แนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และการจัดทําดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก

Google จะใช้เนื้อหาของเว็บไซต์เวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลักในการ Crawl ด้วย Agent สำหรับสมาร์ทโฟนในการจัดทําดัชนีและการจัดอันดับ ซึ่งเรียกว่าการจัดทําดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก

แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องมีหน้าเว็บเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้เนื้อหาของคุณรวมอยู่ในผลการค้นหาของ Google แต่เราขอแนะนำอย่างยิ่ง แนวทางปฏิบัติแนะนําเหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วไป และใช้ตามนิยามการจัดทําดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก

โปรดทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำที่ระบุไว้ในนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

สร้างเว็บไซต์ที่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากยังไม่ได้ดําเนินการ ให้สร้างเว็บไซต์ที่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณเลือกกําหนดค่าได้ 3 แบบในการสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนี้

 • การออกแบบเว็บที่ตอบสนองตามอุปกรณ์: ใช้โค้ด HTML ชุดเดียวกันใน URL เดียวกันโดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น เดสก์ท็อป แท็บเล็ต มือถือ เบราว์เซอร์ที่ไม่มีภาพ) แต่แสดงผลแตกต่างกันได้ตามขนาดของหน้าจอ Google ขอแนะนำให้ใช้การออกแบบเว็บที่ตอบสนองตามอุปกรณ์เนื่องจากเป็นรูปแบบการออกแบบที่พัฒนาและดูแลรักษาได้ง่ายที่สุด
 • การแสดงผลแบบไดนามิก: ใช้ URL เดียวกันโดยไม่คํานึงถึงอุปกรณ์ การกําหนดค่านี้ใช้การตรวจหา user-agent และส่วนหัวการตอบกลับ HTTP Vary: user-agent เพื่อแสดง HTML เวอร์ชันต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
 • URL แบบแยก: แสดง HTML ที่แตกต่างกันในอุปกรณ์แต่ละเครื่องและใช้ URL แยกกัน เช่นเดียวกับการกําหนดค่าแบบไดนามิก การกําหนดค่านี้อาศัยส่วนหัว HTTP ของ user-agent และ Vary ในการเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์เวอร์ชันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์

เนื้อหาของคำแนะนำนี้มีผลกับการแสดงโฆษณาแบบไดนามิกและการกําหนดค่า URL แบบแยกเท่านั้น ในกรณีของการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ เนื้อหาและข้อมูลเมตาจะเหมือนกันทั้งในเวอร์ชันรุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่และรุ่นเดสก์ท็อป

ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงและแสดงผลเนื้อหาของคุณได้

ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงและแสดงผลเนื้อหาและทรัพยากรของหน้าในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

 • ใช้แท็ก meta ของ robots เดียวกันในเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป หากคุณใช้แท็ก meta ของ robots ที่ต่างกันบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแท็ก noindex หรือ nofollow) Google อาจทำการ Crawl และจัดทำดัชนีหน้าเว็บของคุณไม่ได้เมื่อเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกสำหรับเว็บไซต์
 • อย่าโหลดเนื้อหาหลักแบบ Lazy Loading เมื่อผู้ใช้โต้ตอบ Google จะไม่โหลดเนื้อหาที่จำเป็นต้องมีการโต้ตอบของผู้ใช้จึงจะโหลดได้ (เช่น การเลื่อน การคลิก หรือการพิมพ์) ตรวจสอบว่า Google มองเห็นเนื้อหาที่โหลดแบบ Lazy Loading ได้
 • ให้ Google รวบรวมข้อมูลทรัพยากรของคุณ ทรัพยากรบางรายการมี URL บนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต่างกับ URL บนเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป หากต้องการให้ Google ทำการ Crawl URL ให้ตรวจดูว่าคุณไม่ได้บล็อก URL ด้วยกฎ disallow

ตรวจดูว่าเนื้อหาเหมือนกันทั้งเว็บไซต์ในเดสก์ท็อปและเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

แม้ว่าเนื้อหาจะเทียบเท่ากัน แต่ความแตกต่างของ DOM หรือเลย์เอาต์ระหว่างหน้าในเดสก์ท็อปกับหน้าในอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจทำให้ Google เข้าใจเนื้อหาต่างออกไป แต่การมีเนื้อหาเดียวกันทั้งในรุ่นเดสก์ท็อปและรุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่จะช่วยให้ระบบจัดอันดับทั้ง 2 เวอร์ชันสําหรับคีย์เวิร์ดเดียวกันได้

