Wymagania dotyczące prywatności użytkownika

Wymagania dotyczące prywatności użytkowników w Usługach Google Play dla AR (ARCore)

Musisz zamieścić informację o korzystaniu z Usług Google Play dla AR (ARCore) i o sposobie zbierania i przetwarzania danych w widocznym miejscu w aplikacji, tak aby były łatwo dostępne dla użytkowników. Możesz to zrobić, dodając do menu głównego lub ekranu powiadomienia ten tekst:

Ta aplikacja działa w Usługach Google Play dla AR (ARCore), która jest udostępniana przez Google i podlega Polityce prywatności Google.

Wymagania dotyczące prywatności w przypadku zakotwiczonych w chmurze ARCore i interfejsu ARCore Geospatial API

Należy wyraźnie poinformować użytkowników o korzystaniu z usług zakotwiczonych w chmurze ARCore lub ARCore Geospatial API w widocznym miejscu w aplikacji. Aby to zrobić, należy umieścić ten tekst w związku z aktywacją odpowiedniego interfejsu API oraz link „Więcej informacji” do strony https://support.google.com/ar?p=how-google-play-services-for-ar-handles-your-data:

Aby uruchomić tę sesję, Google przetworzy dane z czujnika (np. kamera i lokalizacja).
Więcej informacji

Aby to zrobić, zastosuj zalecany proces powiadamiania użytkowników dostępny w przykładowych aplikacjach na każdej obsługiwanej platformie, do której dołączony jest pakiet SDK ARCore.