Przepływy pracy aplikacji komputerowych i internetowych OAuth

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować OAuth2 pod kątem dostępu do interfejsu API przy użyciu własnych danych logowania oraz przepływu pracy na komputerze lub procesu internetowego. Wystarczy, że raz wykonasz te czynności, chyba że unieważnisz, usuniesz lub zmienisz zakres dozwolony dla danych uwierzytelniających OAuth2.

Tworzenie danych logowania OAuth2

 1. Skonfiguruj projekt Konsoli interfejsów API Google dla interfejsu Google Ads API.

 2. Pobierz plik JSON klienta, klikając najpierw ikonę Pobierz klienta OAuth, a następnie przycisk POBIERZ JSON na następnym ekranie.

  Zapisz plik w katalogu głównym, aby miał plik lokalny ~/client_secret_XXX.apps.googleusercontent.com.json (gdzie XXX będzie wartością odpowiadającą Twojemu projektowi). Użyjemy go w następnym kroku, aby uruchomić przykładowy kod.

Skonfiguruj bibliotekę klienta

 1. W terminalu uruchom przykład generate_user_credentials. Użyj flag wiersza poleceń, aby przekazać plik JSON pobrany w poprzednim kroku.

  generate_user_credentials.py \
   --client_secrets_path=${HOME}/client_secret_XXX.apps.googleusercontent.com.json
  
 2. Ten przykład pokazuje, jak uzyskać adres URL, pod którym musisz zezwolić aplikacjom OAuth2 na dostęp do Twojego konta Google Ads w Twoim imieniu.

  Paste this URL in your browser:
  https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&client_id=****...
  

  Otwórz adres URL w prywatnej sesji przeglądarki lub w oknie incognito. Zaloguj się na konto Google, którego używasz w Google Ads. Kliknij Dalej na ekranie zgody OAuth2.

  Ekran akceptacji

 3. Wyświetli się strona z informacją o udanej autoryzacji.

  Token odświeżania został pobrany. Dalsze instrukcje znajdziesz w danych wyjściowych konsoli.

 4. Wróć do konsoli, na której został uruchomiony przykład. Powinien on teraz zawierać token odświeżania oraz kilka instrukcji dotyczących konfigurowania biblioteki klienta:

  Your refresh token is: 1/Yw.........................................
  Add your refresh token to your client library configuration as described here:
  https://developers.google.com/google-ads/api/docs/client-libs/python/configuration