Uporządkowane dane w nformacjach o produkcie umieszczonych przez sprzedawcę (Product, Offer)

Przedstawienie panelu wiedzy Zakupów Google w wynikach wyszukiwania

Gdy dodasz do strony znaczniki Product, mogą się one wyświetlać w wyszukiwarce Google wraz z umieszczonymi przez sprzedawcę informacjami o produkcie, m.in. w panelu wiedzy Zakupów Google, Grafice Google, wynikach wyszukiwania popularnych produktów i krótkich opisach produktów. Informacje o produkcie umieszczone przez sprzedawcę mogą zawierać bardziej szczegółowe informacje o produkcie, np. cenę, dostępność oraz informacje o dostawie i zwrotach.

Ten przewodnik skupia się na wymaganiach dotyczących uporządkowanych danych Product w informacjach o produkcie umieszczonych przez sprzedawcę. Jeśli nie masz pewności, których znaczników użyć, przeczytaj wprowadzenie do znaczników Product.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują, jak dodać uporządkowane dane do stron internetowych w różnych sytuacjach.

Strona produktu z ofertą

Oto przykład strony, na której sprzedawany jest dany produkt, wraz z opiniami o produktach.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "name": "Executive Anvil",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
   "sku": "0446310786",
   "mpn": "925872",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "ACME"
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": 4,
     "bestRating": 5
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Fred Benson"
    }
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": 4.4,
    "reviewCount": 89
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/anvil",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": 119.99,
    "priceValidUntil": "2024-11-20",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:reviewRating">
       <div typeof="schema:Rating">
        <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
        <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
    <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg"></div>
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="ACME"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="119.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
   </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/anvil" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="119.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Ceny

Oto 2 przykłady kodowania ceny w formacie JSON-LD.

Cenę możesz określić za pomocą właściwości price w ten sposób:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 10.00,
 "priceCurrency": "USD",
 ...
}

Cenę możesz też określić za pomocą właściwości priceSpecification.

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "priceSpecification": {
  "@type": "UnitPriceSpecification",
  "price": 10.00,
  "priceCurrency": "USD"
 },
 ...
}

Ceny z uwzględnieniem miary ceny jednostkowej

Oto przykład, jak określić cenę za 4,5 l produktu, który jest zawsze sprzedawany w pojemnościach 750 ml. Ta forma cen jest szczególnie ważna w Unii Europejskiej w przypadku produktów sprzedawanych według pojemności lub wagi.

Jeśli używasz miary ceny jednostkowej i podstawowej miary ceny jednostkowej, określ cenę w obrębie znaczników UnitPriceSpecification.

"priceSpecification": {
"@type": "UnitPriceSpecification",
"price": 81.00,
"priceCurrency": "EUR",
"referenceQuantity": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": "4.5",
 "unitCode": "LTR",
 "valueReference": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": "750",
  "unitCode": "MLT"
 }
}
}

