Najczęstsze pytania dotyczące migracji portalu pomocy Google Cloud

Ważne: abonament Premium na Google Maps Platform nie jest już dostępny dla nowych klientów ani rejestracji.

Przenosimy funkcję Google Cloud Support Portal do Google Cloud Console, aby scentralizować wszystkie Twoje zadania i zapewnić jednolitą, sprawną obsługę.

W połowie lutego 2021 roku funkcja zarządzania identyfikatorem klienta Map Google została przeniesiona do konsoli Cloud. Zadania związane z zarządzaniem identyfikatorem klienta możesz wykonywać w konsoli lub w portalu. W tym okresie migracji obie aplikacje będą zsynchronizowane, więc zadania wykonywane w jednej lokalizacji będą odzwierciedlane w obu.

Od 31 marca 2021 r. klienci nie będą już mogli logować się w Google Cloud Support Portal i będą musieli zacząć używać konsoli Cloud do wykonywania wszystkich zadań, które zostały wcześniej wykonane w Cloud Support Portal, w tym do zarządzania identyfikatorami klientów i kontaktowania się z zespołem pomocy.

Informacje ogólne

Pytania dotyczące pomocy

Pytania dotyczące identyfikatora Client-ID

Inne pytania

Informacje ogólne

Dlaczego tak się dzieje?

Zastępujemy Google Cloud Support Portal sekcją Google Maps Platform w konsoli Cloud, aby scentralizować wszystkie zadania na jednej platformie i zapewnić ujednolicone, uproszczone środowisko.

Konsola Cloud udostępnia bogatszy i bardziej kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających zarządzanie wdrożeniem Google Maps Platform.

Co muszę zrobić?

Gdy tylko otrzymasz informacje o migracji funkcji, zaloguj się, zapoznaj się z Cloud Console i zacznij przypisywać role użytkownikom.

Rola:
Właściciel projektu
Rola:
edytujący projekty
Rola:
wyświetlający projekt
Rola: specjalista ds. technicznych
edytujący pomoc
Rola: Płatności
Administrator kont
Rola: Wyświetlający
konta
Zarządzanie identyfikatorem klienta
Pomoc techniczna w zakresie problemów technicznych
Pomoc w problemach z płatnościami
Raporty o wykorzystaniu projektu
Raporty dotyczące rozliczeń projektu
Raporty dotyczące płatności na koncie
  • Zadania związane z zarządzaniem identyfikatorem klienta obejmują autoryzację domen do użycia z identyfikatorem klienta, dodawanie i usuwanie autoryzowanych domen, wyświetlanie klucza kryptograficznego identyfikatora klienta i wykonywanie innych czynności.
  • Pomoc techniczna w zakresie problemów obejmuje takie zadania jak wdrażanie interfejsów API i rozwiązywanie problemów, wysyłanie próśb o zwiększenie limitu oraz przekazywanie problemów z usługą do działu technicznego.
  • Pomoc w problemach z płatnościami obejmuje konfigurowanie kont rozliczeniowych, zrozumienie opłat, zmianę właściciela projektu, przesyłanie zgłoszeń do zespołu pomocy związanych z płatnościami oraz wykonywanie innych zadań związanych z rozliczeniami i opłatami.

Uwaga: obecnie właściciele i edytujący projekt mogą przesyłać zgłoszenia do zespołu pomocy dotyczące płatności. Jednak do końca 2021 roku tylko administratorzy odpowiedzialni za rozliczenia będą mieli uprawnienia do tworzenia tego typu zgłoszeń.

Jak uzyskać dostęp do konsoli Google Cloud?

Aby uzyskać dostęp do konsoli Google Cloud, musisz mieć konto Google. Login i hasło używane do logowania się w Google Cloud Support Portal nie będą już działać. Jeśli masz konto Google, ale nie możesz się zalogować, odzyskaj nazwę użytkownika i hasło. Możesz też utworzyć nowe konto Google.

Jak uzyskać dostęp do projektu?

Jeśli konto Google użyte wcześniej do logowania się w Google Cloud Support Portal nie ma dostępu do projektów powiązanych z Twoim identyfikatorem klienta:

  1. Sprawdź, czy masz inne konto Google powiązane z projektem.
  2. Skontaktuj się z właścicielem projektu i poproś go o przyznanie Ci dostępu.
  3. Jeśli nie wiesz, kto jest właścicielem projektu, lub jest niedostępny, skontaktuj się z zespołem pomocy Map, aby poznać dodatkowe opcje przywracania projektu.