 • ตรวจดูว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมีเนื้อหาเดียวกันกับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป หากเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีเนื้อหาน้อยกว่าเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป ให้พิจารณาอัปเดตเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้มีเนื้อหาหลักเทียบเท่ากับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้การออกแบบอื่นในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ให้สูงสุด (เช่น การย้ายเนื้อหาไปยังแอคคอร์เดียนหรือแท็บ) เพียงตรวจสอบว่าเนื้อหาดังกล่าวเทียบเท่ากับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป เนื่องจากการจัดทำดัชนีเกือบทั้งหมดในเว็บไซต์จะมาจากเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ใช้ส่วนหัวที่ชัดเจนและมีความหมายบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เหมือนที่ใช้กับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป

ตรวจสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หากคุณมี Structured Data ในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์ทั้ง 2 รุ่น ต่อไปนี้คือรายการที่ต้องทำการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ

 • ตรวจดูว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ในเดสก์ท็อปของคุณมี Structured Data เดียวกัน หากต้องจัดลำดับความสำคัญของประเภท Structured Data ที่เพิ่มลงในเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เริ่มด้วย Breadcrumb, Product และ VideoObject
 • ใช้ URL ที่ถูกต้องใน Structured Data ตรวจดูว่า URL ใน Structured Data ในเว็บไซต์รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้รับการอัปเดตเป็น URL อุปกรณ์เคลื่อนที่
 • หากคุณใช้เครื่องมือไฮไลต์ ให้ฝึกเครื่องมือนี้กับเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หากคุณใช้เครื่องมือไฮไลต์เพื่อจัดเตรียม Structured Data ให้ตรวจสอบหน้าแดชบอร์ดของเครื่องมือไฮไลต์เป็นประจำเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในการแยก

นำข้อมูลเมตาเดียวกันไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ทั้ง 2 เวอร์ชัน

ตรวจดูว่าเอลิเมนต์ title และคําอธิบายเมตาเทียบเท่ากันในเว็บไซต์ทั้ง 2 รุ่น

ตรวจสอบตำแหน่งโฆษณาของคุณ

อย่าปล่อยให้โฆษณาส่งผลกระทบต่ออันดับของหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปฏิบัติตามมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่าเมื่อแสดงโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โฆษณาที่ด้านบนของหน้าอาจกินพื้นที่มากเกินไปในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี

ตรวจสอบเนื้อหาภาพ

ตรวจสอบรูปภาพของคุณ

ตรวจดูว่ารูปภาพบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับรูปภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการต่อไปนี้

 • ใช้รูปภาพที่มีคุณภาพสูง อย่าใช้รูปภาพที่มีขนาดเล็กเกินไปหรือมีความละเอียดต่ำบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ใช้รูปแบบที่รองรับสำหรับรูปภาพ อย่าใช้รูปแบบหรือแท็กที่ไม่รองรับ เช่น Google รองรับรูปภาพในรูปแบบ SVG แต่ระบบของเราจัดทำดัชนีรูปภาพสกุล .jpg ในแท็ก <image> ภายใน SVG ในหน้าไม่ได้
 • อย่าใช้ URL ที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่หน้าเว็บโหลดสำหรับรูปภาพของคุณ Google จะประมวลผลและจัดทำดัชนีทรัพยากรของคุณอย่างถูกต้องไม่ได้หากคุณใช้ URL ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ตรวจดูว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพเหมือนกันกับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป ใช้ข้อความแสดงแทนที่สื่อความหมายสำหรับรูปภาพบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เหมือนที่ใช้กับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป
 • ตรวจดูว่าเนื้อหาของหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีคุณภาพดีเหมือนหน้าในเดสก์ท็อป ใช้ชื่อ คำบรรยายวิดีโอ ชื่อไฟล์ และข้อความที่สื่อความหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปภาพบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เหมือนที่ใช้กับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป

ตรวจสอบวิดีโอของคุณ

ตรวจดูว่าวิดีโอบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับวิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการต่อไปนี้

