Structured Data สำหรับตัวอย่างรีวิว (Review, AggregateRating)

ตัวอย่างรีวิวคือข้อความสั้นๆ ที่ตัดตอนมาจากรีวิวหรือการให้คะแนนจากเว็บไซต์รีวิว โดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการให้คะแนนของผู้รีวิวหลายรายรวมกัน เมื่อ Google พบมาร์กอัปรีวิวหรือการให้คะแนนที่ถูกต้อง เราอาจแสดงตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ที่รวมถึงดาวและข้อมูลสรุปอื่นๆ จากรีวิวหรือการให้คะแนน นอกเหนือจากข้อความของรีวิวแล้ว การให้คะแนนคือการประเมินที่อธิบายโดยใช้ระดับตัวเลข (เช่น 1 ถึง 5) ตัวอย่างรีวิวอาจปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์หรือการ์ดข้อมูลของ Google คุณอาจให้ข้อมูลการให้คะแนนสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ (และประเภทย่อย) ต่อไปนี้

ตัวอย่างรีวิวใน Google Search

นอกจากนี้ Google ยังรองรับรีวิวสำหรับประเภทของ schema.org (และประเภทย่อย) ด้วย ดังต่อไปนี้

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง Review ลงในหน้าเว็บได้หลายวิธี ดังนี้

 • เพิ่มรีวิวแบบง่าย
 • ฝังรีวิวลงในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review ของประเภทนั้นๆ
 • ใส่คะแนนรวม คุณละเว้นการให้คะแนนของรีวิวเดี่ยวๆ ได้หากเนื้อหาที่มาร์กอัปมีทั้งผู้เขียนและวันที่รีวิว สำหรับรีวิวแบบรวม คุณต้องให้ข้อมูลการให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์แสดง
 • ฝังคะแนนรวมลงในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ aggregateRating

รีวิวแบบง่าย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรีวิวแบบง่าย

JSON-LD


<html>
 <head>
 <title>Legal Seafood</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Review",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Restaurant",
    "image": "https://www.example.com/seafood-restaurant.jpg",
    "name": "Legal Seafood",
    "servesCuisine": "Seafood",
    "priceRange": "$$$",
    "telephone": "1234567",
    "address" :{
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 William St",
     "addressLocality": "New York",
     "addressRegion": "NY",
     "postalCode": "10038",
     "addressCountry": "US"
    }
   },
   "reviewRating": {
    "@type": "Rating",
    "ratingValue": "4"
   },
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Bob Smith"
   },
   "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Washington Times"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="Review">
   <div property="itemReviewed" typeof="Restaurant">
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span property="name">Legal Seafood</span>
    <span property="servesCuisine">Seafood</span>
    <span property="priceRange">$$$</span>
    <span property="telephone">1234567</span>
    <span property="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span property="reviewRating" typeof="Rating">
    <span property="ratingValue">4</span>
   </span> stars -
   <b>"A good seafood place." </b>
   <span property="author" typeof="Person">
    <span property="name">Bob Smith</span>
   </span>
   <div property="publisher" typeof="Organization">
    <meta property="name" content="Washington Times">
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
 <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Review">
   <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="https://schema.org/Restaurant">
    <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span itemprop="name">Legal Seafood</span>
    <span itemprop="servesCuisine">Seafood</span>
    <span itemprop="priceRange">$$$</span>
    <span itemprop="telephone">1234567</span>
    <span itemprop="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
    <span itemprop="ratingValue">4</span>
   </span> stars -
   <b>"A good seafood place." </b>
   <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">Bob Smith</span>
   </span>
   <div itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
    <meta itemprop="name" content="Washington Times">
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

รีวิวที่ฝังไว้

นี่คือตัวอย่างรีวิวที่ฝังอยู่ใน Product คุณคัดลอกและวางตัวอย่างลงในหน้า HTML ของคุณเองได้

