Włączanie AR w aplikacji AR Foundation (tylko na Androidzie)

Włącz AR, aby korzystać z funkcji rzeczywistości rozszerzonej w nowej lub dotychczasowej aplikacji.

Konfigurowanie aplikacji jako wymaganej AR lub opcjonalnej AR

Aby oszczędzać miejsce na poszczególnych urządzeniach, wszystkie funkcje AR są przechowywane w aplikacji o nazwie Usługi Google Play dla AR, która jest aktualizowana oddzielnie przez Sklep Play. Aplikacje na Androida, które używają funkcji AR, komunikują się z Usługami Google Play dla AR za pomocą pakietu SDK ARCore. Aplikację obsługującą funkcje AR można skonfigurować na 2 sposoby: Wymagana rzeczywistość rozszerzona i opcjonalna. To oznaczenie określa sposób interakcji aplikacji z Usługami Google Play dla AR.

Aplikacja wymagana AR nie może działać bez ARCore. Wymaga to urządzenia obsługującego ARCore, na którym zainstalowano Usługi Google Play dla AR.

 • Sklep Google Play będzie udostępniać aplikacje wymagane w ramach AR tylko na urządzeniach, które obsługują ARCore.
 • Gdy użytkownicy zainstalują aplikację wymaganą przez AR, Sklep Google Play automatycznie zainstaluje na urządzeniach Usługi Google Play dla AR. Aplikacja nadal musi jednak przeprowadzać dodatkowe kontrole w czasie działania na wypadek, gdyby Usługi Google Play dla AR są nieaktualne lub zostały odinstalowane ręcznie.

Aplikacja opcjonalna AR używa ARCore do ulepszania dotychczasowych funkcji. Zawiera opcjonalne funkcje AR, które są aktywowane tylko na urządzeniach obsługujących ARCore, na których zainstalowano Usługi Google Play dla AR.

 • Aplikacje opcjonalne AR można instalować i uruchamiać na urządzeniach, które nie obsługują ARCore.
 • Gdy użytkownicy zainstalują aplikację opcjonalną AR, Sklep Google Play nie zainstaluje automatycznie Usług Google Play dla AR na urządzeniu.
Wymagana rzeczywistość rozszerzonaAR – opcjonalnie
Użycie funkcji AR Twoja aplikacja potrzebuje ARCore do obsługi podstawowych funkcji. ARCore rozszerza możliwości aplikacji Twoja aplikacja może działać bez obsługi ARCore.
Widoczność w Sklepie Play Aplikacja jest dostępna w Sklepie Play tylko na urządzeniach obsługujących ARCore. Aplikacja jest zgodna z standardowymi procedurami dotyczącymi zamieszczania informacji.
Metoda instalacji Usług Google Play do AR Sklep Play instaluje Usługi Google Play dla AR obok Twojej aplikacji. Twoja aplikacja używa korutyny ARSession.Install() do pobierania i instalowania ARCore.
Wymagania Androida minSdkVersion Android 7.0 (poziom API 24) Android 4.4 (poziom interfejsu API 19), choć korzystanie z funkcji AR wymaga Androida w wersji co najmniej 7.0 (poziom API 24).
Aby sprawdzić stan obsługi ARCore i stan instalacji, musisz użyć ARSession.state
Aby zainstalować Usługi Google Play dla AR, musisz użyć korekty ARSession.Install()

Wymaganie stosowania AR w aplikacji

Android

 1. Wejdź na Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARCore. Requirement ma domyślnie wartość Required.

 2. Kliknij Edit > Project Settings > Player i wybierz kartę z ikoną Androida.

 3. W polu Other Settings > Identification podaj wartość Minimum API Level o wartości 24 lub większej.

iOS

 1. Wejdź na Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARKit. Requirement ma domyślnie wartość Required.

 2. Kliknij Edit > Project Settings > Player i wybierz kartę z ikoną iOS.

 3. W polu Other Settings > Configuration wpisz Target minimum iOS Version swojej aplikacji.

Ustawianie aplikacji AR jako opcjonalnej

Android

 1. Wejdź na Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARCore.

 2. Z menu Requirement wybierz Optional, aby włączyć w aplikacji opcjonalną AR.

 3. Kliknij Edit > Project Settings > Player i wybierz kartę z ikoną Androida.

 4. W polu Other Settings > Identification podaj wartość Minimum API Level o wartości 24 lub większej.

iOS

 1. Wejdź na Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARKit.

 2. Z menu Requirement wybierz Optional, aby ustawić w aplikacji opcjonalną AR.

 3. Kliknij Edit > Project Settings > Player i wybierz kartę z ikoną iOS.

 4. W polu Other Settings > Configuration wpisz Target minimum iOS Version swojej aplikacji.

Sprawdzanie środowiska wykonawczego

Sprawdzanie, czy są zainstalowane Usługi Google Play dla AR

Przed utworzeniem sesji ARCore zarówno aplikacje wymagane, jak i opcjonalne AR muszą użyć korutyny ARSession.Install(), aby sprawdzić, czy masz (nadal) zainstalowaną zgodną wersję Usług Google Play dla AR oraz czy wszystkie wymagane dane z profilu urządzenia ARCore zostały pobrane.

Aplikacje wymagane przez AR automatycznie sprawdzają w czasie działania, czy urządzenie docelowe:

 • Obsługuje ARCore
 • Zainstalowano aplikację Google Play Services for AR. Jeśli nie jest zainstalowana (prawdopodobnie dlatego, że została usunięta przez użytkownika) lub wersja jest zbyt stara, aplikacja poprosi użytkownika o jej zainstalowanie lub zaktualizowanie.
 • Aplikacja ma aktualne dane profilu urządzenia ARCore. Jeśli są nieaktualne, aplikacja pobierze nowe dane.

Aby wyłączyć te domyślne ustawienia kontrolne, ustaw ARSession.attemptUpdate na false. Aplikacja nadal powinna spełniać te warunki:

Warunek Działanie
Urządzenie nie obsługuje ARCore. Ukrywa funkcje związane z AR.
Urządzenie obsługuje ARCore, ale dane z profilu Google Play Services for AR lub ARCore nie są zainstalowane lub nieaktualne. Wywołuje prośbę o zainstalowanie lub zaktualizowanie danych Google Play Services for AR lub danych profilu urządzenia ARCore przez wywołanie ARSession.Install().
Urządzenie obsługuje ARCore, zainstalowane i aktualne dane profilowe urządzenia z aplikacji Google Play Services for AR oraz ARCore. Tworzy Session ARCore i zaczyna korzystać z ARCore.

Możesz też sprawdzić stan instalacji i pomocy w ARSession.state.

Przestrzegaj wymagań dotyczących prywatności użytkowników

Aby opublikować aplikację w Sklepie Play, upewnij się, że jest ona zgodna z wymaganiami dotyczącymi prywatności użytkowników określonymi przez ARCore.

Co dalej