วิธีย้ายเว็บไซต์

เอกสารนี้อธิบายวิธีเปลี่ยน URL ของหน้าเว็บที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยลดผลกระทบเชิงลบในผลการค้นหาของ Google Search ให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่างของการย้ายเว็บไซต์แบบนี้รวมถึง

 • การเปลี่ยน URL จาก HTTP เป็น HTTPS
 • การเปลี่ยนชื่อโดเมน เช่น example.com เป็น example.net หรือการผสานโดเมนหรือชื่อโฮสต์หลายรายการ
 • การเปลี่ยนเส้นทาง URL เช่น example.com/page.php?id=1 เป็น example.com/widget หรือ example.com/page.html เป็น example.com/page.htm

ภาพรวม

 1. แนวทางปฏิบัติแนะนําทั่วไปสําหรับการย้ายเว็บไซต์ ศึกษาสิ่งที่จะเกิดขึ้นและดูว่าสิ่งนั้นอาจส่งผลต่อผู้ใช้และการจัดอันดับของคุณอย่างไร หากย้ายจาก HTTP ไปใช้ HTTPS ให้อ่านแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับ HTTPS
 2. จัดเตรียมเว็บไซต์ใหม่และทดสอบอย่างละเอียด
 3. จัดเตรียมการแมป URL จาก URL ปัจจุบันเป็นรูปแบบใหม่ที่สอดคล้อง
 4. เริ่มย้ายเว็บไซต์โดยกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ให้เปลี่ยนเส้นทางจาก URL เก่าไปยัง URL ใหม่
 5. ตรวจสอบการเข้าชมของทั้ง URL เก่าและ URL ใหม่

