Uporządkowane dane organizacji (Organization)

Panel wiedzy sprzedawców w wynikach wyszukiwania Google

Możesz użyć uporządkowanych danych organizacji, aby przekazać Google informacje administracyjne organizacji, takie jak logo, adres, informacje kontaktowe i identyfikatory firmy. Dzięki tej zmianie Google może używać tych znaczników w panelach wiedzy i innych elementach wizualnych (takich jak atrybucja), co ułatwia użytkownikom znajdowanie informacji o Twojej organizacji w wyszukiwarce Google.

How to add structured data

Structured data is a standardized format for providing information about a page and classifying the page content. If you're new to structured data, you can learn more about how structured data works.

Here's an overview of how to build, test, and release structured data.

 1. Add as many recommended properties that apply to your web page. There are no required properties; instead, add the properties that apply to your content. Based on the format you're using, learn where to insert structured data on the page.
 2. Follow the guidelines.
 3. Validate your code using the Rich Results Test and fix any critical errors. Consider also fixing any non-critical issues that may be flagged in the tool, as they can help improve the quality of your structured data (however, this isn't necessary to be eligible for rich results).
 4. Deploy a few pages that include your structured data and use the URL Inspection tool to test how Google sees the page. Be sure that your page is accessible to Google and not blocked by a robots.txt file, the noindex tag, or login requirements. If the page looks okay, you can ask Google to recrawl your URLs.
 5. To keep Google informed of future changes, we recommend that you submit a sitemap. You can automate this with the Search Console Sitemap API.

Przykład

Oto przykład informacji o organizacji zapisanych w postaci kodu JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Przestrzegaj tych wskazówek, aby uporządkowane dane kwalifikowały się do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania Google.

Wskazówki techniczne

Zalecamy umieszczenie tych informacji na stronie głównej lub pojedynczej stronie, która opisuje Twoją organizację, np. na stronie O nas. Nie musisz ich umieszczać na każdej stronie witryny.

Zalecamy użycie najbardziej szczegółowego podtypu schema.org dla Organization, który pasuje do Twojej organizacji. Jeśli na przykład masz witrynę e-commerce, zalecamy użycie podtypu OnlineStore zamiast OnlineBusiness. Jeśli Twoja witryna dotyczy firmy działającej lokalnie, np. restauracji lub sklepu stacjonarnego, zalecamy podanie danych administracyjnych za pomocą najbardziej szczegółowych podtypów LocalBusiness, a także wypełnienie pól wymaganych i zalecanych w przypadku kategorii Firma działająca lokalnie oprócz pól zalecanych w tym przewodniku.

Definicje typów uporządkowanych danych

Google rozpoznaje poniższe właściwości znaczników Organization. Aby pomóc Google w lepszym poznaniu treści strony, umieść w niej jak najwięcej zalecanych właściwości, które są z nią powiązane. Żadne właściwości nie są obowiązkowe. Dodaj te, które pasują do Twojej organizacji.

Właściwości zalecane
name

Text

Nazwa Twojej organizacji. Użyj tych samych właściwości namealternateName, których używasz w przypadku nazwy witryny.

.
alternateName

Text

Inna powszechnie używana nazwa Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach).

legalName

Text

Zarejestrowana nazwa prawna Organization (w odpowiednich przypadkach) inna niż właściwość name.

description

Text

Szczegółowy opis Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach).

logo

URL lub ImageObject

Logo organizacji (w stosownych przypadkach). Dodanie tej właściwości pomoże Google lepiej określić, które logo chcesz wyświetlać, np. w wynikach wyszukiwania i panelach wiedzy.

Wytyczne dotyczące obrazu:

 • Obraz musi mieć wymiary co najmniej 112 x 112 pikseli.
 • Adres URL obrazu musi być dostępny do pobrania i zindeksowania.
 • Format pliku graficznego musi być obsługiwany przez Grafikę Google.
 • Sprawdź, czy obraz na czystym, białym tle wygląda tak, jak powinien – jeśli logo jest np. w większości białe lub szare, białe tło może nie być odpowiednie.

Jeśli używasz typu ImageObject, określ prawidłową właściwość contentUrl lub właściwość url, która jest zgodna z tymi samymi wytycznymi co typ URL.

url

URL

URL witryny Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach). Pomoże on Google jednoznacznie zidentyfikować Twoją organizację.

sameAs

URL

URL strony w innej witrynie z dodatkowymi informacjami o Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach). Może to być np. URL strony profilu Twojej organizacji w mediach społecznościowych lub w witrynie z opiniami. Możesz podać kilka adresów URL sameAs.

telephone

Text

Numer telefonu firmy (w stosownych przypadkach) używany jako główna metoda kontaktu z klientami. Pamiętaj, by podać w nim kod kraju i numer kierunkowy.

email

Text

Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach).

