Dziękujemy za udział w konferencji Google I/O. Sprawdź sesje.

Wymagania dotyczące prywatności użytkownika

Wymagania dotyczące prywatności użytkowników Usług Google Play dla AR (ARCore)

Musisz zamieścić informację o korzystaniu z Usług Google Play dla AR (ARCore) i o tym, jak gromadzi i przetwarza dane w widoczny sposób w aplikacji. Aby to zrobić, dodaj do menu głównego lub ekranu powiadomień ten tekst:

Ta aplikacja działa w ramach Usług Google Play dla AR (ARCore), które są udostępniane przez Google i regulowane przez Politykę prywatności Google
.

Wymagania dotyczące prywatności związane z ARCore Cloud Anchors i ARCore Geospatial API

Musisz zamieścić w swojej aplikacji wyraźne informacje o sposobie korzystania z ARCore Cloud Anchors lub ARCore Geospatial API, dodając poniższy tekst w związku z aktywacją odpowiedniego interfejsu API, w tym link „Więcej informacji” do strony https://support.google.com/ar?p=how-google-play-services-for-ar-handles-your-data:

Aby obsłużyć tę sesję, Google przetwarza dane z czujnika (np. kamerę i lokalizację).
Więcej informacji

Aby to zrobić, zastosuj zalecany proces powiadamiania użytkowników w przykładowych aplikacjach dla każdej obsługiwanej platformy, która jest dostarczana z pakietem ARCore SDK.