แนวทางปฏิบัติแนะนําทั่วไปสําหรับการย้ายเว็บไซต์

 • แบ่งการย้ายออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ หากเหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ
  หากเว็บไซต์มีขนาดใหญ่และในทางเทคนิคแล้วสามารถทำได้ เราขอแนะนําให้คุณย้ายเว็บไซต์เพียงส่วนเดียวก่อนเพื่อทดสอบผลกระทบต่อปริมาณการเข้าชมและการจัดทําดัชนี หลังจากนั้นคุณย้ายเว็บไซต์ที่เหลือทีเดียวหรือย้ายเป็นกลุ่มได้ ในการเลือกส่วนทดสอบแรกของเว็บไซต์ ให้เลือกส่วนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงและไม่ได้รับผลมากนักจากเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยหรือเหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่คาดคิด โปรดทราบว่าแม้การย้ายเว็บไซต์เพียงส่วนหนึ่งจะเป็นวิธีทดสอบที่ดี แต่ก็อาจไม่ใช่ผลที่จะได้จากการย้ายทั้งเว็บไซต์ในแง่ของ Search ยิ่งคุณย้ายหน้าเว็บมากขึ้น ก็จะยิ่งพบปัญหาที่ต้องแก้เพิ่มขึ้น โปรดวางแผนการย้ายอย่างระมัดระวังเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • เปลี่ยนเพียงครั้งละ 1 อย่าง
  วางแผนการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ทีละอย่าง ไม่ใช่ทําทุกอย่างพร้อมกัน เช่น หากต้องการย้ายเว็บไซต์ไปยังชื่อโดเมนใหม่ ให้เปลี่ยนระบบจัดการเนื้อหา (CMS) และอัปเดตเว็บไซต์เพื่อใช้เลย์เอาต์ใหม่ โดยให้เปลี่ยนทีละรายการ เริ่มจากย้ายไปโดเมนใหม่ จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนเลย์เอาต์ของเว็บไซต์
 • กำหนดเวลาย้ายของคุณให้ตรงกับช่วงที่มีการเข้าชมน้อย ถ้าเป็นไปได้
  หากการเข้าชมของคุณเป็นไปตามช่วงเวลาหรือลดลงในวันธรรมดาบางวัน ก็เหมาะที่จะย้ายเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่การเข้าชมลดลงอยู่บ่อยๆ ซึ่งหมายความว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการย้ายเว็บไซต์จํานวนน้อยลง และใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์สำหรับให้ Googlebot ทำการ Crawl เว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้น
 • คุณอาจพบความผันผวนชั่วคราวในการจัดอันดับเว็บไซต์ระหว่างการย้ายนี้
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับเว็บไซต์ คุณอาจพบว่าการจัดอันดับมีความผันผวนขณะที่ Google ทำการ Crawl และจัดทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณใหม่ ทั้งนี้ตามกฎโดยทั่วไป การย้ายหน้าเว็บส่วนใหญ่ในดัชนีของเราสำหรับเว็บไซต์ขนาดกลางอาจใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ ส่วนเว็บไซต์ขนาดใหญ่กว่าจะใช้เวลานานกว่า ความเร็วที่ Googlebot และระบบของเราจะค้นพบและดำเนินการกับ URL ที่ย้ายนั้นส่วนมากจะขึ้นอยู่กับจำนวน URL และความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ การส่ง Sitemap ช่วยให้ขั้นตอนการค้นพบทำได้เร็วขึ้น และคุณยังย้ายเว็บไซต์เป็นส่วนๆ ได้ด้วย
 • ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเครดิตของลิงก์
  301, 302 และการเปลี่ยนเส้นทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ จะไม่ทําให้เพจแรงก์หายไป
 • ใช้ประโยชน์จาก Search Console
  Search Console ช่วยคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการย้ายเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลสำหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้แยกกันใน Search Console ใช้รายงานสถานะดัชนีเพื่อดูภาพกว้างๆ ใช้รายงาน Sitemap เพื่อดูจำนวน URL ที่ส่งใน Sitemap และได้รับการจัดทำดัชนี
 • โปรดอดทนรอและให้เวลา
  Googlebot จะต้องไปที่ URL ทั้งหมดในเว็บไซต์เก่าและเว็บไซต์ใหม่อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะถือว่าการย้ายเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ ความถี่ในการ Crawl ไม่มีตัวเลขที่ตายตัว และ Googlebot จะทำการ Crawl ได้เร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์และความเร็วในการ Crawl ที่เป็นไปได้ การย้ายจะเกิดขึ้นตาม URL แต่ละรายการ

จัดเตรียมเว็บไซต์ใหม่

รายละเอียดของการจัดเตรียมเว็บไซต์จะแตกต่างกันสำหรับการย้ายแต่ละเว็บ แต่โดยทั่วไปคุณจะต้องดำเนินการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง

 • ตั้งค่า CMS (แนะนําให้ตั้งค่าเหมือนกับเว็บไซต์เก่า) และนําเข้าเนื้อหาจากเว็บไซต์เก่า
 • โอนรูปภาพและสิ่งที่ดาวน์โหลด (เช่น เอกสาร PDF) ที่คุณโฮสต์
  ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเข้าชมอยู่แล้วจาก Google Search หรือลิงก์ต่างๆ การแจ้งผู้ใช้และ Googlebot เกี่ยวกับตำแหน่งใหม่จึงเป็นประโยชน์
 • สำหรับการย้ายไปใช้ HTTPS ให้ขอรับและกำหนดค่าใบรับรอง TLS ที่จำเป็นในเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งค่า robots.txt สําหรับเว็บไซต์ใหม่ และตรวจสอบว่ากฎในไฟล์ robots.txt ของเว็บไซต์ใหม่แสดงส่วนที่คุณไม่ต้องการให้มีการ Crawl ไว้อย่างถูกต้อง

  โปรดทราบว่าเจ้าของเว็บไซต์บางรายบล็อกการ Crawl ทั้งหมดขณะที่กำลังพัฒนาเว็บไซต์ หากปฏิบัติตามกลยุทธ์นี้ คุณต้องเตรียมลักษณะที่ไฟล์ robots.txt ควรจะเป็นเมื่อการย้ายเว็บไซต์เริ่มขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากคุณใช้กฎ noindex ระหว่างการพัฒนา ให้จัดเตรียมรายการ URL ที่จะนำกฎ noindex ออกเมื่อเริ่มย้ายเว็บไซต์