Szczegóły dotyczące dostawy

Oto przykład strony produktu ze szczegółami dostawy. W tym przykładzie koszt dostawy wynosiłby $3.49 w przypadku wszystkich użytkowników, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Więcej przykładów znajdziesz w sekcji Dostawa.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "sku": "trinket-12345",
   "gtin14": "12345678901234",
   "image": [
    "https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"
   ],
   "name": "Nice trinket",
   "description": "Trinket with clean lines",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "MyBrand"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.example.com/trinket_offer",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "price": 39.99,
    "priceCurrency": "USD",
    "priceValidUntil": "2024-11-20",
    "shippingDetails": {
     "@type": "OfferShippingDetails",
     "shippingRate": {
      "@type": "MonetaryAmount",
      "value": 3.49,
      "currency": "USD"
     },
     "shippingDestination": {
      "@type": "DefinedRegion",
      "addressCountry": "US"
     },
     "deliveryTime": {
      "@type": "ShippingDeliveryTime",
      "handlingTime": {
       "@type": "QuantitativeValue",
       "minValue": 0,
       "maxValue": 1,
       "unitCode": "DAY"
      },
      "transitTime": {
       "@type": "QuantitativeValue",
       "minValue": 1,
       "maxValue": 5,
       "unitCode": "DAY"
      }
     }
    }
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
     "reviewRating": {
      "@type": "Rating",
      "ratingValue": 4,
      "bestRating": 5
     },
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Fred Benson"
     }
    },
    "aggregateRating": {
     "@type": "AggregateRating",
     "ratingValue": 4.4,
     "reviewCount": 89
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:sku" content="trinket-12345"></div>
   <div property="schema:gtin14" content="12345678901234"></div>
   <div property="schema:name" content="Nice trinket"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"></div>
   <div property="schema:description" content="Trinket with clean lines"></div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="MyBrand"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:Offer">
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/trinket_offer"></div>
     <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition"></div>
     <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
     <div property="schema:price" content="39.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
     <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
     <div rel="schema:shippingDetails">
      <div typeof="schema:OfferShippingDetails">
       <div rel="schema:shippingRate">
        <div typeof="schema:MonetaryAmount">
         <div property="schema:value" content="3.49"></div>
         <div property="schema:currency" content="USD"></div>
        </div>
       </div>
       <div rel="schema:shippingDestination">
        <div typeof="schema:DefinedRegion">
         <div property="schema:addressCountry" content="US"></div>
        </div>
       </div>
       <div rel="schema:deliveryTime">
        <div typeof="schema:ShippingDeliveryTime">
         <div rel="schema:handlingTime">
          <div typeof="schema:QuantitativeValue">
           <div property="schema:minValue" content="0"></div>
           <div property="schema:maxValue" content="1"></div>
           <div property="schema:unitCode" content="DAY"></div>
          </div>
         </div>
         <div rel="schema:transitTime">
          <div typeof="schema:QuantitativeValue">
           <div property="schema:minValue" content="1"></div>
           <div property="schema:maxValue" content="5"></div>
           <div property="schema:unitCode" content="DAY"></div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:review">
    <div typeof="schema:Review">
     <div rel="schema:reviewRating">
      <div typeof="schema:Rating">
       <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
       <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
      </div>
     </div>
     <div rel="schema:author">
      <div typeof="schema:Person">
       <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:aggregateRating">
    <div typeof="schema:AggregateRating">
     <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
     <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="sku" content="trinket-12345" />
   <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234" />
   <meta itemprop="name" content="Nice trinket" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Trinket with clean lines" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="MyBrand" />
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://www.example.com/trinket_offer" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="price" content="39.99" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
    <div itemprop="shippingDetails" itemtype="https://schema.org/OfferShippingDetails" itemscope>
     <div itemprop="shippingRate" itemtype="https://schema.org/MonetaryAmount" itemscope>
      <meta itemprop="value" content="3.49" />
      <meta itemprop="currency" content="USD" />
     </div>
     <div itemprop="shippingDestination" itemtype="https://schema.org/DefinedRegion" itemscope>
      <meta itemprop="addressCountry" content="US" />
     </div>
     <div itemprop="deliveryTime" itemtype="https://schema.org/ShippingDeliveryTime" itemscope>
      <div itemprop="handlingTime" itemtype="https://schema.org/QuantitativeValue" itemscope>
       <meta itemprop="minValue" content="0" />
       <meta itemprop="maxValue" content="1" />
       <meta itemprop="unitCode" content="DAY" />
      </div>
      <div itemprop="transitTime" itemtype="https://schema.org/QuantitativeValue" itemscope>
       <meta itemprop="minValue" content="1" />
       <meta itemprop="maxValue" content="5" />
       <meta itemprop="unitCode" content="DAY" />
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Bezpłatna dostawa

Oto przykład oferowania bezpłatnej dostawy kupującym w amerykańskim stanie Nowy Jork.