Pytania dotyczące pomocy

Jak mogę się skontaktować z zespołem pomocy?

Aby uzyskać pomoc, wejdź na stronę pomocy Google Maps Platform w konsoli Cloud. Dowiedz się, jak utworzyć zgłoszenie do zespołu pomocy na stronie Pomoc i zasoby w Google Maps Platform.

Masz problemy z uzyskaniem dostępu do projektu w konsoli Cloud?

Jeśli masz problemy z uzyskaniem dostępu do projektu w konsoli Cloud, możesz też tymczasowo skontaktować się z zespołem pomocy, korzystając z tego formularza. Czas oczekiwania na odpowiedź będzie krótszy niż w konsoli Cloud.

Czy zgłoszenia utworzone w Google Cloud Support Portal pojawią się w Cloud Console?

Na stronie pomocy konsoli Cloud nie ma obecnie listy ostatnich zgłoszeń.

Jak mogę dodać innych użytkowników do zgłoszenia do zespołu pomocy?

Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy widzieli otwarte zgłoszenie lub brali w nim udział, dodaj ich do wątku e-maili za pomocą pola Dodatkowi adresaci w konsoli Cloud na stronie Tworzenie zgłoszenia do zespołu pomocy.

Możesz też odpowiedzieć na e-maila z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia (lub dowolnego kolejnego e-maila) i dodać innych użytkowników w polu DW. Zamiast dodawać wszystkich użytkowników pojedynczo, możesz też utworzyć grupę dyskusyjną Google. Wszyscy członkowie grupy będą mogli czytać zgłoszenie i odpowiadać na niego, a grupa może również działać jako archiwum wszystkich zgłoszeń do zespołu pomocy.

Jak mogę eskalować zgłoszenie? (funkcja eskalacji nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników)

Aby eskalować zgłoszenie, musisz odczekać godzinę po jego utworzeniu. Następnie użyj przycisku Przekaż dalej dostępnego w stopce e-maili od zespołu pomocy, w e-mailu z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia lub w dowolnej odpowiedzi na zgłoszenie.

Jeśli spróbujesz eskalować zgłoszenie przed upływem godziny, eskalacja się nie powiedzie.

Czy mogę zmienić wagę zgłoszenia?

Możesz odpowiedzieć w wątku zgłoszenia do zespołu pomocy i poprosić pracownika zespołu pomocy o zmianę wagi zgłoszenia na dowolny poziom do S2.

Uwaga: jeśli musisz zmienić wagę zgłoszenia na S1, prześlij nowe zgłoszenie do zespołu pomocy, aby mieć pewność, że zespół pomocy zostanie natychmiast poinformowany o tym wysokim priorytecie.

Czy mogę dodawać załączniki do zgłoszenia?

Obecnie nie możesz dodawać załączników podczas tworzenia zgłoszenia. Możesz jednak udostępnić załączniki zespołowi pomocy, odpowiadając na e-maila z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia lub na dowolną odpowiedź w wątku e-mail dotyczącym zgłoszenia.

Pytania dotyczące identyfikatora Client-ID

Gdzie mogę zarządzać swoim identyfikatorem klienta?

Do połowy lutego 2021 r. funkcja zarządzania identyfikatorami klientów zostanie przeniesiona do sekcji Google Maps Platform > Dane logowania w konsoli Cloud. Możesz wykonywać zadania związane z zarządzaniem identyfikatorami klientów w portalu pomocy do czasu oficjalnej migracji, czyli do 31 marca 2021 r. W tym czasie 2 aplikacje będą zsynchronizowane, więc zadania wykonywane w jednej lokalizacji będą odzwierciedlane w obu.

Kto może modyfikować listę autoryzowanych adresów URL oraz wstrzymywać i wznawiać identyfikatory klientów?

Zadania związane z zarządzaniem identyfikatorami klientów będą dostępne tylko dla właścicieli i edytujących projekt.

Do czego służy przycisk wstrzymania?

Wstrzymanie identyfikatora klienta spowoduje, że wszystkie wywołania interfejsu Google Maps Platform API wysyłane do tego identyfikatora klienta będą odrzucane. Gdy wstrzymasz identyfikator klienta, będziesz mieć 30 dni na jego wznowienie. Jeśli po tym czasie identyfikator klienta nie zostanie wznowiony, wygaśnie, a po 30 dodatkowych dniach (łącznie 60 dni) nie będzie już widoczny w konsoli Cloud.

