จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เมตาแท็กที่ Google เข้าใจ

Google รองรับทั้งเมตาแท็กระดับหน้าเว็บและคำสั่งในหน้าที่จะใช้ควบคุมวิธีที่หน้าเว็บไซต์จะปรากฏใน Google Search

เมตาแท็กระดับหน้าเว็บเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของตนแก่เครื่องมือค้นหา คุณใช้เมตาแท็กในการให้ข้อมูลแก่ไคลเอ็นต์ได้ทุกประเภท และแต่ละระบบจะประมวลผลเฉพาะเมตาแท็กที่ระบบเข้าใจและจะไม่สนใจแท็กที่เหลือ เมตาแท็กจะเพิ่มลงในส่วน <head> ของหน้า HTML และโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34=">
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
 </head>
</html>

Google เข้าใจเมตาแท็กต่อไปนี้

เมตาแท็กที่ Google เข้าใจ
<meta name="description" content="A description of the page"> ใช้แท็กนี้เพื่อระบุคำอธิบายสั้นๆ ของหน้าเว็บ ในบางสถานการณ์ คำอธิบายนี้จะใช้ในตัวอย่างที่แสดงในผลการค้นหา
<meta name="robots" content="..., ...">

<meta name="googlebot" content="..., ...">

เมตาแท็กเหล่านี้จะควบคุมลักษณะการทำงานในการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำดัชนีของเครื่องมือค้นหา

แท็ก <meta name="robots" ... ใช้กับเครื่องมือค้นหาทั้งหมด ส่วนแท็ก <meta name="googlebot ... ใช้กับ Google เท่านั้น

ในกรณีที่เมตาแท็ก robots (หรือ googlebot) มีความขัดแย้งกัน จะมีการใช้แท็กที่จำกัดมากกว่า เช่น หากหน้าเว็บมีทั้งแท็ก max-snippet:50 และ nosnippet ระบบจะใช้แท็ก nosnippet

ค่าเริ่มต้นคือ index, follow และไม่จําเป็นต้องมีการระบุ โปรดดูรายการค่าทั้งหมดที่ Google เข้าใจได้ในรายการคําสั่งที่ถูกต้อง

คุณจะระบุข้อมูลนี้ในส่วนหัวของหน้าเว็บก็ได้โดยใช้คำสั่งส่วนหัว HTTP ของ "X-Robots-Tag" ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการจำกัดการจัดทำดัชนีของไฟล์ที่ไม่ใช่ HTML เช่น กราฟิก หรือเอกสารประเภทอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาแท็กของ robots