"shippingDetails": {
 "@type": "OfferShippingDetails",
 "shippingRate": {
  "@type": "MonetaryAmount",
  "value": "0",
  "currency": "USD"
 },
 "shippingDestination": [
  {
   "@type": "DefinedRegion",
   "addressCountry": "US",
   "addressRegion": ["NY"]
  }
 ]
}

Szczegóły zwrotu

Oto przykład strony produktu ze szczegółami zwrotu. Znaczniki są zgodne z zasadami zwrotów, które wymagają zwrócenia produktów w ciągu 60 dni i dostarczenia do Stanów Zjednoczonych, przy czym nie ma opłat za zwrot.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "sku": "trinket-12345",
   "gtin14": "12345678901234",
   "image": [
    "https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"
   ],
   "name": "Nice trinket",
   "description": "Trinket with clean lines",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "MyBrand"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.example.com/trinket_offer",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "priceSpecification": {
     "@type": "PriceSpecification",
     "price": 39.99,
     "priceCurrency": "CHF"
    },
    "hasMerchantReturnPolicy": {
     "@type": "MerchantReturnPolicy",
     "applicableCountry": "CH",
     "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
     "merchantReturnDays": 60,
     "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
     "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:sku" content="trinket-12345"></div>
   <div property="schema:gtin14" content="12345678901234"></div>
   <div property="schema:name" content="Nice trinket"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"></div>
   <div property="schema:description" content="Trinket with clean lines"></div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="MyBrand"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:Offer">
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/trinket_offer"></div>
     <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition"></div>
     <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
     <div property="schema:price" content="39.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="CHF"></div>
     <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
     <div rel="schema:hasMerchantReturnPolicy">
      <div typeof="schema:MerchantReturnPolicy">
       <div property="schema:applicableCountry" content="US"></div>
       <div property="schema:returnPolicyCategory" content="https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"></div>
       <div property="schema:merchantReturnDays" content="60"></div>
       <div property="schema:returnMethod" content="https://schema.org/ReturnByMail"></div>
       <div property="schema:returnFees" content="https://schema.org/FreeReturn"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="sku" content="trinket-12345" />
   <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234" />
   <meta itemprop="name" content="Nice trinket" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Trinket with clean lines" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="MyBrand" />
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://www.example.com/trinket_offer" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="price" content="39.99" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="CHF" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
    <div itemprop="hasMerchantReturnPolicy" itemtype="https://schema.org/MerchantReturnPolicy" itemscope>
     <meta itemprop="applicableCountry" content="US" />
     <meta itemprop="returnPolicyCategory" content="https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow" />
     <meta itemprop="merchantReturnDays" content="60" />
     <meta itemprop="returnMethod" content="https://schema.org/ReturnByMail" />
     <meta itemprop="returnFees" content="https://schema.org/FreeReturn" />
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Oceny efektywności energetycznej

Poniższy przykład przedstawia, jak określić informacje dotyczące efektywności energetycznej za pomocą uporządkowanych danych. Ten przykład określa obowiązującą w Unii Europejskiej klasę efektywności energetycznej "C"ze skalą od "A+" do "F" w przypadku bojlera.

Wartość minimalnej klasy efektywności energetycznej określa najmniej efektywną klasę w skali zużycia energii (w tym przypadku "F"). Z kolei wartość maksymalnej klasy efektywności energetycznej określa klasę najbardziej efektywną (w tym przypadku "A+").

{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Product",
 "sku": "1234-5678",
 "image": "https://www.example.com/waterheater.jpg",
 "name": "Water heater",
 "description": "Large capacity water heater",
 "gtin14": "12345678901231",
 "mpn": "WH1234",
 "brand": {
  "@type": "Brand",
  "name": "ExampleWaterHeaterBrand"
 },
 "hasEnergyConsumptionDetails": {
  "@type": "EnergyConsumptionDetails",
  "hasEnergyEfficiencyCategory": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC",
  "energyEfficiencyScaleMin": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryF",
  "energyEfficiencyScaleMax": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA1Plus"
 },
 "offers": {
  "@type": "Offer",
  "url": "https://www.example.com/hotwaterheater",
  "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "price": 1799.00,
  "priceCurrency": "EUR"
 }
}

Model 3D

Z tego przykładu dowiesz się, jak połączyć model 3D z produktem za pomocą właściwości subjectOf i typu 3DModel.

