ภาพรวมของหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนโค้ดเว็บไซต์เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏใน Google โดยจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ดูแลเว็บ

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ดูแลเว็บเป็นแนวทางปฏิบัติแนะนำทั่วไปที่จะช่วยให้เว็บไซต์ปรากฏใน Google Search รวมถึงหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพที่หากไม่ทำตามอาจทำให้หน้าเว็บหรือเว็บไซต์ไม่แสดงใน Search

หลักเกณฑ์ทั่วไป

หลักเกณฑ์ทั่วไปต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแนะนำในการทำให้เว็บไซต์ปรากฏและอยู่ในลักษณะที่ดีที่สุดใน Google

หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับเนื้อหา

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาบางประเภทในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ, วิดีโอ, AMP, AJAX และเว็บไซต์ที่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูหัวข้อลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั่วไป หรือวิธีเปิดใช้ฟีเจอร์เฉพาะสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้อธิบายถึงเทคนิคเฉพาะที่ห้ามใช้ซึ่งอาจทำให้หน้าเว็บหรือเว็บไซต์ไม่แสดงในผลการค้นหาของ Search การใช้เทคนิคเหล่านี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับเว็บไซต์ของคุณ