 • แสดงข้อผิดพลาดสําหรับเนื้อหาที่ลบหรือที่ผสานรวมกัน หากคุณไม่ได้ย้ายเนื้อหาในเว็บไซต์เก่าทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ใหม่ ให้ตรวจสอบว่า URL เหล่านั้นแสดงโค้ดตอบกลับข้อผิดพลาด HTTP 404 หรือ 410 บนเว็บไซต์ใหม่อย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบว่าตั้งค่า Search Console อย่างถูกต้องที่อาจช่วยในการย้ายเว็บไซต์ได้

  ยืนยันเว็บไซต์ทั้งเก่าและใหม่ใน Search Console หากยังไม่ได้ทํา ตรวจสอบว่าได้ยืนยันทุกตัวแปรของทั้งเว็บไซต์เก่าและเว็บไซต์ใหม่ เช่น ยืนยัน www.example.com และ example.com และรวมตัวแปรทั้งเว็บไซต์ HTTPS และ HTTP หากใช้ HTTPS URL ให้ทำแบบนี้สำหรับทั้งเว็บไซต์เก่าและเว็บไซต์ใหม่

  • ตรวจสอบการยืนยันของ Search Console

   ตรวจดูว่าการยืนยันของ Search Console จะยังคงทำงานต่อไปหลังจากที่ย้ายเว็บไซต์แล้ว หากคุณใช้วิธีการยืนยันที่แตกต่างจากนี้ โปรดทราบว่าโทเค็นของการยืนยันอาจจะแตกต่างออกไปเมื่อ URL เปลี่ยนแปลง

   หากคุณใช้วิธีการของไฟล์ HTML ในการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใน Search Console จะต้องไม่ลืมรวมไฟล์การยืนยันปัจจุบันไว้ในสำเนาเว็บไซต์ใหม่ด้วย

   ในทำนองเดียวกัน หากคุณยืนยันการเป็นเจ้าของด้วยไฟล์ที่รวมอยู่ที่อ้างถึงแท็ก meta หรือ Google Analytics เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ ให้ตรวจสอบว่าสำเนา CMS ใหม่มีสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

  • ตรวจสอบการตั้งค่าที่กําหนดไว้ใน Search Console ที่คุณอาจทําสําหรับเว็บไซต์เก่า และดูว่าได้อัปเดตการตั้งค่าของเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงตามนั้นด้วยเช่นกัน เช่น

   • อัตราการ Crawl: ตั้งอัตราการ Crawl เป็น "ให้ Googlebot กำหนด" สําหรับทั้งเว็บไซต์เก่าและเว็บไซต์ใหม่
   • ลิงก์ย้อนกลับที่ถูกปฏิเสธ: หากคุณเคยอัปโหลดไฟล์เพื่อปฏิเสธลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์เก่า เราขอแนะนำให้อัปโหลดซ้ำอีกครั้งโดยใช้บัญชี Search Console ของเว็บไซต์ใหม่
  • ทําความสะอาดโดเมนที่เพิ่งซื้อมา โดยคุณจะต้องตรวจสอบว่าไม่มีปัญหาที่ค้างอยู่จากเจ้าของคนก่อน โดยตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้

 • ใช้การวิเคราะห์เว็บเพื่อวิเคราะห์การใช้งานทั้งในเว็บไซต์เก่าและเว็บไซต์ใหม่ ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เว็บช่วยในเรื่องนี้ได้ โดยทั่วไป การกำหนดค่าการวิเคราะห์เว็บจะประกอบด้วยชิ้นส่วนของ JavaScript ที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บ รายละเอียดสำหรับการติดตามเว็บไซต์ที่ต่างกันจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และการตั้งค่าการบันทึก การดำเนินการ หรือการกรอง ตรวจสอบกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เพื่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ นี่ยังเป็นโอกาสที่ดีหากคุณวางแผนไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ หากคุณใช้ Google Analytics ก็อาจสร้างโปรไฟล์ใหม่สำหรับเว็บไซต์ใหม่หากต้องการแยกรายงานเนื้อหาออกจากกันอย่างชัดเจน

 • ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์มีทรัพยากรการประมวลผลเพียงพอ: หลังจากการย้ายข้อมูล Google จะทำการ Crawl เว็บไซต์ใหม่มากกว่าปกติเป็นการชั่วคราว ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะเว็บไซต์เปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมจากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ และจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการ Crawl ของเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ นอกเหนือจากการ Crawl อื่นๆ โปรดตรวจสอบว่าเว็บไซต์ใหม่มีความจุเพียงพอที่จะรองรับการเข้าชมที่เพิ่มมากขึ้นจาก Google หากเว็บไซต์มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้งและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการย้ายเว็บไซต์ที่คุณกำลังดำเนินการ

จัดเตรียมการแมป URL

การแมป URL ของเว็บไซต์เก่ากับ URL ของเว็บไซต์ใหม่เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการมากมายโดยทั่วไปที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อประเมิน URL ของเว็บไซต์ทั้งสองอย่างถูกต้องและช่วยในการแมป รายละเอียดที่แน่นอนของวิธีสร้างการแมปนี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ปัจจุบันและรายละเอียดของการย้ายเว็บไซต์

กําหนด URL เก่าของคุณ

ในการย้ายเว็บไซต์ที่ง่ายที่สุด คุณอาจไม่ต้องสร้างรายการของ URL เก่า เช่น อาจใช้การเปลี่ยนเส้นทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ไวลด์การ์ดแทนหากคุณจะเปลี่ยนโดเมนของเว็บไซต์ (เช่น การย้ายจาก example.com ไปใช้ example.net)

ในการย้ายเว็บไซต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณจะต้องสร้างรายการของ URL เก่าและแมป URL เหล่านั้นกับปลายทางใหม่ วิธีที่จะได้รายการของ URL เก่าขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเว็บไซต์ปัจจุบัน แต่เรามีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • เริ่มต้นด้วย URL ที่สำคัญ โดยวิธีค้นหามีดังนี้
  • ดูใน Sitemap เนื่องจากเป็นไปได้ว่ามีการส่ง URL ที่สำคัญที่สุดใน Search Console แล้ว
  • ตรวจสอบบันทึกของเซิร์ฟเวอร์หรือซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เพื่อหา URL ที่มีการเข้าชมมากที่สุด
  • ตรวจสอบฟีเจอร์ลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของคุณใน Search Console สำหรับหน้าที่มีลิงก์ภายในและภายนอก
 • ใช้ระบบจัดการเนื้อหา ซึ่งโดยทั่วไปจะมอบวิธีที่ไม่ซับซ้อนในการรับรายการของ URL ทั้งหมดที่โฮสต์เนื้อหา
 • ตรวจสอบบันทึกของเซิร์ฟเวอร์เพื่อค้นหา URL ที่ได้รับการเข้าชมอย่างน้อย 1 ครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ เลือกระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการเข้าชม
 • รวมรูปภาพและวิดีโอ โดยตรวจสอบว่าคุณได้รวม URL ของเนื้อหาที่ฝังอยู่ไว้ในแผนการย้ายเว็บไซต์แล้ว ซึ่งได้แก่ วิดีโอ รูปภาพ JavaScript และไฟล์ CSS URL เหล่านี้จำเป็นต้องย้ายไปในลักษณะเดียวกันกับเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์

สร้างการแมป URL เก่าไปยัง URL ใหม่

เมื่อคุณมีรายการของ URL เก่า ให้ตัดสินใจว่าแต่ละรายการควรจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่ใด วิธีจัดเก็บการแมปนี้ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์และการย้ายเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจใช้ฐานข้อมูลหรือกำหนดค่ากฎการเขียน URL ใหม่ในระบบสำหรับรูปแบบการเปลี่ยนเส้นทางที่พบบ่อย