{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Product",
 "sku": "1234-5678",
 "image": "https://www.example.com/sofa.jpg",
 "name": "Water heater",
 "description": "White 3-Seat Sofa",
 "gtin14": "12345678901231",
 "mpn": "S1234W3",
 "brand": {
  "@type": "Brand",
  "name": "ExampleSofaBrand"
 },
 "subjectOf": {
  "@type": "3DModel",
  "encoding": {
   "@type": "MediaObject",
   "contentUrl": "https://example.com/sofa.gltf"
  }
 },
 "offers": {
  "@type": "Offer",
  "url": "https://www.example.com/whitechaiselongue",
  "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "price": 1299.00,
  "priceCurrency": "USD"
 }
}

Wytyczne

Aby znaczniki Product mogły wyświetlać się w umieszczonych przez sprzedawcę informacjach o produkcie, musisz przestrzegać tych wytycznych:

Wskazówki techniczne

 • Tylko w przypadku stron, na których kupujący może kupić produkt, mogą wyświetlać się umieszczone przez sprzedawcę informacje o produkcie. Nie mogą to być strony z linkami do innych stron, na których sprzedawany jest produkt. Przed wyświetleniem umieszczonych przez sprzedawcę informacji o produkcie w wynikach wyszukiwania Google może próbować zweryfikować dane o produkcie.
 • Obecnie wyniki z elementami rozszerzonymi dotyczące produktów obsługują tylko strony poświęcone pojedynczemu produktowi (lub kilku jego wersjom). Na przykład „buty w naszym sklepie” nie są konkretnym produktem. Obejmuje to wersje produktów, w których każdy wariant ma osobny adres URL. Zalecamy dodanie znaczników do stron produktów zamiast do stron z listą produktów lub ich kategorią.
 • Szczegółowe informacje na temat dodawania znaczników do wersji produktów znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych dotyczących wersji produktu.
 • Jeśli sprzedajesz produkty w wielu walutach, musisz określić oddzielny adres URL dla każdej z nich. Jeśli na przykład produkt jest dostępny w sprzedaży w dolarach kanadyjskich i amerykańskich, użyj 2 różnych adresów URL, po jednym dla każdej waluty.
 • Obecnie Car nie jest obsługiwany automatycznie jako podtyp produktu. Jeśli chcesz dołączyć do niego oceny i kwalifikować się do korzystania z funkcji wyszukiwania, uwzględnij na razie zarówno typ Samochód, jak i Produkt. Na przykład w formacie JSON-LD:
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["Product", "Car"],
   ...
  }

Wskazówki dotyczące treści

 • Nie zezwalamy na publikowanie treści promujących towary lub usługi, które są w znacznym stopniu zakazane lub są objęte regulacjami, ani informacji, które mogą ułatwiać wyrządzanie komukolwiek poważnej krzywdy natychmiast lub w przyszłości. Dotyczy to treści związanych z bronią palną i inną, narkotykami, tytoniem i substancjami do inhalacji oraz produktami powiązanymi z hazardem.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, aby wzbogacać informacje podawane w uporządkowanych danych i zwiększać w ten sposób wygodę użytkowników.

Informacje o produkcie

Product

Pełną definicję znaczników Product znajdziesz na schema.org/Product. Do oznaczania informacji o produkcie używaj tych właściwości typu Product:

Właściwości wymagane
name

Text

Nazwa produktu.

image

Powtórzone pole ImageObject lub URL

Adres URL zdjęcia produktu. Preferowane są zdjęcia wyraźnie ukazujące produkt (np. na białym tle).

