İçerik Güvenliği Politikası Rehberi

Bu dokümanda, Maps JavaScript API için web sitesi İçerik Güvenliği Politikası'nın (CSP) nasıl yapılandırılacağına dair öneriler sunulmaktadır. Son kullanıcılar tarafından çok çeşitli tarayıcı türleri ve sürümleri kullanıldığından, geliştiricilerin bu örneği referans olarak kullanması ve başka İGP ihlali oluşmayana kadar ince ayar yapması önerilir.

İçerik Güvenliği Politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Katı CSP

Güvenlik saldırısı olasılığını azaltmak için izin verilenler listesindeki CSP'nin yerine katı CSP kullanmanızı öneririz. Maps JavaScript API, cetbel olmayan katı CSP kullanımını destekler. Web siteleri hem script hem de style öğelerini tek seferlik bir değerle doldurmalıdır. Maps JavaScript API dahili olarak, bu tür ilk öğeyi bulur ve tek seferlik değeri, sırasıyla API komut dosyası tarafından eklenen stil veya komut dosyası öğelerine uygular.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, örnek bir CSP ile birlikte yerleştirildiği bir HTML sayfası gösterilmektedir:

Örnek İçerik Güvenlik Politikası

script-src 'nonce-{script value}' 'strict-dynamic' https: 'unsafe-eval' blob:;
img-src 'self' https://*.googleapis.com https://*.gstatic.com *.google.com *.googleusercontent.com data:;
frame-src *.google.com;
connect-src 'self' https://*.googleapis.com *.google.com https://*.gstatic.com data: blob:;
font-src https://fonts.gstatic.com;
style-src 'nonce-{style value}' https://fonts.googleapis.com;
worker-src blob:;

Örnek HTML sayfası

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" nonce="{style value}">
  <style nonce="{style value}">...</style>
  ...
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=&callback=initMap" async nonce="{script value}"></script>
  <script nonce="{script value}"> function initMap() { ... } </script>
 </body>
</html>

CSP'yi izin verilenler listesine ekleyin

İzin verilenler listesi İGP'yi ayarladıysanız lütfen Google Haritalar Alanları listesine bakın. Güncel bilgileri almak için bu dokümana ve Maps JavaScript API sürüm notlarına bakmanızı, gerekirse yeni hizmet alan adlarını izin verilenler listesine eklemenizi öneririz.

Maps JavaScript API'yi eski bir Google API'leri alanından (örneğin, maps.google.com) veya bölgeye özgü bir alandan (örneğin, maps.google.fr) yükleyen web siteleri de bu alan adlarını aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi İGP script-src ayarlarında içermelidir:

script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' https://*.googleapis.com https://*.gstatic.com *.google.com https://*.ggpht.com *.googleusercontent.com blob:;
img-src 'self' https://*.googleapis.com https://*.gstatic.com *.google.com *.googleusercontent.com data:;
frame-src *.google.com;
connect-src 'self' https://*.googleapis.com *.google.com https://*.gstatic.com data: blob:;
font-src https://fonts.gstatic.com;
style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com;
worker-src blob:;