 • อย่าใช้ URL ที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่หน้าเว็บโหลดสำหรับวิดีโอของคุณ Google จะประมวลผลและจัดทำดัชนีทรัพยากรของคุณอย่างถูกต้องไม่ได้หากคุณใช้ URL ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ใช้รูปแบบที่รองรับสำหรับวิดีโอของคุณและนำวิดีโอไปใส่ไว้ในแท็กที่รองรับ ระบบจะระบุวิดีโอในหน้าเว็บได้จากการมีแท็ก HTML เช่น <video>, <embed> หรือ <object>
 • ใช้ Structured Data ของวิดีโอเดียวกันทั้งบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตรวจสอบ Structured Data ของคุณ
 • จัดวางวิดีโอไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นง่ายในหน้าเว็บเมื่อดูในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น อันดับของวิดีโออาจได้รับผลกระทบหากผู้ใช้ต้องเลื่อนลงมากเกินไปเพื่อค้นหาวิดีโอนั้นบนหน้าเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

แนวทางปฏิบัติแนะนำเพิ่มเติมสำหรับ URL แบบแยก

หากเว็บไซต์ของคุณมี URL แบบแยกสำหรับหน้าเว็บรุ่นเดสก์ท็อปและรุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หรือที่เรียกกันว่า m.) เราขอแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้

 • ตรวจดูว่าสถานะของหน้าแสดงข้อผิดพลาดเหมือนกันทั้งในเว็บไซต์ในเดสก์ท็อปและเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากหน้าในเว็บไซต์ในเดสก์ท็อปแสดงเนื้อหาตามปกติและหน้าดังกล่าวในรุ่นเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แสดงหน้าข้อผิดพลาด หน้านี้จะหายไปจากดัชนี
 • ตรวจดูว่าหน้าเว็บเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่มี URL ที่เป็น Fragment ส่วน Fragment ของ URL คือส่วนท้ายของ URL ซึ่งขึ้นต้นด้วย # ส่วนใหญ่แล้ว Fragment URL จะจัดทำดัชนีไม่ได้ และหน้าเหล่านี้จะหายไปจากดัชนีหลังจากเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกสำหรับโดเมน
 • ตรวจดูว่ารุ่นเดสก์ท็อปที่แสดงเนื้อหาอื่นมีรุ่นในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เทียบเท่ากัน หาก URL อื่นเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL เดียวกัน (เช่น หน้าแรกในอุปกรณ์เคลื่อนที่) หลังจากเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกสำหรับโดเมน หน้าเหล่านี้ทั้งหมดจะหายไปจากดัชนี
 • ยืนยันเว็บไซต์ทั้ง 2 รุ่นใน Search Console เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเข้าถึงข้อมูลและข้อความสำหรับทั้ง 2 รุ่นได้ เว็บไซต์ของคุณอาจประสบปัญหาข้อมูลไม่สอดคล้องกันเมื่อ Google เปลี่ยนไปใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกสำหรับเว็บไซต์นั้น
 • ตรวจสอบลิงก์ hreflang ใน URL แบบแยกกัน เมื่อคุณใช้เอลิเมนต์ rel=hreflang link สำหรับการทำให้เป็นสากล ให้ลิงก์ระหว่าง URL อุปกรณ์เคลื่อนที่และ URL เดสก์ท็อปแยกกัน hreflang ของ URL อุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องชี้ไปที่ URL อุปกรณ์เคลื่อนที่ และ URL เดสก์ท็อป hreflang ต้องชี้ไปยัง URL เดสก์ท็อปเช่นเดียวกัน

  ต่อไปนี้คือตัวอย่างของ hreflang สำหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ที่มี URL แบบแยกสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป

  อุปกรณ์เคลื่อนที่

  ในตัวอย่างนี้ URL เว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่คือ https://m.example.com/

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="https://m.example.com/es/">
  <link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://m.example.com/fr/">
  <link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m.example.com/de/">
  <link rel="alternate" hreflang="th" href="https://m.example.com/th/">

