GuideCategories

Uwaga: to jest ogłoszenie o wycofaniu.

9 września 2020 r. zarówno zasób guideCategories, jak i metoda guideCategories.list zostały wycofane.

Zasób guideCategory określa kategorię, którą YouTube przypisuje algorytmicznie na podstawie treści kanału lub innych wskaźników, takich jak popularność kanału. Lista jest podobna do kategorii filmów z tą różnicą, że przesyłający może przypisać kategorię filmów, ale tylko YouTube może przypisać kategorię kanału.

Metody

Interfejs API obsługuje następujące metody w przypadku zasobów guideCategories:

list
Zwraca listę kategorii, które można powiązać z kanałami YouTube. Wypróbuj teraz

Reprezentowanie zasobów

Struktura JSON poniżej przedstawia format zasobu guideCategories:

{
  "kind": "youtube#guideCategory",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "channelId": "UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ",
    "title": string
  }
}

Usługi

Poniższa tabela określa właściwości, które pojawiają się w tym zasobie:

Usługi
kind string
Określa typ zasobu interfejsu API. Wartość będzie wynosić youtube#guideCategory.
etag etag
Otagowanie tego zasobu.
id string
Identyfikator, którego YouTube używa do jednoznacznego identyfikowania kategorii przewodnika.
snippet object
Obiekt snippet zawiera podstawowe informacje o kategorii, np. tytuł.
snippet.channelId string
Identyfikator, który YouTube wykorzystuje do jednoznacznego identyfikowania kanału publikującego przewodnik.
snippet.title string
Tytuł kategorii.