Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan về các chủ đề liên quan đến hoạt động thu thập dữ liệu và lập chỉ mục

Các chủ đề trong phần này mô tả cách bạn có thể kiểm soát khả năng của Google trong việc tìm và phân tích cú pháp nội dung của bạn nhằm cung cấp nội dung đó trong Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google. Đồng thời, bạn cũng sẽ nắm được cách chặn Google thu thập dữ liệu một số nội dung cụ thể trên trang web của bạn.

Sau đây là nội dung mô tả ngắn gọn về mỗi trang. Để nắm được thông tin tổng quan về hoạt động thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, hãy đọc hướng dẫn Cách hoạt động của Google Tìm kiếm.

Chủ đề
Các loại tệp mà Google có thể lập chỉ mục Google có thể lập chỉ mục nội dung của hầu hết các loại trang và tệp. Hãy tìm hiểu danh sách các loại tệp phổ biến nhất mà Google Tìm kiếm có thể lập chỉ mục.
Cấu trúc URL Hãy cân nhắc việc sắp xếp nội dung sao cho URL có cấu trúc hợp lý và dễ hiểu đối với con người.
Sơ đồ trang web Thông báo cho Google về các trang mới hoặc đã cập nhật trên trang web của bạn.
Quản lý trình thu thập dữ liệu
robots.txt Tệp robots.txt cho trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm biết trang hoặc tệp nào mà trình thu thập dữ liệu đó có thể hoặc không thể yêu cầu thu thập trên trang web của bạn.
URL chính tắc Thông báo cho Google về các trang trùng lặp trên trang web của bạn để tránh tình trạng thu thập dữ liệu quá mức. Tìm hiểu cách Google tự động phát hiện nội dung trùng lặp, cách Google xử lý nội dung trùng lặp và cách Google chỉ định một trang chính tắc cho nhóm trang trùng lặp bất kỳ mà Google tìm thấy.
Trang web di động Tìm hiểu cách bạn có thể tối ưu hoá trang web của mình cho thiết bị di động và đảm bảo rằng Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web đó đúng cách.
AMP Nếu bạn có trang AMP, hãy tìm hiểu cách hoạt động của AMP trong Google Tìm kiếm.
JavaScript Có một số khác biệt và giới hạn mà bạn cần tính đến khi thiết kế trang và ứng dụng sao cho phù hợp với cách các trình thu thập dữ liệu truy cập và hiển thị nội dung của bạn.
Siêu dữ liệu trang và nội dung
Xoá
Thay đổi và di chuyển trang web