จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ผลการค้นหาที่แปล

ผลการค้นหาที่แปลใน Google Search

Google Search มุ่งมั่นที่จะทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทุกคน บางครั้ง Google อาจแปลลิงก์ชื่อและตัวอย่างของผลการค้นหาที่ไม่ใช่ภาษาของคําค้นหาเพื่อช่วยแก้ปัญหาช่องว่างของเนื้อหาเมื่อผู้ใช้ค้นหาด้วยภาษาท้องถิ่นของตน ฟีเจอร์ผลการค้นหาที่แปลเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Google Search ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดูผลการค้นหาจากภาษาอื่นๆ ในภาษาของตนได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ขึ้น

ปัจจุบันฟีเจอร์ผลการค้นหาที่แปลพร้อมให้ใช้งานสำหรับผลการค้นหาภาษาอังกฤษที่ต้นฉบับเป็นภาษาอินโดนีเซีย ฮินดี กันนาดา มาลายาลัม ทมิฬ และเตลูกู และใช้งานได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีเบราว์เซอร์ที่รองรับ Google Search

หากผู้ใช้คลิกลิงก์ชื่อที่มีการแปล การโต้ตอบทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำกับหน้าเว็บต่อจากนั้นจะดำเนินการผ่าน Google แปลภาษา ซึ่งจะแปลลิงก์ทั้งหมดที่ตามมาโดยอัตโนมัติ การขยายผลการค้นหาจะทำให้ผู้ใช้สามารถดูลิงก์ชื่อและตัวอย่างที่เป็นต้นฉบับ รวมถึงดูหน้าภาษาต้นฉบับทั้งหน้า

การคลิกลิงก์ชื่อที่มีการแปลใน Google Search จะนำไปยังหน้าที่แปล และการขยายผลการค้นหาจะนำไปยังหน้าเวอร์ชันต้นฉบับ

Google ไม่ได้โฮสต์หน้าเว็บที่แปล การเปิดหน้าเว็บผ่านผลการค้นหาที่แปลนั้นไม่ต่างจากการเปิด URL อื่นๆ ใน Google แปลภาษา ซึ่งหมายความว่า ระบบจะรองรับการทำงานของ JavaScript ในหน้าเว็บตามปกติ ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ฝังและฟีเจอร์อื่นๆ ของหน้าเว็บด้วย

ตรวจสอบประสิทธิภาพใน Search Console

หากต้องการตรวจสอบการคลิกและการแสดงผลของผลการค้นหาที่แปล คุณใช้ตัวกรองลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาในรายงานประสิทธิภาพได้

การเลือกใช้หรือเลือกไม่ใช้ผลการค้นหาที่แปล

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับหน้าเว็บและผลการค้นหาทั้งหมดโดยอิงตามภาษาของผู้ใช้คนนั้นๆ คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกใช้

ฟีเจอร์ผลการค้นหาที่แปลก็เหมือนกับฟีเจอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปลใน Google Search หากต้องการเลือกไม่ใช้ฟีเจอร์การแปลทั้งหมดใน Google Search ให้ใช้กฎ notranslate ซึ่งสามารถใช้เป็นแท็ก meta หรือส่วนหัว HTTP ได้

<!-- opt out of translation features on all search engines that support this rule -->
<meta name="robots" content="notranslate">
<!-- opt out of translation features on Google -->
<meta name="googlebot" content="notranslate">

หรือจะระบุกฎเป็นส่วนหัวการตอบกลับ HTTP ก็ได้เช่นกัน ดังนี้

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 25 May 2010 21:42:43 GMT
(...)
X-Robots-Tag: notranslate
(...)