Uporządkowane dane organizacji (Organization)

Panel wiedzy sprzedawców w wynikach wyszukiwania Google

Możesz użyć uporządkowanych danych organizacji, aby przekazać Google informacje administracyjne organizacji, takie jak logo, adres, informacje kontaktowe i identyfikatory firmy. Dzięki tej zmianie Google może używać tych znaczników w panelach wiedzy i innych elementach wizualnych (takich jak atrybucja), co ułatwia użytkownikom znajdowanie informacji o Twojej organizacji w wyszukiwarce Google.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych.

 1. Dodaj jak najwięcej zalecanych właściwości, które mają zastosowanie do Twojej strony internetowej. Nie są wymagane żadne właściwości. Dodaj właściwości pasujące do Twoich treści. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Organization

Oto przykład informacji o organizacji zapisanych w postaci kodu JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

OnlineStore z zasadami zwrotów (przykładowy podtyp Organization)

Oto przykład informacji o sklepie internetowym zapisanych w kodzie JSON-LD.

<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "OnlineStore",
   "name": "Example Online Store",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example12", "https://example.org/@example34"],
   "logo": "https://www.example.com/assets/images/logo.png",
   "contactPoint": {
    "contactType": "Customer Service",
    "email": "support@example.com",
    "telephone": "+47-99-999-9900"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228",
   "hasMerchantReturnPolicy": {
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "applicableCountry": ["FR", "CH"],
    "returnPolicyCountry": "FR",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": 60,
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn",
    "refundType": "https://schema.org/FullRefund"
   }
   ... // Other Organization-level properties
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Przestrzegaj tych wskazówek, aby uporządkowane dane kwalifikowały się do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania Google.

Wskazówki techniczne

Zalecamy umieszczenie tych informacji na stronie głównej lub pojedynczej stronie, która opisuje Twoją organizację, np. na stronie O nas. Nie musisz ich umieszczać na każdej stronie witryny.

Zalecamy użycie najbardziej szczegółowego podtypu schema.org dla Organization, który pasuje do Twojej organizacji. Jeśli na przykład masz witrynę e-commerce, zalecamy użycie podtypu OnlineStore zamiast OnlineBusiness. Jeśli Twoja witryna dotyczy firmy działającej lokalnie, np. restauracji lub sklepu stacjonarnego, zalecamy podanie danych administracyjnych za pomocą najbardziej szczegółowych podtypów LocalBusiness, a także wypełnienie pól wymaganych i zalecanych w przypadku kategorii Firma działająca lokalnie oprócz pól zalecanych w tym przewodniku.

Definicje typów uporządkowanych danych

Google rozpoznaje poniższe właściwości znaczników Organization. Aby pomóc Google w lepszym poznaniu treści strony, umieść w niej jak najwięcej zalecanych właściwości, które są z nią powiązane. Żadne właściwości nie są obowiązkowe. Dodaj te, które pasują do Twojej organizacji.

Właściwości zalecane
address

PostalAddress

Adres (fizyczny lub elektroniczny) organizacji (w odpowiednich przypadkach). Uwzględnij wszystkie właściwości dotyczące Twojego kraju. Im więcej właściwości podasz, tym wyższa będzie jakość wyniku dla użytkowników. Jeśli Twoja firma ma siedziby w kilku miastach, regionach lub krajach, możesz podać więcej adresów. Na przykład:

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.addressCountry

Text

Kraj z adresu pocztowego w postaci dwuliterowego kodu kraju w formacie ISO 3166-1 alfa-2.

address.addressLocality

Text

Miasto z adresu pocztowego.

address.addressRegion

Text

Region z adresu pocztowego (w odpowiednich przypadkach). Na przykład stan.

address.postalCode

Text

Kod pocztowy z adresu.

address.streetAddress

Text

Pełny adres pocztowy.

alternateName

Text

Inna powszechnie używana nazwa Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach).

contactPoint

ContactPoint

Najlepszy sposób na skontaktowanie się użytkownika z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach). Uwzględnij wszystkie metody pomocy dostępne dla użytkowników zgodnie ze sprawdzonymi metodami Google. Na przykład:

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.email

Text

Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach). Jeśli używasz typu LocalBusiness, podaj podstawowy adres e-mail na poziomie LocalBusiness, zanim użyjesz elementu contactPoint, aby określić kilka sposobów kontaktowania się ze swoją organizacją.