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Penguin Books"
   },
   "description": "The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind.",
   "sku": "9780241984758",
   "mpn": "925872",
   "image": "https://www.example.com/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg",
   "name": "The Catcher in the Rye",
   "review": [{
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "5"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe"
    }
    },
   {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "1"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe"
    }
   }],
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "88",
    "bestRating": "100",
    "ratingCount": "20"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/offers/catcher-in-the-rye",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "5.99",
    "priceValidUntil": "2024-11-05",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "seller": {
     "@type": "Organization",
     "name": "eBay"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
 </head>
  <body>
   <div vocab="https://schema.org/" typeof="Product">
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="Penguin"></div>
     </div>
    </div>
    <div property="schema:description" content="The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind."></div>
    <div property="schema:sku" content="9780241984758"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg" alt="Catcher in the Rye"/>
    <span property="name">The Catcher in the Rye</span>
    <div property="review" typeof="Review"> Reviews:
     <span property="reviewRating" typeof="Rating">
      <span property="ratingValue">5</span> -
     </span>
     <b>"A masterpiece of literature" </b> by
     <span property="author" typeof="Person">
      <span property="name">John Doe</span></span>, written on
     <meta property="datePublished" content="2006-05-04">4 May 2006
     <div>I really enjoyed this book. It captures the essential challenge people face as they try make sense of their lives and grow to adulthood.</div>
     <span property="publisher" typeof="Organization">
      <meta property="name" content="Washington Times">
     </span>
    </div><div property="review" typeof="Review">
     <span property="reviewRating" typeof="Rating">
      <span property="ratingValue">1</span> -
     </span>
     <b>"The worst thing I've ever read" </b> by
     <span property="author" typeof="Person">
      <span property="name">Jane Doe</span></span>, written on
     <meta property="datePublished" content="2006-05-10">10 May 2006
     <span property="publisher" typeof="Organization">
      <meta property="name" content="Washington Times">
     </span>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4">4,4</div> stars
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="4.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="GBP"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-21"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/catcher"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Penguin" />
   </div>
   <meta itemprop="description" content="The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind." />
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg" alt="Catcher in the Rye"/>
   <span itemprop="name">The Catcher in the Rye</span>
   <div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review"> Reviews:
    <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
     <span itemprop="ratingValue">5</span> -
    </span>
    <b>"A masterpiece of literature" </b> by
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <span itemprop="name">John Doe</span></span>, written on
    <meta itemprop="datePublished" content="2006-05-04">4 May 2006
    <div>I really enjoyed this book. It captures the essential challenge people face as they try make sense of their lives and grow to adulthood.</div>
    <span itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
      <meta itemprop="name" content="Washington Times">
    </span>
   </div><div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review">
    <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
      <span itemprop="ratingValue">1</span> -
    </span>
    <b>"The worst thing I've ever read" </b> by
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <span itemprop="name">Jane Doe</span></span>, written on
    <meta itemprop="datePublished" content="2006-05-10">10 May 2006
    <span itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
     <meta itemprop="name" content="Washington Times">
    </span>
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <span itemprop="ratingValue" content="4.4">4,4</span> stars
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/catcher" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="GBP" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="4.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-21" />
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

คะแนนรวม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคะแนนรวม

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "AggregateRating",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Restaurant",
    "image": "https://www.example.com/seafood-restaurant.jpg",
    "name": "Legal Seafood",
    "servesCuisine": "Seafood",
    "telephone": "1234567",
    "address" : {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 William St",
     "addressLocality": "New York",
     "addressRegion": "NY",
     "postalCode": "10038",
     "addressCountry": "US"
    }
   },
   "ratingValue": "88",
   "bestRating": "100",
   "ratingCount": "20"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="AggregateRating">
   <div property="itemReviewed" typeof="Restaurant">
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span property="name">Legal Seafood</span>
    <span property="servesCuisine">Seafood</span>
    <span property="telephone">1234567</span>
    <span property="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span property="ratingValue">4.2</span> out of <span property="bestRating">5</span> stars -
   <span property="ratingCount">123</span> votes
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
   <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="https://schema.org/Restaurant">
    <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span itemprop="name">Legal Seafood</span>
    <span itemprop="servesCuisine">Seafood</span>
    <span itemprop="telephone">1234567</span>
    <span itemprop="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span itemprop="ratingValue">4.2</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> stars -
   <span itemprop="ratingCount">123</span> votes
  </div>
 </body>
</html>

คะแนนรวมที่ฝังไว้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคะแนนรวมที่ฝังอยู่ใน Product คุณคัดลอกและวางตัวอย่างลงในหน้า HTML ของคุณเองได้

JSON-LD


<html>
 <head>
 <title>Executive Anvil</title>
 <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "https://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "name": "Executive Anvil",
  "image": [
   "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
   "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
   "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
  "brand": {
   "@type": "Brand",
   "name": "ACME"
  },
  "aggregateRating": {
   "@type": "AggregateRating",
   "ratingValue": "4.4",
   "ratingCount": "89"
  },
  "offers": {
   "@type": "AggregateOffer",
   "lowPrice": "119.99",
   "highPrice": "199.99",
   "priceCurrency": "USD"
  }
 }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="Product">
   <span property="brand" typeof="Brand">ACME</span> <span property="name">Executive Anvil</span>
   <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/anvil_executive.jpg" alt="Executive Anvil logo" />
   <span property="aggregateRating"
      typeof="AggregateRating">
   Average rating: <span property="ratingValue">4.4</span>, based on
   <span property="ratingCount">89</span> reviews
   </span>
   <span property="offers" typeof="AggregateOffer">
   from $<span property="lowPrice">119.99</span> to
   $<span property="highPrice">199.99</span>
   <meta property="priceCurrency" content="USD" />
   </span>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
   <span itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>ACME</span> <span itemprop="name">Executive Anvil</span>
   <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/anvil_executive.jpg" />
   <span itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
    Average rating: <span itemprop="ratingValue">4.4</span>, based on
    <span itemprop="ratingCount">89</span> reviews
   </span>
   <span itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateOffer">
    from $<span itemprop="lowPrice">119.99</span> to
    $<span itemprop="highPrice">199.99</span>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
   </span>
  </div>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