address

PostalAddress

Adres (fizyczny lub elektroniczny) organizacji (w odpowiednich przypadkach). Uwzględnij wszystkie właściwości dotyczące Twojego kraju. Im więcej właściwości podasz, tym wyższa będzie jakość wyniku dla użytkowników. Jeśli Twoja firma ma siedziby w kilku miastach, regionach lub krajach, możesz podać więcej adresów. Na przykład:

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.streetAddress

Text

Pełny adres pocztowy.

address.addressLocality

Text

Miasto z adresu pocztowego.

address.addressRegion

Text

Region z adresu pocztowego (w odpowiednich przypadkach). Na przykład stan.

address.postalCode

Text

Kod pocztowy z adresu.

address.addressCountry

Text

Kraj z adresu pocztowego w postaci dwuliterowego kodu kraju w formacie ISO 3166-1 alfa-2.

contactPoint

ContactPoint

Najlepszy sposób na skontaktowanie się użytkownika z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach). Uwzględnij wszystkie metody pomocy dostępne dla użytkowników zgodnie ze sprawdzonymi metodami Google. Na przykład:

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.telephone

Text

Numer telefonu, pod którym można się skontaktować z firmą (w odpowiednich przypadkach). Pamiętaj, by podać w nim kod kraju i numer kierunkowy. Jeśli używasz typu LocalBusiness, podaj podstawowy numer telefonu na poziomie LocalBusiness, zanim użyjesz elementu contactPoint, aby określić kilka sposobów kontaktowania się z Twoją organizacją.

contactPoint.email

Text

Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach). Jeśli używasz typu LocalBusiness, podaj podstawowy adres e-mail na poziomie LocalBusiness, zanim użyjesz elementu contactPoint, aby określić kilka sposobów kontaktowania się ze swoją organizacją.

numberOfEmployees

QuantitativeValue

Liczba pracowników w organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

Przykład z określoną liczbą pracowników:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
 }
  

Przykład z liczbą pracowników w zakresie:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
} 

foundingDate

Date

Data założenia organizacji (Organization) podana w formacie daty ISO 8601 (w odpowiednich przypadkach).

iso6523Code

Text

Identyfikator organizacji w formacie ISO 6523 (w odpowiednich przypadkach). Pierwsza część identyfikatora ISO 6523 to ICD(International Code Designator), który określa używany schemat identyfikacji. Druga część to rzeczywisty identyfikator. Zalecamy oddzielanie oznaczenia ICD i identyfikatora dwukropkiem (U+003A). Częste wartości ICD to:

 • 0060: uniwersalny system numerowania danych Dun & Bradstreet (DUNS),
 • 0088: globalny numer lokalizacyjny GS1 (GLN),
 • 0199: identyfikator osoby prawnej (LEI).
duns

Text

Numer DUNS nadany przez Dun & Bradstreet umożliwiający identyfikację organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach). Zamiast niego zalecamy użycie pola iso6523Code z prefiksem 0060:.

leiCode

Text

Identyfikator organizacji (Organization) zgodny z normą ISO 17442 (w odpowiednich przypadkach). Zamiast niego zalecamy użycie pola iso6523Code z prefiksem 0199:.

naics

Text

Kod NAICS (North American Industry Classification System) Twojej organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

globalLocationNumber

Text

Globalny numer lokalizacyjny GS1 wskazujący lokalizację Twojej organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

vatID

Text

Kod VAT (podatku od towarów i usług) powiązany z Twoją organizacją (Organization), jeśli ma on zastosowanie w Twoim kraju i Twojej firmie. To ważny wskaźnik zaufania dla użytkowników (np. mogą oni wyszukiwać Twoją firmę w publicznych rejestrach VAT).

taxID

Text

Identyfikator podatkowy powiązany z Twoją organizacją (Organization) (w odpowiednich przypadkach). Sprawdź, czy taxID odpowiada krajowi podanemu w polu address.

Troubleshooting

If you're having trouble implementing or debugging structured data, here are some resources that may help you.

 • If you're using a content management system (CMS) or someone else is taking care of your site, ask them to help you. Make sure to forward any Search Console message that details the issue to them.
 • Google does not guarantee that features that consume structured data will show up in search results. For a list of common reasons why Google may not show your content in a rich result, see the General Structured Data Guidelines.
 • You might have an error in your structured data. Check the list of structured data errors and the Unparsable structured data report.
 • If you received a structured data manual action against your page, the structured data on the page will be ignored (although the page can still appear in Google Search results). To fix structured data issues, use the Manual Actions report.
 • Review the guidelines again to identify if your content isn't compliant with the guidelines. The problem can be caused by either spammy content or spammy markup usage. However, the issue may not be a syntax issue, and so the Rich Results Test won't be able to identify these issues.
 • Troubleshoot missing rich results / drop in total rich results.
 • Allow time for re-crawling and re-indexing. Remember that it may take several days after publishing a page for Google to find and crawl it. For general questions about crawling and indexing, check the Google Search crawling and indexing FAQ.
 • Post a question in the Google Search Central forum.