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania. Aby sprawdzić, czy Google może uzyskać dostęp do Twoich adresów URL, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Pliki graficzne muszą być w formacie obsługiwanym przez Grafikę Google.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (o iloczynie szerokości i wysokości wynoszącym co najmniej 50 tys. pikseli) i tych formatach obrazu: 16:9, 4:3 i 1:1.

Przykład:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
offers

Offer

Zagnieżdżona właściwość Offer na potrzeby sprzedaży produktu.

Opisy produktów akceptują właściwości Offer lub AggregateOffer, ale umieszczone przez sprzedawcę informacje o produkcie wymagają właściwości Offer, ponieważ sprzedawca musi sprzedawać produkt, aby kwalifikować się do skorzystania z tych informacji.

Właściwości zalecane
aggregateRating

AggregateRating

Zagnieżdżony element aggregateRating produktu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości AggregateRating.

audience

PeopleAudience

Opcjonalne informacje o sugerowanych odbiorcach produktu, np. sugerowana płeć i grupa wiekowa. Obsługiwany jest tylko typ PeopleAudience. Zobacz listę właściwości PeopleAudience obsługiwanych przez Google.

brand.name

Text

Podaj markę produktu we właściwości name typu Brand (jeśli jest znana). Podaj maksymalnie jedną nazwę marki.

color

Text

Kolor lub połączenie kolorów produktu (np. „czerwony” lub „żółty/niebieski”). Zapoznaj się też z informacjami na temat atrybutu koloru w Centrum pomocy Google Merchant Center.

description

Text

Opis produktu. Opis produktu nie jest wymagany, ale zdecydowanie zalecamy podanie go w tej właściwości.

gtin | gtin8 | gtin12 | gtin13 | gtin14 | isbn

Text

Uwzględnij wszystkie mające zastosowanie identyfikatory globalne. Ich opisy znajdziesz na schema.org/Product. W przypadku wszystkich numerów GTIN możesz użyć ogólnej właściwości gtin, ale zalecamy podanie najbardziej szczegółowego numeru GTIN dotyczącego Twojego produktu, ponieważ jest to najdokładniejsze przedstawienie produktu. Upewnij się, że wartość GTIN ma postać liczbową. Nie obsługujemy numerów GTIN w formie adresu URL.

Właściwość isbn jest prawidłowa tylko w przypadku Book. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj formatu ISBN-13. Aby poprawnie korzystać z atrybutu Book, wpisz go razem z Product. Umożliwi to używanie w węźle właściwości obu typów. Na przykład:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["Product", "Book"],
 ....
}
hasEnergyConsumptionDetails

EnergyConsumptionDetails

Informacje o zużyciu energii przez produkty, np. elektronikę. Ta właściwość jest szczególnie ważna w krajach europejskich. Zobacz też listę właściwości EnergyConsumptionDetails obsługiwanych przez Google.

inProductGroupWithID

Text

Identyfikator grupy produktów, do której należy dana wersja produktu. Zapoznaj się też z informacjami na temat Item Group Id w Centrum pomocy Google Merchant Center. Podaj maksymalnie 1 wartość.

Szczegółowe informacje na temat dodawania znaczników do wersji produktów znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych dotyczących wersji produktu.
isVariantOf

ProductGroup

Grupa produktów, do której należy ta wersja produktu (w odpowiednich przypadkach). Szczegółowe informacje na temat dodawania znaczników do wersji produktów znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych dotyczących wersji produktu.

material

Text

Materiał lub kombinacja materiału, z którego wykonany jest produkt, np. „Skóra” lub „Bawełna/poliester”. Zapoznaj się też z informacjami na temat Material w Centrum pomocy Google Merchant Center.

mpn

Text

Numer katalogowy producenta. Ta właściwość jednoznacznie identyfikuje produkt danego producenta.

pattern

Text

Wzór produktu, np. „kropki” lub „paski”. Zapoznaj się też z informacjami na temat Pattern na stronie specyfikacji danych produktów w Google Merchant Center.

review

Review

Zagnieżdżony element Review produktu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości Review. Zapoznaj się też z listą dodatkowych właściwości Review charakterystycznych dla typu schema.org Product.