อัปเดตรายละเอียด URL ทั้งหมดบนเว็บไซต์ใหม่

เมื่อกำหนดการแมป URL แล้ว คุณจะต้องทำ 3 สิ่งเพื่อทำให้หน้าพร้อมรับการเข้าชม

 1. อัปเดตคําอธิบายประกอบให้ชี้ไปที่ URL ใหม่ในรายการ HTML หรือ Sitemap สําหรับแต่ละหน้า ดังนี้
  1. URL ใหม่แต่ละรายการควรมีแท็กลิงก์ rel="canonical" <link> ที่อ้างถึงตนเอง
  2. หากเว็บไซต์ที่คุณย้ายมีหน้าที่มีหลายภาษาหรือใช้สำหรับหลายชาติซึ่งอธิบายโดยใช้คำอธิบายประกอบ rel-alternate-hreflang โปรดอัปเดตคำอธิบายประกอบให้ใช้ URL ใหม่
 2. อัปเดตลิงก์ภายใน
  เปลี่ยนลิงก์ภายในของเว็บไซต์ใหม่จาก URL เก่าไปใช้ URL ใหม่ โดยคุณใช้การแมปที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อช่วยค้นหาและอัปเดตลิงก์ได้ตามต้องการ
 3. บันทึกรายการต่อไปนี้สำหรับการย้ายครั้งสุดท้าย:

วางแผนกลยุทธ์การเปลี่ยนเส้นทาง

เมื่อมีการแมปและเว็บไซต์ใหม่พร้อมแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการวางแผนกลยุทธ์การเปลี่ยนเส้นทาง เราขอแนะนําให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทางถาวรฝั่งเซิร์ฟเวอร์จาก URL เก่าไปยัง URL ใหม่ตามที่ระบุไว้ในการแมป สอบถามผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ (หรือบริษัทโฮสติ้ง) เกี่ยวกับประเภทของการเปลี่ยนเส้นทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่คุณทําได้ในทางเทคนิค อาจเป็นกฎการเปลี่ยนเส้นทางในไฟล์ .htaccess หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ HTTP ของ Apache หรือใช้ฟังก์ชันเปลี่ยนเส้นทางใน CMS ของคุณ

หากไม่สามารถตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ ให้กลับไปใช้การเปลี่ยนเส้นทางฝั่งไคลเอ็นต์เป็นทางเลือกสุดท้าย

เลือกวิธีที่คุณจะย้ายเว็บไซต์ เช่น ย้ายทั้งหมดทีเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ

 • เว็บไซต์ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง: เราขอแนะนำให้ย้าย URL ทั้งหมดในเว็บไซต์พร้อมกันแทนที่จะย้ายทีละส่วน วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ได้ดีกว่าและช่วยให้อัลกอริทึมของเราตรวจหาการย้ายเว็บไซต์และอัปเดตดัชนีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เว็บไซต์ขนาดใหญ่: คุณเลือกที่จะย้ายเว็บไซต์ขนาดใหญ่ทีละส่วนได้ ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบและตรวจหาปัญหาได้ง่ายขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ใช้การเปลี่ยนเส้นทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์แบบถาวรถ้าในทางเทคนิคแล้วสามารถทำได้ แม้ว่า Googlebot รองรับการเปลี่ยนเส้นทางหลายชนิด แต่เราขอแนะนำให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทาง HTTP แบบถาวร เช่น 301 และ 308 หากเป็นไปได้
 • หลีกเลี่ยงการทำเชนการเปลี่ยนเส้นทาง แม้ว่า Googlebot จะสามารถติดตามได้ถึง 10 รอบใน "เชน" ของการเปลี่ยนเส้นทางหลายครั้ง (เช่น หน้า 1 > หน้า 2 > หน้า 3) แต่เราแนะนําให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังปลายทางสุดท้าย หากทำไม่ได้ ให้รักษาจำนวนของการเปลี่ยนเส้นทางในเชนไว้ให้น้อย โดยที่เหมาะสมคือไม่เกิน 3 และน้อยกว่า 5 ครั้ง การเปลี่ยนเส้นทางแบบเป็นเชนจะเพิ่มเวลาในการตอบสนองสำหรับผู้ใช้ ซึ่ง User Agent และเบราว์เซอร์บางประเภทก็ไม่รองรับการเปลี่ยนเส้นทางที่เชนมีความยาว