เนื้อหาของคุณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • อย่าลืมมาร์กอัปการประเมินแบบรวมของรายการหนึ่งโดยผู้คนหลายคนด้วย schema.org/AggregateRating Google อาจแสดงคะแนนรวมเป็นตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ ตลอดจนรายการหรือคำตอบบางประเภทในผลการค้นหา
 • อ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจาะจงอย่างชัดเจนโดยการฝังรีวิวไว้ภายในมาร์กอัป schema.org ประเภทอื่น เช่น schema.org/Book หรือ schema.org/Recipe หรือใช้ประเภทของ schema.org เป็นค่าของพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed
 • ตรวจสอบว่ารีวิวและคะแนนที่คุณมาร์กอัปนั้นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้จากหน้าที่มาร์กอัป ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนโดยทันทีว่าหน้าดังกล่าวมีเนื้อหารีวิว
 • ให้ข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับรายการที่เจาะจง ไม่ใช่หมวดหมู่หรือกลุ่มรายการต่างๆ
 • หากคุณใส่รีวิวเดี่ยวหลายรายการ ให้ระบุคะแนนรวมของรีวิวเดี่ยวเหล่านั้นด้วย
 • อย่านำรีวิวหรือการให้คะแนนจากเว็บไซต์อื่นๆ มารวมไว้ด้วย
 • หากตัวอย่างรีวิวเป็นของธุรกิจในพื้นที่หรือองค์กร คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติม
  • หากเอนทิตีที่รับการรีวิวเป็นผู้ควบคุมการรีวิวเกี่ยวกับตนเอง หน้าเว็บที่ใช้ LocalBusiness หรือ Structured Data Organization ประเภทอื่นๆ จะไม่มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์การรีวิวแบบให้ดาว ตัวอย่างเช่น รีวิวเกี่ยวกับเอนทิตี ก. แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเอนทิตี ก. ใน Structured Data หรือของเว็บไซต์นั้นโดยตรงหรือผ่านวิดเจ็ตบุคคลที่สามที่ฝังไว้ (เช่น รีวิวธุรกิจหรือวิดเจ็ตรีวิวของ Facebook)
  • การให้คะแนนต้องมีแหล่งที่มาจากผู้ใช้โดยตรง
  • อย่าพึ่งพาบรรณาธิการในการสร้าง ดูแลจัดการ หรือรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนสำหรับธุรกิจในพื้นที่

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างแสดงในผลการค้นหา คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Review

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Review ได้ที่ schema.org/Review

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
author

Person หรือ Organization

ผู้เขียนรีวิว ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อที่ถูกต้อง เช่น "ลด 50% ถึงวันเสาร์" เป็นชื่อของผู้รีวิวที่ไม่ถูกต้อง

ช่องนี้มีอักขระได้ไม่เกิน 100 ตัว หากหน้าเว็บมีอักขระยาวเกิน 100 ตัว หน้าเว็บของคุณจะไม่มีสิทธิ์แสดงตัวอย่างรีวิวจากผู้เขียน

โปรดทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับมาร์กอัปของผู้เขียนเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจเกี่ยวกับผู้เขียนในฟีเจอร์ต่างๆ ได้ดีที่สุด

itemReviewed

ประเภทที่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

สิ่งที่รีวิว อย่างไรก็ตาม หากรีวิวฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณจะละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ก็ได้

ประเภทที่ถูกต้องสำหรับรายการที่ได้รับการรีวิวมีดังนี้:

itemReviewed.name

Text

ชื่อของรายการที่มีการรีวิว หากรีวิวฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณยังคงต้องระบุ name ของรายการที่ได้รับการรีวิว เช่น