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox"> เมื่อผู้ใช้ค้นหาเว็บไซต์ของคุณ บางครั้งผลการค้นหาของ Google Search จะแสดงช่องค้นหาเฉพาะสำหรับเว็บไซต์นั้น พร้อมด้วยลิงก์อื่นๆ ที่ไปยังเว็บไซต์นั้นโดยตรง แท็กนี้จะบอก Google ว่าไม่ต้องแสดงช่องค้นหาไซต์ลิงก์ดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องค้นหาไซต์ลิงก์
<meta name="googlebot" content="notranslate"> เมื่อ Google พบว่าเนื้อหาในหน้าเว็บเขียนด้วยภาษาที่ผู้ใช้ไม่น่าจะอ่านได้ Google จะแสดงลิงก์ชื่อและตัวอย่างข้อมูลที่แปลแล้วไว้ในผลการค้นหา หากผู้ใช้คลิกลิงก์ชื่อที่แปลแล้ว การโต้ตอบที่ผู้ใช้ทำกับทุกหน้าเว็บต่อจากนั้นจะทำผ่าน Google แปลภาษา ซึ่งจะแปลลิงก์ทั้งหมดที่ตามมาโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว นี่เป็นโอกาสที่คุณจะนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครและน่าสนใจให้แก่ผู้ใช้กลุ่มใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจมีบางสถานการณ์ที่โอกาสดังกล่าวไม่เป็นที่ต้องการ เมตาแท็กนี้จะบอก Google ว่าคุณไม่ต้องการให้เราแปลเนื้อหาในหน้าเว็บนี้
<meta name="google" content="nopagereadaloud"> ป้องกันไม่ให้บริการอ่านออกเสียงข้อความ Google อ่านหน้าเว็บโดยใช้การอ่านออกเสียงข้อความ (TTS)
<meta name="google-site-verification" content="..."> คุณใช้แท็กนี้ในหน้าระดับบนสุดของเว็บไซต์เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสำหรับ Search Console ได้ โปรดสังเกตว่า แม้ค่าของแอตทริบิวต์ name และ content จะต้องตรงกับสิ่งที่นำเสนอต่อคุณทุกประการ (รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) แต่จะไม่ให้ความสำคัญว่าคุณเปลี่ยนแท็กจาก XHTML เป็น HTML หรือรูปแบบแท็กตรงกับรูปแบบของหน้าเว็บไหม
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=...">
<meta charset="...">
เมตาแท็กนี้กำหนดประเภทเนื้อหาและการเข้ารหัสข้อความของหน้าเว็บ ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่เครื่องหมายคำพูดล้อมรอบค่าของแอตทริบิวต์ content มิเช่นนั้นแอตทริบิวต์ชุดอักขระอาจถูกตีความผิดได้ ขอแนะนำให้ใช้ Unicode/UTF-8 ในทุกที่ที่ทำได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..."> แท็กนี้จะส่ง URL ใหม่ให้ผู้ใช้หลังจากระยะเวลาหนึ่ง และบางครั้งใช้เป็นการเปลี่ยนเส้นทางแบบง่าย อย่างไรก็ตาม แท็กดังกล่าวอาจสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ และบางเบราว์เซอร์ก็ไม่รองรับ W3C แนะนำว่าไม่ควรใช้แท็กนี้ เราขอแนะนำให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทน
<meta name="viewport" content="..."> แท็กนี้บอกวิธีการที่เบราว์เซอร์จะแสดงหน้าเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การมีอยู่ของแท็กนี้บ่งบอกให้ Google รู้ว่าหน้านี้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าเมตาแท็ก viewport

<meta name="rating" content="adult">

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA">

ติดป้ายกำกับหน้าเว็บว่ามีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อส่งสัญญาณแจ้งว่ามีการกรองโดยผลการค้นหาของฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดป้ายกำกับหน้าค้นหาปลอดภัย

ประเด็นอื่นๆ ที่ควรทราบมีดังนี้

 • Google อ่านได้ทั้งเมตาแท็กรูปแบบ HTML และ XHTML ไม่ว่าจะใช้โค้ดใดในหน้าก็ตาม
 • ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็กโดยทั่วไปไม่มีความสำคัญใดๆ ในเมตาแท็กยกเว้น google-site-verification
 • ข้อมูลนี้ไม่ใช่เมตาแท็กทั้งหมด คุณใช้เมตาแท็กอื่นๆ ได้หากเมตาแท็กเหล่านั้นสําคัญต่อเว็บไซต์ของคุณ แต่ Google จะไม่สนใจเมตาแท็กที่ไม่รู้จัก
 • หากกําลังพิจารณาใช้ JavaScript เพื่อแทรกหรือเปลี่ยนเมตาแท็ก โปรดดําเนินการต่อด้วยความระมัดระวัง เราขอแนะนําให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้ JavaScript เพื่อแทรกหรือเปลี่ยนเมตาแท็กทุกครั้งที่ทําได้ และโปรดทดสอบการใช้งานอย่างละเอียดหากจําเป็นต้องใช้

คำสั่งในหน้า

คุณยกเว้นส่วนต่างๆ ของหน้า HTML จากตัวอย่างได้โดยอิสระจากเมตาแท็กระดับหน้าเว็บ ซึ่งทําได้โดยการเพิ่มแอตทริบิวต์ HTML data-nosnippet ลงในแท็ก HTML ที่รองรับแท็กใดแท็กหนึ่ง

 • span
 • div
 • section

เช่น

<p>
 This text can be included in a snippet
 <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.
</p>

ส่วนนี้ต้องเป็น HTML ที่ถูกต้องและมีการปิดแท็กทั้งหมดอย่างสอดคล้องกันเพื่อให้เครื่องอ่านได้