เริ่มย้ายเว็บไซต์

เมื่อการแมป URL ถูกต้องและได้สรุปแผนสําหรับวิธีเปลี่ยนเส้นทางแล้ว คุณก็พร้อมย้ายเว็บไซต์

 1. ใช้งานหรือเปิดการเปลี่ยนเส้นทาง โดยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการเปลี่ยนเส้นทางที่คุณเลือก ซึ่งหมายถึงคุณอาจจะพุชการอัปเดตไปยังไฟล์การกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ หรืออาจจะอัปเดต CMS ด้วยโค้ดที่กําหนดเอง
 2. ตรวจสอบคําอธิบายประกอบ rel="canonical" link และกฎ robots meta ดังนี้ เมื่อเปลี่ยนเส้นทางแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคําอธิบายประกอบ rel="canonical" link ในเว็บไซต์ใหม่ใช้ URL ใหม่อยู่ ในทํานองเดียวกัน หากคุณเพิ่มกฎ noindex robots meta ในเว็บไซต์ใหม่ อย่าลืมอัปเดต URL เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทําดัชนี URL ใหม่ก่อนถึงเวลา
 3. ทดสอบการเปลี่ยนเส้นทาง คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบแต่ละ URL หรือจะใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งหรือสคริปต์เพื่อทดสอบ URL จำนวนมากได้
 4. ส่งการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใน Search Console สำหรับเว็บไซต์เก่า
 5. ใช้การเปลี่ยนเส้นทางให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทั่วไปก็อย่างน้อย 1 ปี กรอบเวลานี้ช่วยให้ Google สามารถโอนสัญญาณทั้งหมดไปยัง URL ใหม่ รวมถึงทำการ Crawl อีกครั้งและเปลี่ยนการกำหนดลิงก์ในเว็บไซต์อื่นๆ ที่ชี้ไปยัง URL เดิมของคุณได้

  จากมุมมองของผู้ใช้ ให้พิจารณาใช้การเปลี่ยนเส้นทางต่อไปอย่างไม่มีกําหนด แต่การเปลี่ยนเส้นทางจะช้าสำหรับผู้ใช้ ดังนั้นให้ลองอัปเดตลิงก์ของคุณเองและลิงก์ที่มีข้อมูลปริมาณมากจากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้ตรงไปยัง URL ใหม่

 6. ส่ง Sitemap ใหม่ใน Search Console ซึ่งจะช่วยให้ Google ทราบถึง URL ใหม่ ณ จุดนี้คุณสามารถนํา Sitemap เก่าออกได้เพราะ Google จะใช้ Sitemap ใหม่นับจากนี้ไป