  เดสก์ท็อป

  ในตัวอย่างนี้ URL เว็บไซต์ในเดสก์ท็อปคือ https://example.com/

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.example.com/">
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="https://example.com/es/">
  <link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://example.com/fr/">
  <link rel="alternate" hreflang="de" href="https://example.com/de/">
  <link rel="alternate" hreflang="th" href="https://example.com/th/">
 • ตรวจดูว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความสามารถมากพอที่จะรองรับอัตราการ Crawl ที่อาจเพิ่มขึ้นในเว็บไซต์รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ยืนยันว่ากฎ robots.txt ทำงานได้ตามที่ต้องการในเว็บไซต์ทั้ง 2 รุ่น ไฟล์ robots.txt ให้คุณระบุส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ต้องการหรือไม่ต้องการให้ทำการ Crawl ในกรณีส่วนใหญ่ ใช้กฎ robots.txt เดียวกันทั้งสำหรับเว็บไซต์รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่และรุ่นเดสก์ท็อป
 • ใช้เอลิเมนต์ของ rel=canonical และ rel=alternate link ที่ถูกต้องระหว่างรุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่และรุ่นเดสก์ท็อป URL รุ่นเดสก์ท็อปจะเป็น Canonical เสมอ ส่วนรุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเป็นรุ่นทางเลือกของ URL นั้น

  โปรดดูตัวอย่าง rel=canonical และ rel=alternate สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ที่ใช้ URL แบบแยกกัน

  อุปกรณ์เคลื่อนที่

  ในตัวอย่างนี้ URL ของเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่คือ https://m.example.com/ และมีเอลิเมนต์ link ที่ชี้ไปยัง URL รุ่นเดสก์ท็อปเป็น Canonical URL

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">

  เดสก์ท็อป

  ในตัวอย่างนี้ URL ของเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปคือ https://example.com/ และมีเอลิเมนต์ link ที่ชี้ไปยังตัวเองเป็น Canonical URL ตามด้วยเอลิเมนต์ link อีกอันหนึ่งที่ชี้ไปยังเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นเวอร์ชันทางเลือกของ URL นี้

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.example.com/">

การแก้ปัญหา

ต่อไปนี้คือรายการข้อผิดพลาดที่พบบ่อยซึ่งทำให้เปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกสำหรับเว็บไซต์ไม่ได้หรืออาจทำให้อันดับของเว็บไซต์ลดลงหลังจากเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก หากยังไม่ได้เปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกสำหรับเว็บไซต์ หรือหากคุณสังเกตเห็นอันดับที่ลดลงหลังจากเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกสำหรับเว็บไซต์ หรือหากได้รับข้อความใน Search Console โปรดดูรายการข้อผิดพลาดที่พบบ่อยต่อไปนี้และแก้ไขข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบ

ข้อผิดพลาด

ไม่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่มีมาร์กอัป Structured Data ครบทั้งหมดอย่างที่หน้าสำหรับเดสก์ท็อปมี

แก้ปัญหา

 1. ยืนยันว่ามี Structured Data ในเว็บไซต์ทั้ง 2 รุ่น (เดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 2. ตรวจดูว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ในเดสก์ท็อปของคุณมี Structured Data เดียวกัน
 3. ใช้ URL ที่ถูกต้องใน Structured Data ตรวจดูว่า URL ใน Structured Data ในเว็บไซต์รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้รับการอัปเดตเป็น URL ที่ถูกต้อง
 4. ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการแยกสำหรับ Structured Data ของคุณ หากคุณใช้เครื่องมือไฮไลต์เพื่อจัดเตรียม Structured Data ให้ตรวจสอบหน้าแดชบอร์ดของเครื่องมือไฮไลต์เป็นประจำเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในการแยก
 5. ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหามองเห็นได้ในหน้าที่แสดงผล (Google จะเห็นหน้าของคุณเป็นหน้าที่แสดงผล)

แท็ก noindex ในหน้าเว็บ

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกบล็อกไม่ให้จัดทำดัชนีโดยแท็ก noindex

แก้ปัญหา: ใช้แท็ก meta ของ robots แท็กเดียวกันทั้งในเว็บไซต์รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่และรุ่นเดสก์ท็อป อย่าใช้แท็ก noindex บนหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (มิฉะนั้น Google จะไม่จัดทำดัชนีหน้าเว็บเมื่อเว็บไซต์ของคุณเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก)

ไม่มีรูปภาพ

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่มีรูปภาพที่สำคัญครบทั้งหมดอย่างที่หน้าสำหรับเดสก์ท็อปมี