contactPoint.telephone

Text

Numer telefonu, pod którym można się skontaktować z firmą (w odpowiednich przypadkach). Pamiętaj, by podać w nim kod kraju i numer kierunkowy. Jeśli używasz typu LocalBusiness, podaj podstawowy numer telefonu na poziomie LocalBusiness, zanim użyjesz elementu contactPoint, aby określić kilka sposobów kontaktowania się z Twoją organizacją.

description

Text

Szczegółowy opis Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach).

duns

Text

Numer DUNS nadany przez Dun & Bradstreet umożliwiający identyfikację organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach). Zamiast niego zalecamy użycie pola iso6523Code z prefiksem 0060:.

email

Text

Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach).

foundingDate

Date

Data założenia organizacji (Organization) podana w formacie daty ISO 8601 (w odpowiednich przypadkach).

globalLocationNumber

Text

Globalny numer lokalizacyjny GS1 wskazujący lokalizację Twojej organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

hasMerchantReturnPolicy

MerchantReturnPolicy

Zasady zwrotów, których używa organizacja (Organization) (jeśli dotyczy). Jeśli dodasz tę usługę, pamiętaj też o uwzględnieniu wymaganych i zalecanych pól dotyczących MerchantReturnPolicy.

iso6523Code

Text

Identyfikator organizacji w formacie ISO 6523 (w odpowiednich przypadkach). Pierwsza część identyfikatora ISO 6523 to ICD(International Code Designator), który określa używany schemat identyfikacji. Druga część to rzeczywisty identyfikator. Zalecamy oddzielanie oznaczenia ICD i identyfikatora dwukropkiem (U+003A). Częste wartości ICD to:

 • 0060: uniwersalny system numerowania danych Dun & Bradstreet (DUNS),
 • 0088: globalny numer lokalizacyjny GS1 (GLN),
 • 0199: identyfikator osoby prawnej (LEI).
legalName

Text

Zarejestrowana nazwa prawna organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach) inna niż właściwość name.

leiCode

Text

Identyfikator organizacji (Organization) zgodny z normą ISO 17442 (w odpowiednich przypadkach). Zamiast niego zalecamy użycie pola iso6523Code z prefiksem 0199:.

logo

URL lub ImageObject

Logo organizacji (w stosownych przypadkach). Dodanie tej właściwości pomoże Google lepiej określić, które logo chcesz wyświetlać, np. w wynikach wyszukiwania i panelach wiedzy.

Wytyczne dotyczące obrazu:

 • Obraz musi mieć wymiary co najmniej 112 x 112 pikseli.
 • Adres URL obrazu musi być dostępny do pobrania i zindeksowania.
 • Format pliku graficznego musi być obsługiwany przez Grafikę Google.
 • Sprawdź, czy obraz na czystym, białym tle wygląda tak, jak powinien – jeśli logo jest np. w większości białe lub szare, białe tło może nie być odpowiednie.

Jeśli używasz typu ImageObject, określ prawidłową właściwość contentUrl lub właściwość url, która jest zgodna z tymi samymi wytycznymi co typ URL.

naics

Text

Kod NAICS (North American Industry Classification System) Twojej organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

name

Text

Nazwa Twojej organizacji. Użyj tych samych właściwości namealternateName, których używasz w przypadku nazwy witryny.

numberOfEmployees

QuantitativeValue

Liczba pracowników w organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

Przykład z określoną liczbą pracowników:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
}

Przykład z liczbą pracowników w zakresie:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
}
sameAs

URL

URL strony w innej witrynie z dodatkowymi informacjami o Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach). Może to być np. URL strony profilu Twojej organizacji w mediach społecznościowych lub w witrynie z opiniami. Możesz podać kilka adresów URL sameAs.

taxID

Text

Identyfikator podatkowy powiązany z Twoją organizacją (Organization) (w odpowiednich przypadkach). Sprawdź, czy taxID odpowiada krajowi podanemu w polu address.

telephone

Text

Numer telefonu firmy (w stosownych przypadkach) używany jako główna metoda kontaktu z klientami. Pamiętaj, by podać w nim kod kraju i numer kierunkowy.

url

URL

URL witryny Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach). Pomoże on Google jednoznacznie zidentyfikować Twoją organizację.

vatID

Text

Kod VAT (podatku od towarów i usług) powiązany z Twoją organizacją (Organization), jeśli ma on zastosowanie w Twoim kraju i Twojej firmie. To ważny wskaźnik zaufania dla użytkowników (np. mogą oni wyszukiwać Twoją firmę w publicznych rejestrach VAT).

