คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือจาก Google ที่ช่วยให้ทุกคนที่มีเว็บไซต์เข้าใจว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตนเป็นอย่างไรใน Google Search และจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาเพื่อให้มีการเข้าชมที่ผู้ใช้ตั้งใจเข้ามากขึ้นในเว็บไซต์

Search Console ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Google รวบรวมข้อมูล จัดทำดัชนี และแสดงเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน Search ได้

คุณไม่ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเครื่องมือดังกล่าวทุกวัน หาก Google พบปัญหาใหม่ในเว็บไซต์ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก Search Console อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ตรวจสอบบัญชีประมาณเดือนละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่มีปัญหาใดๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ด้วย Search Console

ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ดูข้อมูลทั้งหมดที่ Search Console มีให้ใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์
  2. ตรวจสอบว่า Google ค้นพบและอ่านหน้าเว็บได้ รายงานการครอบคลุมของดัชนีแสดงภาพรวมของหน้าเว็บทั้งหมดที่ Google จัดทำดัชนีหรือพยายามจัดทำดัชนีในเว็บไซต์ ตรวจสอบรายการที่มีให้และพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าเว็บและตามที่แสดงในคําเตือน
  3. ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้านความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่ง Google พบในเว็บไซต์ รายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แสดงปัญหาที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ขณะเรียกดูเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4. ส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Search Console Google จะค้นพบหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องทำตามขั้นตอนนี้ แต่การส่งแผนผังเว็บไซต์ผ่าน Search Console อาจช่วยให้ค้นพบเว็บไซต์เร็วขึ้นได้ หากตัดสินใจส่งแผนผังเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือดังกล่าว คุณจะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานแผนผังเว็บไซต์
  5. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รายงานประสิทธิภาพใน Search แสดงปริมาณการเข้าชมที่คุณได้รับจาก Google Search ซึ่งรวมถึงการแยกรายละเอียดตามคำค้นหา หน้าเว็บ และประเทศ สําหรับรายละเอียดดังกล่าวแต่ละรายการ คุณจะเห็นแนวโน้มสําหรับการแสดงผล การคลิก และเมตริกอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือขั้นสูงในการใช้งาน Search Console