เวลาที่ Googlebot และระบบจะค้นพบและดำเนินการกับ URL ทั้งหมดในการย้ายเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ของคุณและจำนวน URL ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎโดยทั่วไป เว็บไซต์ขนาดกลางจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ในการย้ายหน้าเว็บส่วนใหญ่ ส่วนเว็บไซต์ขนาดใหญ่กว่าจะใช้เวลานานกว่า ความเร็วที่ Googlebot และระบบจะค้นพบและดำเนินการกับ URL ที่ย้ายนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวน URL และความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ทันทีที่การย้ายเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ลองอัปเดตลิงก์ให้มากที่สุด เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และลดปริมาณงานของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ลิงก์ภายใน: แทนที่ URL ทั้งหมดที่ชี้ไปยังหน้าเว็บของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแมป URL ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
 • ลิงก์ภายนอก: พยายามติดต่อกับเว็บไซต์ต่างๆ ในรายชื่อที่บันทึกไว้ของเว็บไซต์ที่ลิงก์มายังเนื้อหาปัจจุบัน และขอให้เว็บไซต์เหล่านั้นอัปเดตลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใหม่ โปรดพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของงานตามจำนวนการเข้าชมขาเข้าของแต่ละลิงก์
 • ลิงก์โปรไฟล์ต่างๆ เช่น จาก Facebook, Twitter และ LinkedIn
 • แคมเปญโฆษณาให้ชี้ไปที่หน้า Landing Page ใหม่

ตรวจสอบการเข้าชม

เมื่อเริ่มย้ายเว็บไซต์แล้ว ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการเข้าชมของผู้ใช้และ Crawler ในเว็บไซต์ใหม่รวมถึงเว็บไซต์เก่าด้วย ตามหลักการแล้ว การเข้าชมในเว็บไซต์เก่าจะลดลงขณะที่เว็บไซต์ใหม่จะมีการเข้าชมเพิ่มขึ้น คุณตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้และ Crawler ในเว็บไซต์ได้ด้วย Search Console และเครื่องมืออื่นๆ

ใช้ Search Console เพื่อตรวจสอบการเข้าชม

ฟีเจอร์หลายอย่างของ Search Console ช่วยในการตรวจสอบการย้ายเว็บไซต์

 • Sitemap: ส่ง Sitemap 2 รายการที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้จากการแมป ขั้นแรก Sitemap ที่มี URL ใหม่จะมีการจัดทำดัชนีหน้าเป็นศูนย์ ในขณะที่ Sitemap ของ URL เก่าจะมีการจัดทำดัชนีหน้าจำนวนมาก เมื่อเวลาผ่านไป จำนวนหน้าที่ได้รับการจัดทำดัชนีจาก Sitemap ของ URL เก่าจะลดลงเป็นศูนย์ โดยที่การจัดทำดัชนีของ URL ใหม่จะมีการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกัน โปรดทราบว่า Search Console อาจแสดงคําเตือนสําหรับ Sitemap ที่มี URL เก่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทาง URL ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และคุณไม่จําเป็นต้องสนใจคําเตือนเหล่านี้ เพราะอย่างไรคุณก็จะย้ายไปใช้ URL ใหม่อยู่แล้ว
 • รายงานการครอบคลุมของดัชนี: กราฟจะสะท้อนให้เห็นการย้ายเว็บไซต์ ซึ่งแสดงการลดลงของจำนวน URL ที่จัดทำดัชนีในเว็บไซต์เก่าและการเพิ่มขึ้นของการจัดทำดัชนีในเว็บไซต์ใหม่ ตรวจสอบเป็นประจำเพื่อหาข้อผิดพลาดจากการ Crawl ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
 • คำค้นหา: เมื่อหน้าในเว็บไซต์ใหม่ได้รับการจัดทำดัชนีมากขึ้นและเริ่มได้รับการจัดอันดับ รายงานคำค้นหาจะเริ่มแสดง URL ในเว็บไซต์ใหม่ที่ได้รับการแสดงผลการค้นหาและการคลิก

ใช้เครื่องมืออื่นๆ เพื่อตรวจสอบการเข้าชม

เฝ้าดูการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณและบันทึกข้อผิดพลาดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจสอบการ Crawl โดย Googlebot ตรวจสอบ URL ที่แสดงรหัสสถานะข้อผิดพลาด HTTP แบบไม่ได้คาดคิด และการเข้าชมของผู้ใช้ตามปกติ

หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เว็บในเว็บไซต์ หรือหาก CMS มอบการวิเคราะห์ เรายังขอแนะนำให้ตรวจสอบการเข้าชมด้วยวิธีนี้เพื่อให้สามารถดูความคืบหน้าของการเข้าชมจากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Analytics นำเสนอการรายงานแบบเรียลไทม์ และเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในระหว่างขั้นตอนการย้ายเว็บไซต์ในช่วงแรก คุณควรจะได้เห็นการลดลงในการเข้าชมเว็บไซต์เก่าและการเพิ่มขึ้นในเว็บไซต์ใหม่

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

การย้ายข้อมูลเว็บไซต์อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้นจึงมีวิธีดําเนินการอยู่หลากหลายวิธี เราพบว่าเช็กลิสต์การย้ายข้อมูลเว็บไซต์ของ Aleyda Solis มีประโยชน์มากเป็นพิเศษ รวมถึงคู่มือเครื่องมือ Screaming Frog สําหรับการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ด้วย

หากพบปัญหาหรือติดขัดในช่วงใดก็ตาม โปรดขอความช่วยเหลือใน Google Search Central
หน้าความช่วยเหลือของเรามีคำแนะนำดีๆ มากมาย รวมทั้งกรณีเฉพาะต่างๆ ที่มีคำตอบแล้วในฟอรัมผู้ใช้ หากไม่พบคำตอบ คุณสอบถามผู้เชี่ยวชาญของ Google Search ได้ในเซสชันเวลาทําการของ SEO

การแก้ปัญหาการย้ายเว็บไซต์

ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดทั่วไปเวลาย้ายเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยน URL (รวมถึงการเปลี่ยนจาก HTTP ไปใช้ HTTPS) ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้เว็บไซต์ใหม่ไม่ได้รับการจัดทำดัชนีอย่างสมบูรณ์

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

noindex หรือการบล็อก robots.txt

อย่าลืมนำการบล็อก noindex หรือ robots.txt ออก ซึ่งจำเป็นต่อการย้ายเท่านั้น

คุณจะไม่มีไฟล์ robots.txt ในเว็บไซต์ก็ได้ แต่อย่าลืมแสดงรหัสสถานะ HTTP 404 ที่เหมาะสมหากไม่มีไฟล์ robots.txt

วิธีทดสอบ

 • ตรวจสอบไฟล์ robots.txt ในเว็บไซต์ HTTPS และดูว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่
 • ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL สำหรับหน้าเว็บในเว็บไซต์ใหม่ที่ดูเหมือนจะหายไปจาก Google

การเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบการเปลี่ยนเส้นทางจากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ ปัญหาที่เราพบบ่อยคือ ระบบเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยัง URL ที่ไม่ถูกต้อง (ไม่มีอยู่จริง) ในเว็บไซต์ใหม่

คุณสามารถใช้ Search Console เพื่อดูว่ามีการรายงานข้อผิดพลาด "ไม่พบ" เป็นจํานวนมากผิดปกติหรือไม่ หรือจะใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น Screaming Frog เพื่อทำการ Crawl เว็บไซต์ของคุณเอง และดูว่าการเปลี่ยนเส้นทางทํางานตามที่คาดไว้หรือไม่

ข้อผิดพลาดอื่นๆ จากการ Crawl

ตรวจสอบรายงานการครอบคลุมของดัชนีเพื่อหาข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมากอย่างฉับพลันในเว็บไซต์ใหม่ในระหว่างการย้าย

ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ไม่เพียงพอ

หลังการย้าย Google จะทำการ Crawl ในเว็บไซต์ใหม่มากกว่าปกติ ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะเว็บไซต์เปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมจากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ และจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการ Crawl ของเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ นอกเหนือจากการ Crawl อื่นๆ โปรดตรวจสอบว่าเว็บไซต์มีความจุเพียงพอที่จะรองรับการเข้าชมที่เพิ่มมากขึ้นจาก Google

ไม่อัปเดต Sitemap

ตรวจสอบว่าได้อัปเดต Sitemap ด้วย URL ใหม่ทั้งหมดแล้ว