MerchantReturnPolicy

Użyj poniższych właściwości, aby opisać ogólne zasady zwrotów dotyczące całej organizacji (Organization), jeśli takie występują w przypadku Twojej firmy. Jeśli masz konkretne zasady dla poszczególnych produktów, użyj znaczników umieszczonych przez sprzedawcę informacji o produkcie .

Właściwości wymagane (wybierz opcję, która najlepiej pasuje do Twojego przypadku użycia)
Opcja A
applicableCountry

Text

Kod kraju, którego dotyczą zasady zwrotów, w postaci dwuliterowego kodu kraju zgodnego z normą ISO 3166-1 alfa-2. Możesz określić maksymalnie 50 krajów.

returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

Typ zasad zwrotów. Użyj jednej z tych wartości:

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: masz określoną liczbę dni na zwrócenie produktu.
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: zwroty nie są dozwolone.
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: czas na zwrócenie produktu jest nieograniczony.

Jeśli używasz zasady MerchantReturnFiniteReturnWindow, musisz użyć właściwości merchantReturnDays.

returnPolicyCountry

Text

Kraj, do którego produkt musi zostać wysłany w celu zwrotu. Ten kraj może być inny niż kraj, do którego produkt został pierwotnie dostarczony lub wysłany. ISO 3166-1 alfa-2 format kodu kraju. Możesz określić maksymalnie 50 krajów.

Opcja B
Właściwości zalecane
customerRemorseReturnFees

ReturnFeesEnumeration

Konkretny typ opłaty za zwrot, jeśli produkt został zwrócony z powodu poczucia winy po zakupie. Możliwe wartości – zobacz returnFees.

customerRemorseReturnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Metoda, za pomocą której klient uzyskuje etykietę przesyłki zwrotnej produktu. Możliwe wartości – zobacz returnLabelSource.

customerRemorseReturnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Koszt dostawy produktu zwracanego z powodu poczucia winy po zakupie. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy za dostawę zwrotną produktu klient płaci opłatę inną niż zero. Więcej informacji: returnShippingFeesAmount.

itemCondition

OfferItemCondition

Dopuszczalny stan produktu, który można zwrócić. Możesz określić wiele akceptowanych stanów. Użyj następujących wartości:

 • https://schema.org/DamagedCondition: akceptujemy produkty uszkodzone.
 • https://schema.org/NewCondition: akceptujemy produkty nowe.
 • https://schema.org/RefurbishedCondition: akceptujemy produkty odnowione.
 • https://schema.org/UsedCondition: akceptujemy produkty używane.
itemDefectReturnFees

ReturnFeesEnumeration

Określony typ opłaty za zwrot w przypadku wadliwych produktów. Możliwe wartości – zobacz returnFees.

itemDefectReturnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Metoda, za pomocą której klient może uzyskać etykietę przesyłki zwrotnej produktu. Możliwe wartości – zobacz returnLabelSource.

itemDefectReturnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Koszt zwrotu produktu wadliwego. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy za dostawę zwrotną produktu klient płaci opłatę inną niż zero. Więcej informacji: returnShippingFeesAmount.

merchantReturnDays

Integer lub Date lub DateTime

W ciągu ilu dni od daty dostawy można zwrócić produkt. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy element returnPolicyCategory ma wartość MerchantReturnFiniteReturnWindow.

refundType

RefundType

Typ zwrotu środków dostępny dla klienta w przypadku zwrotu produktu.

 • https://schema.org/ExchangeRefund: produkt można wymienić na ten sam produkt.
 • https://schema.org/FullRefund: możemy zwrócić pełną kwotę płatności za produkt.
 • https://schema.org/StoreCreditRefund: produkt może podlegać zwrotowi środków w Google Store.
returnFees

ReturnFeesEnumeration

Domyślny typ opłaty za zwrot. Użyj jednej z tych obsługiwanych wartości:

 • https://schema.org/FreeReturn: klient nie jest obciążany opłatą za zwrot produktu. Jeśli korzystasz z tej wartości, nie używaj właściwości returnShippingFeesAmount.
 • https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility: klient musi samodzielnie zająć się przesyłką zwrotną i za nią zapłacić. Jeśli korzystasz z tej wartości, nie używaj właściwości returnShippingFeesAmount.
 • https://schema.org/ReturnShippingFees: sprzedawca pobiera od klienta opłatę za dostawę zwracanego produktu. Określ opłatę za dostawę (różną od zera) za pomocą właściwości returnShippingFeesAmount.
returnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Metoda, za pomocą której klient może uzyskać etykietę przesyłki zwrotnej produktu. Użyj jednej z tych wartości:

 • https://schema.org/ReturnLabelCustomerResponsibility: Za utworzenie etykiety zwrotnej odpowiada klient.
 • https://schema.org/ReturnLabelDownloadAndPrint: klient musi pobrać i wydrukować etykietę zwrotną.
 • https://schema.org/ReturnLabelInBox: Etykieta zwrotna została dołączona, gdy produkt został po raz pierwszy wysłany.
returnMethod

ReturnMethodEnumeration

Typ oferowanej metody zwrotu. Jest to zalecane tylko wtedy, gdy returnPolicyCategory różni się od MerchantReturnNotPermitted. Użyj co najmniej jednej z tych wartości:

 • https://schema.org/ReturnAtKiosk: produkt może zostać zwrócony w kiosku.
 • https://schema.org/ReturnByMail: produkt może zostać zwrócony pocztą.
 • https://schema.org/ReturnInStore: produkt można zwrócić w sklepie.
returnPolicySeasonalOverride

MerchantReturnPolicySeasonalOverride

Sezonowe dostosowanie zasad zwrotów w przypadku specjalnych wydarzeń, takich jak święta. Na przykład typowa kategoria zasad zwrotów jest ustawiona na MerchantReturnPolicyUnlimitedWindow, ale okres zwrotu powinien być ograniczony w okresie wyprzedaży w Czarny Piątek:

"returnPolicySeasonalOverride": {
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-11-29",
 "endDate": "2024-12-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
}

Oto jak określić wiele sezonowych zmian. W tym przykładzie zasady zwrotów nie mają ograniczeń, ale są ograniczone w tych dwóch zakresach dat:

"returnPolicySeasonalOverride": [{
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-11-29",
 "endDate": "2024-12-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
},
{
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-12-26",
 "endDate": "2025-01-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
}]
returnPolicySeasonalOverride.endDate

Date lub DateTime

Data zakończenia sezonowego dostosowania zasad zwrotów.

returnPolicySeasonalOverride.merchantReturnDays

Integer lub Date lub DateTime

W ciągu ilu dni od daty dostawy można zwrócić produkt. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy element returnPolicyCategory ma wartość MerchantReturnFiniteReturnWindow.

returnPolicySeasonalOverride.returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

Typ zasad zwrotów. Użyj jednej z tych wartości:

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: masz określoną liczbę dni na zwrócenie produktu.
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: zwroty nie są dozwolone.
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: czas na zwrócenie produktu jest nieograniczony.

Jeśli używasz zasady MerchantReturnFiniteReturnWindow, musisz użyć właściwości merchantReturnDays.

returnPolicySeasonalOverride.startDate

Date lub DateTime

Data rozpoczęcia sezonowego dostosowania zasad zwrotów.

returnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Koszt dostawy zwracanego produktu. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy za zwrot produktu od klienta pobierana jest opłata za dostawę różna od 0. W takim przypadku returnFees musi mieć wartość https://schema.org/ReturnShippingFees). returnFees musi mieć wartość https://schema.org/FreeReturn. Jeśli konsument musi samodzielnie zająć się przesyłką zwrotną i za nią zapłacić, returnFees musi mieć wartość https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility.

Alternatywne podejście do konfigurowania ustawień zwrotów w Google

Zasady dotyczące zwrotów mogą być skomplikowane i zmienne. Jeśli masz problemy ze wskazaniem szczegółów zwrotów i zachowaniem ich zgodności ze znacznikami, i masz konto Google Merchant Center, zastanów się nad skonfigurowaniem zasad zwrotów w Centrum pomocy Google Merchant Center. Możesz też skonfigurować zasady zwrotów w Search Console na poziomie konta, które są automatycznie dodawane do Merchant Center.

Łączenie różnych konfiguracji dostawy i zwrotów

Jeśli łączysz różne konfiguracje dostawy i zwrotów, zwróć uwagę na to, jak możesz zastąpić informacje o zasadach zgodnie z kolejnością ich obowiązywania. Jeśli na przykład podasz zarówno znaczniki na poziomie organizacji w witrynie, jak i ustawienia zasad zwrotów w Search Console, Google będzie używać tylko informacji podanych w Search Console. Jeśli przesyłasz plik danych o produktach do Merchant Center i skonfigurujesz ustawienia dostawy w Search Console, ustawienia w Search Console zostaną zastąpione przez informacje z pliku danych w Merchant Center.

Oto jaka jest hierarchia informacji o zasadach dostawy i zwrotów (uporządkowanych według siły, przy czym najsilniejsze są pliki danych):

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: