GuideCategories

Uwaga: chcemy poinformować Cię o wycofaniu tych funkcji.

9 września 2020 r. wycofaliśmy zarówno zasób guideCategories, jak i metodę guideCategories.list.

Zasób guideCategory określa kategorię, którą YouTube przypisuje algorytmicznie na podstawie treści kanału lub innych wskaźników, takich jak popularność kanału. Lista jest podobna do kategorii filmów. Różnica polega na tym, że przesyłający może przypisać kategorię filmu, ale tylko YouTube może to zrobić.

Metody

Interfejs API obsługuje te metody zasobów guideCategories:

list
Zwraca listę kategorii, które można powiązać z kanałami YouTube. Wypróbuj teraz

Reprezentacja zasobu

Poniższa struktura JSON przedstawia format zasobu guideCategories:

{
  "kind": "youtube#guideCategory",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "channelId": "UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ",
    "title": string
  }
}

Właściwości

Poniższa tabela przedstawia właściwości, które pojawiają się w tym zasobie:

Właściwości
kind string
Określa typ zasobu interfejsu API. Wartością będzie youtube#guideCategory.
etag etag
ETag tego zasobu.
id string
Identyfikator używany w YouTube do jednoznacznego wskazania kategorii przewodnika.
snippet object
Obiekt snippet zawiera podstawowe informacje o kategorii, w tym jej tytuł.
snippet.channelId string
Identyfikator używany w YouTube do jednoznacznej identyfikacji kanału publikującego kategorię przewodnika.
snippet.title string
Tytuł kategorii.