I18nRegions: list

Zwraca listę regionów treści obsługiwanych przez witrynę YouTube.

Wpływ limitu: wywołanie tej metody ma limit limitu wynoszący 1 jednostkę.

Typowe przypadki użycia

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/i18nRegions

Parametry

W poniższej tabeli podano parametry obsługiwane przez to zapytanie. Wszystkie wymienione parametry są parametrami zapytania.

Parametry
Parametry wymagane
part string
Parametr part określa właściwości zasobu i18nRegion, które będą uwzględniane w odpowiedzi interfejsu API. Ustaw wartość parametru na snippet.
Parametry opcjonalne
hl string
Parametr hl określa język, którego należy używać w wartościach tekstowych w odpowiedzi interfejsu API. Wartością domyślną jest en_US.

Treść żądania

Podczas wywoływania tej metody nie podawaj treści żądania.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "youtube#i18nRegionListResponse",
  "etag": etag,
  "items": [
    i18nRegion resource
  ]
}

Usługi

Poniższa tabela określa właściwości, które pojawiają się w tym zasobie:

Usługi
kind string
Określa typ zasobu interfejsu API. Wartość będzie wynosić youtube#i18nRegionListResponse.
etag etag
Otagowanie tego zasobu.
items[] list
Lista regionów, w których można korzystać z YouTube. Na tej mapie identyfikator regionu i18n to klucz mapy, a jego wartość to odpowiedni zasób i18nRegion.

Błędy

Interfejs API nie definiuje żadnych komunikatów o błędach, które są unikalne dla tej metody. Może jednak zwrócić ogólne błędy interfejsu API wymienione w dokumentacji komunikatu o błędzie.

Wypróbuj

Użyj APIs Explorer, aby wywołać ten interfejs API i wyświetlić żądanie oraz odpowiedź interfejsu API.