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Doe"
  }
 }
}
reviewRating

Rating

คะแนนที่ให้ในรีวิวนี้ คะแนนอาจเป็น Rating แบบฝังหรือประเภทย่อยที่เจาะจงยิ่งขึ้น ประเภทย่อยที่พบมากที่สุดคือ AggregateRating

reviewRating.ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการอาจเป็นจํานวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น 4, 60% หรือ 6 / 10) Google เข้าใจสเกลเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสเกลจะแสดงในลักษณะดังกล่าว สเกลเริ่มต้นสำหรับตัวเลขคือสเกลแบบ 5 คะแนน โดย 1 คือค่าต่ำสุด และ 5 คือค่าสูงสุด หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

สําหรับตัวเลขทศนิยม ให้ใช้จุดแทนคอมมาเพื่อระบุค่า (เช่น ใช้ 4.4 แทน 4,4) ใน Microdata และ RDFa คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์ content เพื่อลบล้างเนื้อหาที่มองเห็นได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณแสดงรูปแบบใดก็ได้ที่ต้องการให้ผู้ใช้เห็น ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของจุดสําหรับ Structured Data ด้วย เช่น


<span itemprop="ratingValue" content="4.4">4,4</span> stars

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
datePublished

Date

วันที่ที่เผยแพร่รีวิวในรูปแบบวันที่ ISO 8601

reviewRating.bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

reviewRating.worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

AggregateRating

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ AggregateRating ได้ที่ schema.org/AggregateRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemReviewed

ประเภทที่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

สิ่งที่มีการให้คะแนน อย่างไรก็ตาม หากคะแนนรวมฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ aggregateRating คุณจะละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ก็ได้

ประเภทที่ถูกต้องสำหรับรายการที่ได้รับการรีวิวมีดังนี้:

itemReviewed.name

Text

ชื่อของรายการที่มีการรีวิว หากรีวิวฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณยังคงต้องระบุ name ของรายการที่ได้รับการรีวิว เช่น


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "88",
  "bestRating": "100",
  "ratingCount": "20"
 }
}
ratingCount

Number

จำนวนการให้คะแนนทั้งหมดของรายการในเว็บไซต์ของคุณ ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

reviewCount

Number

ระบุจำนวนของผู้ที่รีวิว โดยมีหรือไม่มีการให้คะแนน ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการอาจเป็นจํานวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น 4, 60% หรือ 6 / 10) Google เข้าใจสเกลเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสเกลจะแสดงในลักษณะดังกล่าว สเกลเริ่มต้นสำหรับตัวเลขคือสเกลแบบ 5 คะแนน โดย 1 คือค่าต่ำสุด และ 5 คือค่าสูงสุด หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

สําหรับตัวเลขทศนิยม ให้ใช้จุดแทนคอมมาเพื่อระบุค่า (เช่น ใช้ 4.4 แทน 4,4) ใน Microdata และ RDFa คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์ content เพื่อลบล้างเนื้อหาที่มองเห็นได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณแสดงรูปแบบใดก็ได้ที่ต้องการให้ผู้ใช้เห็น ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของจุดสําหรับ Structured Data ด้วย เช่น


<span itemprop="ratingValue" content="4.4">4,4</span> stars

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

ตรวจสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ด้วย Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บใน Google Search คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ Search Console เพื่อให้เนื้อหาได้แสดงในผลการค้นหาของ Google แต่การลงชื่อสมัครใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงวิธีที่ Google เห็นเว็บไซต์ได้ เราขอแนะนำให้ไปดูข้อมูลใน Search Console ในกรณีต่อไปนี้

 1. หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก
 2. หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด
 3. วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ Google ได้จัดทำดัชนีหน้าของคุณแล้ว ให้ตรวจหาปัญหาโดยใช้รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักแล้ว รายการที่ถูกต้องควรจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น และรายการที่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในข้อมูลที่มีโครงสร้าง ให้ทำดังนี้

 1. แก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่เพื่อดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่
 3. ขอการตรวจสอบโดยใช้รายงานสถานะ

หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด

เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเว็บไซต์ ให้คอยตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของรายการที่ไม่ถูกต้องของ Structured Data
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะคุณเผยแพร่เทมเพลตใหม่ที่ใช้งานไม่ได้ หรือเว็บไซต์โต้ตอบกับเทมเพลตที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่และไม่ถูกต้อง
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ถูกต้องลดลง (ไม่สอดคล้องกับรายการที่ถูกต้องซึ่งเพิ่มขึ้น) บางทีอาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ฝัง Structured Data ไว้ในหน้าอีกแล้ว ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

วิเคราะห์การเข้าชมจาก Google Search โดยใช้รายงานประสิทธิภาพ ข้อมูลจะแสดงความถี่ที่หน้าปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search ความถี่ที่ผู้ใช้คลิกหน้า และอันดับเฉลี่ยที่หน้าปรากฏในผลการค้นหา คุณจะใช้ Search Console API ดึงผลการค้นหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้