoá bằng SDK Địa điểm dành cho Android (Mới) để bạn chỉ phải trả tiền cho dữ liệu mình sử dụng. Cách định giá đơn giản được triển khai bằng cách sử dụng danh sách trường, còn được gọi là mặt nạ trường.

Với Chi tiết địa điểm và Tìm kiếm văn bản, bạn sử dụng danh sách trường để kiểm soát danh sách trường sẽ trả về trong phản hồi. Sau đó, bạn sẽ chỉ phải trả phí cho dữ liệu được yêu cầu. Việc sử dụng danh sách trường là một phương pháp thiết kế hiệu quả để đảm bảo rằng bạn không yêu cầu dữ liệu không cần thiết, giúp tránh thời gian xử lý và các khoản phí thanh toán không cần thiết.

Để biết thông tin chi tiết về giá cho cả hai SDK, hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán.

Loại địa điểm mở rộng

SDK mới sẽ thêm các loại địa điểm như trong bảng sau. Các loại này được trả về như một phần của phản hồi Chi tiết địa điểm và Tìm kiếm văn bản. Bạn cũng có thể sử dụng các kiểu mới này và các kiểu hiện có trong tìm kiếm bằng tính năng Tìm kiếm văn bản. Các loại mới được bao gồm trong Bảng A.

Loại
american_restaurant discount_store ice_cream_shop sandwich_shop
amusement_center dog_park indian_restaurant school_district
athletic_field electric_vehicle_charging_station indonesian_restaurant seafood_restaurant
auto_parts_store event_venue italian_restaurant ski_resort
banquet_hall extended_stay_hotel japanese_restaurant spanish_restaurant
barbecue_restaurant trang trại korean_restaurant sporting_goods_store
barber_shop lưu trú ở trang trại lebanese_restaurant sports_club
bed_and_breakfast fast_food_restaurant marina sports_complex
brazilian_restaurant ferry_terminal khu chợ steak_house
breakfast_restaurant fitness_center medical_lab sushi_restaurant
brunch_restaurant french_restaurant mediterranean_restaurant swimming_pool
bus_stop gift_shop mexican_restaurant thợ may
camping_cabin golf_course middle_eastern_restaurant telecommunications_service_provider
cell_phone_store greek_restaurant khách sạn ven đường cho khách có ô tô thai_restaurant
child_care_agency grocery_store national_park transit_depot
chinese_restaurant guest_house park_and_ride truck_stop
coffee_shop hair_salon performing_arts_theater turkish_restaurant
community_center hamburger_restaurant pizza_restaurant vegan_restaurant
nhà tư vấn sân bay trực thăng playground vegetarian_restaurant
convention_center hiking_area mầm non vietnamese_restaurant
nhà nghỉ ngoại ô historical_landmark private_guest_room visitor_center
courier_service home_improvement_store ramen_restaurant wedding_venue
cultural_center nhà nghỉ resort_hotel nhà bán buôn
dental_clinic hotel rest_stop

Cùng với các loại mới này, Places API (Mới) đã chuyển các loại sau từ Bảng 2 cho Places API sang Bảng A cho Places API (Mới). Điều đó có nghĩa là bạn hiện có thể sử dụng các kiểu này khi tìm kiếm:

 • country
 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • postal_code
 • locality