Structured Data สำหรับคำที่พูดได้ (Article, WebPage) (เบต้า)

พร็อพเพอร์ตี้ speakable ของ schema.org ระบุหัวข้อต่างๆ ในข่าวหรือหน้าเว็บที่เหมาะกับการเล่นเสียงโดยใช้การอ่านออกเสียงข้อความ (TTS) การเพิ่มมาร์กอัปอนุญาตให้เครื่องมือค้นหาและแอปพลิเคชันอื่นๆ ระบุเนื้อหาเพื่ออ่านออกเสียงโดยใช้ TTS ในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Google Assistant หน้าเว็บที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable จะใช้ Google Assistant เพื่อเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางใหม่ๆ และเข้าถึงฐานผู้ใช้ที่กว้างขึ้น

Google Assistant ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable เพื่อตอบคำค้นหาข่าวสารตามหัวข้อในอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะ เมื่อผู้ใช้ขอข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ Google Assistant จะให้ข้อมูลข่าวสารสูงสุด 3 รายการจากอินเทอร์เน็ตและรองรับการเล่นเสียงโดยใช้ TTS สำหรับหัวข้อต่างๆ ในข่าวที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable เวลาอ่านออกเสียงส่วนที่เป็น speakable นั้น Google Assistant จะระบุแหล่งที่มาและส่ง URL ของข่าวฉบับเต็มไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ผ่านแอป Google Assistant

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ที่ใช้โค้ด JSON-LD และค่า xPath content-locator เป็นดังนี้

<html>
 <head>
  <title>Speakable markup example</title>
  <meta name="description" content="This page is all about the quick brown fox" />
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "WebPage",
   "name": "Quick Brown Fox",
   "speakable":
   {
   "@type": "SpeakableSpecification",
   "xPath": [
    "/html/head/title",
    "/html/head/meta[@name='description']/@content"
    ]
   },
   "url": "https://www.example.com/quick-brown-fox"
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

ประเทศและภาษาที่มีให้บริการ

พร็อพเพอร์ตี้ speakable ใช้ได้กับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาที่ตั้งค่าอุปกรณ์ Google Home เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ได้กับผู้เผยแพร่เนื้อหาที่เผยแพร่เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เราหวังว่าจะเปิดตัวฟีเจอร์นี้ในประเทศและภาษาอื่นๆ ทันทีที่มีผู้เผยแพร่เนื้อหาเริ่มใช้งาน speakable ในจำนวนที่มากพอ

เริ่มต้นใช้งาน

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เนื้อหาข่าวของคุณมีสิทธิ์แสดงเป็นคำตอบของคำค้นหาข่าวสารตามหัวข้อ

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ทำตามหลักเกณฑ์ของเรา
 2. เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ลงในหน้าเว็บ

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้เนื้อหา speakable มีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาข่าว

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

โปรดทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เมื่อใช้มาร์กอัป speakable สำหรับ Google Assistant

 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ลงในเนื้อหาที่อาจฟังดูสับสนในสถานการณ์ที่มีแต่เสียงและเน้นที่เสียง เช่น บรรทัดวันที่ (สถานที่ที่รายงานเรื่องราว) คำอธิบายภาพ หรือการระบุแหล่งที่มา
 • โฟกัสประเด็นสำคัญแทนที่จะไฮไลต์ทั้งข่าวด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable วิธีนี้ช่วยให้ผู้ฟังพอเข้าใจเรื่องราวและกันไม่ให้การอ่านด้วย TTS ตัดรายละเอียดที่สำคัญออกไป

หลักเกณฑ์เนื้อหา

เวลาเขียนเนื้อหาที่คุณตั้งใจจะมาร์กอัปด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ให้ทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่บ่งชี้ด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ต้องมีพาดหัวและ/หรือสรุปที่สั้นกระชับเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์
 • หากคุณรวมตอนต้นของเรื่องราวในข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable เราขอแนะนำให้คุณเขียนตอนต้นของเรื่องราวใหม่เพื่อแบ่งข้อมูลเป็นประโยคเดี่ยวๆ ให้ TTS อ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ด้านเสียงที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้เนื้อหามีความยาวประมาณ 20-30 วินาทีต่อหัวข้อของข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable หรือประมาณ 2-3 ประโยค

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Speakable จะใช้โดยออบเจ็กต์ Article หรือ Webpage ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ speakable ได้ที่ schema.org/speakable คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นี้

คุณมีพร็อพเพอร์ตี้ speakable ซ้ำได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยมีค่า content-locator ที่เป็นไปได้ 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือเลือก CSS และ xPath โปรดใช้พร็อพเพอร์ตี้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
cssSelector

Text

จัดการเนื้อหาในหน้าที่มีหมายเหตุ (เช่น แอตทริบิวต์คลาส) โปรดใช้ cssSelector หรือ xPath แต่อย่าใช้ทั้ง 2 อย่าง เช่น

"speakable":
 {
 "@type": "SpeakableSpecification",
 "cssSelector": [
  ".headline",
  ".summary"
 ]
}
xPath

Text

จัดการเนื้อหาโดยใช้ xPath (สมมติว่าเนื้อหาอยู่ในมุมมอง XML) โปรดใช้ cssSelector หรือ xPath แต่อย่าใช้ทั้ง 2 อย่าง เช่น

"speakable":
 {
 "@type": "SpeakableSpecification",
 "xPath": [
  "/html/head/title",
  "/html/head/meta[@name='description']/@content"
 ]
}

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้

ทริกเกอร์เนื้อหาไม่ได้

ปัญหา: คุณทริกเกอร์เนื้อหาผ่าน Google Assistant โดยใช้เสียงจาก TTS ไม่ได้

แก้ไขปัญหา

 1. ลองใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้
  • "ข่าวล่าสุดเรื่อง $topic มีอะไรบ้าง"
  • "ล่าสุดเรื่อง $topic ไปถึงไหนแล้ว"
  • "เปิดข่าวเกี่ยวกับ $topic ให้ฟังหน่อย"
 2. หากคุณยังประสบปัญหา อาจเป็นเพราะมีการจัดอันดับตามอัลกอริทึม Google Assistant จะให้ข้อมูลข่าวสูงสุด 3 ข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ผ่านการเล่นเสียง TTS ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google จัดอันดับข่าวได้ที่วิธีการทำงานของ Search

โซลูชันเสียงอื่นๆ

นอกเหนือจากข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable แล้ว คุณยังใช้โซลูชันเสียงอื่นๆ ของ Google Assistant สำหรับเนื้อหาข่าวของคุณได้ด้วย เช่น การผสานรวม Google Assistant ขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของคุณ อย่างเช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปผ่าน Google Assistant ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือ Actions on Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์