Başla

Bu sayfada, Yer sınıfıyla çalışabilmeniz için bir API anahtarının nasıl alınacağı, gerekli API'lerin nasıl etkinleştirileceği ve Yerler Kitaplığı'nın nasıl yükleneceği gösterilmektedir.

Bir API anahtarı alın ve gerekli API'leri etkinleştirin

Yer sınıfını kullanmadan önce şunları yapmanız gerekir:

 • Faturalandırma hesabı olan bir Cloud projesi oluşturun.
 • Bir API anahtarı alın.
 • Aşağıdaki API'leri etkinleştirin:
  • Maps JavaScript API
  • Places API
  • Places API (Yeni) (Metin Arama'yı kullanmak için gerekir (Yeni))
 • Daha fazla bilgi edinmek için Google Cloud projenizi oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

  API anahtarı alma

  Places API'yi etkinleştir (Yeni)

  Yerler Kitaplığı'nı yükle

  Yerler Kitaplığı'nı yüklemek için öncelikle aşağıdaki snippet'te gösterildiği gibi satır içi önyükleme yükleyicisini uygulama kodunuza ekleyerek Maps JavaScript API'yi yükleyin:

  <script>
   (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
    key: "YOUR_API_KEY",
    v: "weekly",
    // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
    // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
   });
  </script>
  

  Ardından, burada gösterildiği gibi bir async işlevi içinden importLibrary() çağırmak için await operatörünü kullanın:

   const {Place} = await google.maps.importLibrary("places");
   

  Sonraki adımlar