ข้อกําหนดทางเทคนิคของ Google Search

การแสดงหน้าเว็บในผลการค้นหาจะไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าใครจะบอกคุณอย่างไรก็ตาม หน้าเว็บของคุณมีสิทธิ์ได้รับการจัดทำดัชนีโดย Google Search ตราบใดที่เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคขั้นต่ำดังนี้

  1. Googlebot ไม่ได้ถูกบล็อก
  2. หน้าเว็บใช้งานได้ ซึ่งหมายความว่า Google จะได้รับรหัสสถานะ HTTP 200 (success)
  3. หน้าเว็บมีเนื้อหาที่จัดทําดัชนีได้

Googlebot ไม่ได้ถูกบล็อก (Googlebot สามารถค้นหาและเข้าถึงหน้าเว็บได้)

Google จัดทําดัชนีเฉพาะหน้าเว็บที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะและไม่ได้บล็อก Googlebot ซึ่งเป็น Crawler ของเราไม่ให้ทำการ Crawl หน้าเว็บ หากหน้าเว็บเป็นแบบส่วนบุคคล เช่น ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อดูหน้าเว็บ Googlebot จะไม่ทำการ Crawl หน้าดังกล่าว ในทํานองเดียวกัน หากมีการใช้กลไกหลายอย่างเพื่อบล็อกไม่ให้ Google จัดทําดัชนี หน้าเว็บก็จะไม่ได้รับการจัดทําดัชนี

ตรวจสอบว่า Googlebot สามารถค้นหาและเข้าถึงหน้าเว็บของคุณได้ไหม

หน้าที่ถูกบล็อกโดย robots.txt มีแนวโน้มว่าจะไม่แสดงในผลการค้นหาของ Google Search หากต้องการดูรายการหน้าเว็บที่ Google ไม่สามารถเข้าถึงได้ (แต่คุณต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหาของ Search) ให้ใช้ทั้งรายงานการจัดทำดัชนีหน้าเว็บและรายงานสถิติการ Crawl ใน Search Console รายงานแต่ละฉบับอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับ URL ของคุณแตกต่างกัน คุณควรดูรายงานทั้งสองฉบับ

หากต้องการทดสอบหน้าใดหน้าหนึ่ง ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL

หน้าเว็บใช้งานได้ (หน้าที่ไม่แสดงข้อผิดพลาด)

Google จัดทําดัชนีเฉพาะหน้าเว็บที่แสดงด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 (success) เท่านั้น หน้าที่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์จะไม่ได้รับการจัดทําดัชนี คุณสามารถตรวจสอบรหัสสถานะ HTTP ของหน้านั้นๆ ได้ด้วยเครื่องมือตรวจสอบ URL

หน้าเว็บมีเนื้อหาที่จัดทําดัชนีได้

เมื่อ Googlebot พบและเข้าถึงหน้าที่ใช้งานได้ Google จะตรวจสอบหน้าดังกล่าวเพื่อหาเนื้อหาที่จัดทําดัชนีได้ เนื้อหาที่จัดทําดัชนีได้หมายถึงดังต่อไปนี้