แก้ปัญหา

 1. ตรวจดูว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมีเนื้อหาเดียวกันกับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป หากเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีเนื้อหาน้อยกว่าเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป ให้พิจารณาอัปเดตเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้มีเนื้อหาหลักเทียบเท่ากับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป สำหรับการจัดทำดัชนี ระบบจะใช้เฉพาะเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. ใช้แท็ก meta ของ robots ในเว็บไซต์รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่และรุ่นเดสก์ท็อป อย่าใช้แท็ก nofollow บนหน้าเว็บในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (มิฉะนั้น Google จะไม่ทำการ Crawl และจัดทำดัชนีรูปภาพในหน้าเว็บของคุณเมื่อเว็บไซต์ของคุณเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก)
 3. ใช้รูปแบบและแท็กที่รองรับสำหรับรูปภาพ เช่น Google รองรับรูปภาพในรูปแบบ SVG แต่ระบบของเราจัดทำดัชนีรูปภาพสกุล .jpg ในแท็ก <image> ภายใน SVG ในหน้าไม่ได้
 4. อย่าโหลดเนื้อหาหลักแบบ Lazy Loading เมื่อผู้ใช้โต้ตอบ Google จะไม่โหลดเนื้อหาที่จำเป็นต้องมีการโต้ตอบของผู้ใช้จึงจะโหลดได้ (เช่น การเลื่อน การคลิก หรือการพิมพ์) ตรวจสอบว่า Google มองเห็นเนื้อหาที่โหลดแบบ Lazy Loading ได้

รูปภาพที่ถูกบล็อก

สาเหตุของปัญหา: รูปภาพที่สำคัญของหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูก robots.txt บล็อกไว้

แก้ปัญหา: ให้ Google ทำการ Crawl ทรัพยากรของคุณ บางรูปภาพมี URL บนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต่างกับ URL บนเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป หากต้องการให้ Google ทำการ Crawl URL คุณต้องไม่บล็อก URL ด้วยกฎ disallow

รูปภาพมีคุณภาพต่ำ

สาเหตุของปัญหา: รูปภาพที่สำคัญของหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีขนาดเล็กหรือความละเอียดต่ำเกินไป

แก้ปัญหา: ใช้รูปภาพคุณภาพสูง อย่าใช้รูปภาพที่มีขนาดเล็กเกินไปหรือมีความละเอียดต่ำบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไม่มีข้อความแสดงแทน

สาเหตุของปัญหา: รูปภาพที่สำคัญของหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่มีข้อความแสดงแทน

แก้ปัญหา: ใช้ข้อความแสดงแทนที่สื่อความหมายสำหรับรูปภาพบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เหมือนที่ใช้กับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป

ไม่มีชื่อหน้าเว็บ

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่มีชื่อ

แก้ปัญหา: ตรวจสอบว่าชื่อและคำอธิบายเมตาเทียบเท่ากันในเว็บไซต์ทั้ง 2 รุ่น

ไม่มีคำอธิบายเมตา

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่มีคำอธิบายเมตา

แก้ปัญหา: ตรวจสอบว่าชื่อและคำอธิบายเมตาเทียบเท่ากันในเว็บไซต์ทั้ง 2 รุ่น

URL อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหน้าแสดงข้อผิดพลาด

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหน้าแสดงข้อผิดพลาด

แก้ปัญหา: ตรวจดูว่าสถานะของหน้าแสดงข้อผิดพลาดเหมือนกันทั้งในเว็บไซต์ในเดสก์ท็อปและเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากหน้าในเว็บไซต์ในเดสก์ท็อปแสดงเนื้อหาตามปกติและหน้าดังกล่าวในรุ่นเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แสดงหน้าข้อผิดพลาด หน้านี้จะหายไปจากดัชนี

URL อุปกรณ์เคลื่อนที่มี Anchor Fragment

สาเหตุของปัญหา: URL อุปกรณ์เคลื่อนที่มี Anchor Fragment ซึ่ง Google จัดทำดัชนี URL ที่มี Fragment ไม่ได้

แก้ปัญหา: ตรวจดูว่าเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่มี Fragment URL ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว Fragment URL จะจัดทำดัชนีไม่ได้ และหน้าเหล่านี้จะหายไปจากดัชนีหลังจากที่โดเมนเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก

หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูก robots.txt บล็อกไว้

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกบล็อกโดยกฎ robots.txt

แก้ปัญหา: ตรวจสอบว่ากฎ robots.txt และแท็ก meta ของ robots ทำงานได้ตามที่ต้องการในเว็บไซต์ทั้ง 2 รุ่น ใช้กฎ robots.txt เดียวกันทั้งสำหรับเว็บไซต์รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่และรุ่นเดสก์ท็อป

เป้าหมายของหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซ้ำกัน

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับเดสก์ท็อปหลายหน้าถูกกำหนดให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หน้าเดียวกัน

แก้ปัญหา: ตรวจดูว่ารุ่นเดสก์ท็อปที่แสดงเนื้อหาอื่นมีรุ่นในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เทียบเท่ากัน หาก URL อื่นเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL เดียวกัน ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลังจากเปิดใช้การจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกสำหรับโดเมน หน้าเหล่านี้ทั้งหมดจะหายไปจากดัชนี

เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกของอุปกรณ์เคลื่อนที่

สาเหตุของปัญหา: หน้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ในเดสก์ท็อปของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

แก้ปัญหา: ตรวจสอบว่ารุ่นเดสก์ท็อปมีรุ่นในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เทียบเท่ากัน หาก URL อื่นเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน้าทั้งหมดเหล่านี้จะหายไปจากดัชนีหลังจากที่คุณย้ายข้อมูลโดเมนสำหรับการจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก

ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของหน้าเว็บ

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโฆษณา ไม่มีเนื้อหา ชื่อ หรือองค์ประกอบที่อธิบายรูปภาพในหน้า

แก้ปัญหา:

 1. อย่าปล่อยให้โฆษณาส่งผลกระทบต่ออันดับของหน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปฏิบัติตามมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่าเมื่อแสดงโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. ตรวจดูว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมีเนื้อหาเดียวกันกับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป หากเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีเนื้อหาน้อยกว่าเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป ให้พิจารณาอัปเดตเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้มีเนื้อหาหลักเทียบเท่ากับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป สำหรับการจัดทำดัชนี ระบบจะใช้เฉพาะเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 3. ตรวจดูว่าคุณใช้ส่วนหัวที่ชัดเจนและมีความหมายบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เหมือนที่ใช้กับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป
 4. ใช้ชื่อ คำบรรยายวิดีโอ ชื่อไฟล์ และข้อความ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปภาพบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เหมือนที่ใช้กับเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป

ปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอ

สาเหตุของปัญหา: หน้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีวิดีโอซึ่งมีรูปแบบที่ไม่รองรับ อยู่ในตำแหน่งที่หายาก ไม่มีคำอธิบายเมตา หรือโหลดช้ามาก

แก้ปัญหา:

 1. ใช้รูปแบบที่รองรับสำหรับวิดีโอของคุณและนำวิดีโอไปใส่ไว้ในแท็กที่รองรับ ระบบจะระบุวิดีโอในหน้าเว็บได้จากการมีแท็ก HTML เช่น <video>, <embed> หรือ <object>
 2. อย่าโหลดเนื้อหาหลักแบบ Lazy Loading เมื่อผู้ใช้โต้ตอบ Google จะไม่โหลดเนื้อหาที่จำเป็นต้องมีการโต้ตอบของผู้ใช้จึงจะโหลดได้ (เช่น การเลื่อน การคลิก หรือการพิมพ์) ตรวจสอบว่า Google มองเห็นเนื้อหาที่โหลดแบบ Lazy Loading ได้
 3. วางวิดีโอไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นง่ายบนเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เช่น อันดับของวิดีโออาจได้รับผลกระทบหากผู้ใช้ต้องเลื่อนลงมากเกินไปเพื่อค้นหาวิดีโอนั้นบนหน้าเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ปัญหาโหลดของโฮสต์

สาเหตุของปัญหา: โฮสต์บางรายการมีโหลดของโฮสต์ไม่เพียงพอ

แก้ปัญหา: ตรวจดูว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความสามารถมากพอที่จะรองรับอัตราการ Crawl ที่อาจเพิ่มขึ้นในเว็บไซต์รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่