Jak sprawdzić, czy używam identyfikatora klienta do uwierzytelniania w interfejsach Google Maps Platform API?

Wykorzystanie powiązane z Twoim identyfikatorem klienta możesz sprawdzić w Cloud Console w sekcji Google Maps Platform > Wskaźniki. Na wielu wykresach (ruch/błąd/czas oczekiwania według danych logowania) widoczne są wykresy przedstawiające wykorzystanie identyfikatora klienta oznaczone symbolem project_number: 12345678, gdzie 12345678 jest zastępowane numerem projektu.

Dlaczego nie widzę swojego identyfikatora klienta w konsoli Google Cloud?

Przeniesiono tylko aktywne identyfikatory klientów. Jeśli Twój identyfikator klienta nie jest już dostępny do obsługi ruchu, nie będzie dostępny w Cloud Console.

Identyfikatory klientów wstrzymane w Cloud Console wygasną w ciągu 30 dni, chyba że je cofniesz. Wstrzymany identyfikator klienta będzie nadal widoczny przez 30 dni po jego początkowym wstrzymaniu (łącznie 60 dni), po czym nie będzie już dostępny w Cloud Console.

Jak mogę wyświetlić, dodać i usunąć wszystkie autoryzowane adresy URL powiązane z moim identyfikatorem klienta?

Aby zarządzać autoryzowanymi adresami URL, otwórz Google Maps Platform > Dane logowania i kliknij ikonę ołówka (edytuj) po prawej stronie.

Wszystkie autoryzowane adresy URL będą dostępne w tabeli Autoryzowane adresy URL dla identyfikatora klienta. Aby usunąć adres URL, zaznacz pole po jego prawej stronie i w prawym górnym rogu tabeli kliknij Usuń. Aby dodać nowe adresy URL, kliknij DODAJ adresy URL u dołu tabeli.

Gdzie znajdę mój klucz kryptograficzny?

Klucz kryptograficzny jest potrzebny do uwierzytelniania Google Maps Platform za pomocą podpisów adresów URL. Aby wyświetlić klucz kryptograficzny, otwórz Google Maps Platform > Dane logowania i kliknij ikonę ołówka po prawej stronie. Klucz kryptograficzny będzie dostępny po prawej stronie identyfikatora klienta.

Używam klucza kryptograficznego, ale różni się on od klucza w konsoli Cloud. Czy mój klucz jest nieprawidłowy?
Konsola Cloud wyświetla tylko jeden z Twoich kluczy kryptograficznych. Jeśli możesz używać swojego klucza kryptograficznego i otrzymywać odpowiedzi interfejsu API, Twój klucz kryptograficzny powinien być prawidłowy.

Inne pytania

Gdzie mogę zarządzać swoim identyfikatorem klienta?

W połowie lutego 2021 roku funkcja zarządzania identyfikatorami klientów zostanie przeniesiona do Cloud Console. Do tego czasu będzie on nadal dostępny w Google Cloud Support Portal.

Gdzie znajdę raporty o wykorzystaniu wersji Premium?

Raporty dotyczące abonamentu Premium nie są już istotne, ponieważ były potrzebne tylko w przypadku licencji na abonament Premium śledzonych na podstawie wykorzystania.

Podobnych funkcji możesz używać w przypadku licencji na Google Maps Platform (w tym raportowania według kanału) w raportach rozliczeniowych w Cloud Console. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Map Google.

Uwaga: klienci korzystający z abonamentu Premium, którzy nadal mają aktywną licencję, ale nie mogą wyświetlać raportów rozliczeniowych, po wycofaniu Google Cloud Support Portal będą musieli skontaktować się z zespołem pomocy, aby uzyskać raporty dotyczące wykorzystania.

Gdzie znajdę swoje raporty Analytics w Google Maps Platform?

Raporty Analytics w Google Maps Platform pokazują interakcje użytkowników z mapami opartymi na interfejsie JavaScript API Map Google. Raporty te nie są (i nie będą dostępne) w Cloud Console. Aby uzyskiwać takie statystyki w przyszłości, musisz wdrożyć raporty niestandardowe o zdarzeniach w innym narzędziu, np. w Google Analytics.