ภาพรวมของหัวข้ออุปกรณ์เคลื่อนที่

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หัวข้อ
แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และการจัดทําดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก ดูว่าการจัดทําดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกหมายถึงอะไร รวมถึงเหตุผลที่ความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความสําคัญ และเคล็ดลับเกี่ยวกับการทําให้เว็บไซต์เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Web Light: หน้าเว็บจากการค้นหาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยลง หน้า Web Light จะยังคงแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่อย่างครบถ้วนและแสดงลิงก์แก่ผู้ใช้เพื่อดูหน้าเว็บแบบเดิม
การรองรับเครือข่ายโฆษณาสำหรับหน้า Web Light ใน Google Search หากคุณเป็นเครือข่ายโฆษณาและสนใจที่จะเข้าร่วมในหน้า Web Light โปรดดูวิธีเข้าร่วม