Jeśli dodasz opinię o produkcie, nazwa jej autora musi być prawidłową nazwą używaną w tagu Person lub Team.

Niezalecane: „50% zniżki na Czarny Piątek”

Zalecane: „Jan Kowalski” lub „Autor CNET”

size

Text lub SizeSpecification

Rozmiar produktu, np. „XL” lub „średni”. Zapoznaj się też z informacjami na temat size na stronie specyfikacji danych produktów w Google Merchant Center. Zobacz listę właściwości SizeSpecification obsługiwanych przez Google. Podaj maksymalnie 1 wartość.

sku

Text

Identyfikator produktu właściwy dla konkretnego sprzedawcy. Podaj maksymalnie 1 wartość.

 • Wartość sku musi zawierać znaki Unicode, które są odpowiednie dla wymiany.
 • Wartość sku nie może zawierać żadnych znaków odstępów (zgodnie z definicją za pomocą właściwości odstępów Unicode).
 • Zalecamy, aby wartość sku zawierała tylko znaki ASCII.
subjectOf

3DModel

Model 3D produktu (w stosownych przypadkach). Zobacz listę właściwości 3DModel obsługiwanych przez Google. Podaj maksymalnie 1 wartość 3DModel.

3DModel

Pełną definicję znaczników 3DModel znajdziesz na schema.org/3DModel.

Aby utworzyć połączenie z modelem 3D, użyj tych właściwości. Obecnie obsługiwane są tylko modele w formacie glTF.

Właściwości wymagane
encoding

MediaObject

Plik multimedialny modelu 3D.

encoding.contentUrl

URL

Link do pliku definicji modelu 3D w formacie glTF. Plik musi mieć sufiks .gltf lub .glb.

Szczegóły oferty

Offer

Pełną definicję znaczników Offer znajdziesz na schema.org/Offer. Do oznaczania ofert danego produktu używaj tych właściwości typu schema.org Offer.

Właściwości wymagane
price lub priceSpecification.price

Number

Cena produktu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących używania znaczników schema.org.

Oto przykład właściwości price:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 39.99,
 "priceCurrency": "USD"
}

W przeciwieństwie do opisów produktów umieszczone przez sprzedawcę informacje o produkcie wymagają ceny większej niż 0.

Cena oferty jest wymagana, ale może być zagnieżdżona we właściwości priceSpecification, a nie podawana na poziomie Offer.

priceCurrency lub priceSpecification.priceCurrency

Text

Waluta służąca do opisania ceny produktu podana w 3-literowym formacie ISO 4217.

Właściwość price jest wymagana, jeśli określono priceCurrency. W przeciwnym razie wymagana jest właściwość priceSpecification.priceCurrency, jeśli określono priceSpecification.price.

priceSpecification

UnitPriceSpecification

Złożone ceny można określić za pomocą właściwości priceSpecification zamiast price. Zapoznaj się z listą obsługiwanych właściwości UnitPriceSpecification oraz z przykładami oznaczania różnych form cen.

Ceny można określić za pomocą właściwości pricepriceCurrency na poziomie Offer lub w ramach priceSpecification.

Ceny z uwzględnieniem miary ceny jednostkowej mogą określać właściwość referenceQuantity w ramach UnitPriceSpecification.

Właściwości zalecane
availability

ItemAvailability

Opcje dostępności produktu. Obsługiwane są również krótkie nazwy bez prefiksu adresu URL (np. BackOrder).

 • https://schema.org/BackOrder: produkt jest w zaległym zamówieniu.
 • https://schema.org/Discontinued: produkt został wycofany.
 • https://schema.org/InStock: produkt jest w magazynie.
 • https://schema.org/InStoreOnly: produkt można kupić tylko w sklepie.
 • https://schema.org/LimitedAvailability: produkt ma ograniczoną dostępność.
 • https://schema.org/OnlineOnly: produkt jest dostępny tylko online.
 • https://schema.org/OutOfStock: obecnie produkt jest niedostępny.
 • https://schema.org/PreOrder: produkt jest dostępny w przedsprzedaży.
 • https://schema.org/PreSale: produkt jest dostępny do zamówienia i dostawy, zanim stanie się ogólnodostępny.
 • https://schema.org/SoldOut: produkt został wyprzedany.

Nie określaj więcej niż jednej wartości.

hasMerchantReturnPolicy

MerchantReturnPolicy

Zagnieżdżone informacje o zasadach zwrotów powiązane z elementem Offer. Jeśli zdecydujesz się dodać hasMerchantReturnPolicy, dodaj też wymagane i zalecane właściwości MerchantReturnPolicy.

itemCondition

OfferItemCondition

Stan sprzedawanego produktu. Obsługiwane są również krótkie nazwy bez prefiksu adresu URL (np. NewCondition).

 • https://schema.org/NewCondition: produkt jest nowy.
 • https://schema.org/RefurbishedCondition: produkt został odnowiony.
 • https://schema.org/UsedCondition: produkt jest używany (nie jest nowy).

Nie określaj więcej niż jednej wartości.

shippingDetails

OfferShippingDetails

Zagnieżdżone informacje o zasadach dotyczących dostawy i opcjach związanych ze znacznikiem Offer. Jeśli zdecydujesz się dodać shippingDetails, dodaj też wymagane i zalecane właściwości OfferShippingDetails.

url

URL

Adres URL strony internetowej produktu, na której kupujący może kupić produkt. Może to być preferowany adres URL bieżącej strony z odpowiednio zaznaczonymi wszystkimi wersjami produktu. Adres URL można pominąć. Nie podawaj wielu adresów URL.

Szczegółowe informacje na temat dodawania znaczników do wersji produktów znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych dotyczących wersji produktu.

UnitPriceSpecification

Pełną definicję znaczników UnitPriceSpecification znajdziesz na schema.org/UnitPriceSpecification. Aby uwzględnić bardziej złożone schematy cenowe, użyj poniższych właściwości.

Właściwości wymagane
price

Number

Cena produktu. Zobacz też właściwość price Offer.

priceCurrency

Text

Waluta służąca do opisania ceny produktu podana w 3-literowym formacie ISO 4217. Zobacz też właściwość priceCurrency Offer.

Właściwości zalecane
referenceQuantity

QuantitativeValue (cena jednostkowa)

Ilość referencyjna jest używana w przypadku cen z wartością referencyjną. Zapoznaj się z przykładami cen z uwzględnieniem miary ceny jednostkowejmiary ceny jednostkowej w Centrum pomocy Google Merchant Center, aby dowiedzieć się więcej na temat ceny jednostkowej.

QuantitativeValue (cena jednostkowa)

Ta sekcja dotyczy używania QuantitativeValue we właściwości referenceQuantity specyfikacji ceny jednostkowej. Właściwość QuantitativeValue jest też używana w przypadku czasu dostawy, ale z różnymi regułami. Pełną definicję znaczników QuantitativeValue znajdziesz na schema.org/QuantitativeValue.

Właściwość QuantitativeValue może być używana w cenach ustalanych na podstawie jednostki miary, np. w przypadku zakupu podłogi na metr kwadratowy lub płynów na litry. Zapoznaj się z informacjami na temat miary ceny jednostkowej w Centrum pomocy Google Merchant Center, aby dowiedzieć się więcej o cenie jednostkowej.

Poniżej znajdziesz przykład ceny sprzedaży 4,5 l produktu, który można kupić w pojemnościach 750 ml.

"priceSpecification": {
 "@type": "UnitPriceSpecification",
 "price": 81.00,
 "priceCurrency": "EUR",
 "referenceQuantity": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": "4.5",
  "unitCode": "LTR",
  "valueReference": {
   "@type": "QuantitativeValue",
   "value": "750",
   "unitCode": "MLT"
  }
 }
}

Aby uwzględnić szczegóły dotyczące cen jednostkowych, użyj poniższych właściwości.

Właściwości wymagane
unitCode

Text lub URL

Jednostka miary. Obsługiwane są kody UN/CEFACT lub ich możliwe do odczytania przez człowieka odpowiedniki wymienione w informacjach na temat miary ceny jednostkowej w Centrum pomocy Google Merchant Center.

value

Text

Wartość liczbowa sprzedanych egzemplarzy.

Właściwości zalecane
valueReference

QuantitativeValue

QuantitativeValue we właściwości referenceQuantity UnitPriceSpecification musi zawierać zagnieżdżony element QuantitativeValue w tej właściwości valueReference.

SizeSpecification

Typ SizeSpecification jest używany, aby wskazać rozmiar produktu. Pełną definicję typu znajdziesz na schema.org/SizeSpecification.

Właściwości zalecane
name

Text

Możliwa do odczytania przez człowieka nazwa rozmiaru, np. "XL". Zapoznaj się z informacjami na temat atrybutu rozmiaru w Centrum pomocy Google Merchant Center.

sizeGroup

WearableSizeGroupEnumeration lub Text

Sugerowana grupa rozmiarów dla produktu (w stosownych przypadkach). Interpretację grupy określa właściwość sizeGroup. Możesz podać maksymalnie 2 grupy rozmiarów. Obsługiwane wartości to:

 • https://schema.org/WearableSizeGroupRegular: rozmiar produktu to „standardowy”.
 • https://schema.org/WearableSizeGroupPetite: rozmiar produktu to „mały damski”.
 • https://schema.org/WearableSizeGroupPlus: rozmiar produktu to „duży damski”.
 • https://schema.org/WearableSizeGroupTall: rozmiar produktu to „wysoki”.
 • https://schema.org/WearableSizeGroupBig: rozmiar produktu to „duży”.
 • https://schema.org/WearableSizeGroupMaternity: rozmiar produktu to „odzież ciążowa”.

Obsługiwane są również krótkie nazwy bez prefiksu adresu URL (np. WearableSizeGroupRegular).

Zapoznaj się też z informacjami na temat size_type oraz obsługiwanych typów i wartości uporządkowanych danych w Centrum pomocy Google Merchant Center, aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych tabelach rozmiarów. Google rozpoznaje też wartości tekstowe w przypadku znaczników size_type (regular, petite, plus, tall, bigmaternity). Inne wyszukiwarki mogą ich jednak nie rozpoznawać, dlatego zalecamy stosowanie standardowych wartości wyliczenia schema.org.

sizeSystem

WearableSizeSystemEnumeration lub Text

Tabela rozmiarów produktu (w odpowiednich przypadkach). Obsługiwane wartości to:

 • https://schema.org/WearableSizeSystemAU: tabela rozmiarów w Australii.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemBR: tabela rozmiarów w Brazylii.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemCN: tabela rozmiarów w Chinach.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemDE: tabela rozmiarów w Niemczech.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemEurope: tabela rozmiarów w Europie.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemFR: tabela rozmiarów we Francji.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemIT: tabela rozmiarów we Włoszech.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemJP: tabela rozmiarów w Japonii.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemMX: tabela rozmiarów w Meksyku.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemUK: tabela rozmiarów w Wielkiej Brytanii.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemUS: tabela rozmiarów w Stanach Zjednoczonych.

Obsługiwane są również krótkie nazwy bez prefiksu adresu URL (np. WearableSizeSystemAU).

Zapoznaj się też z informacjami na temat size_system w Centrum pomocy Google Merchant Center. Google rozpoznaje też wartości tekstowe w przypadku znaczników size_system (np. UR, BR, CN, DEEU). Inne wyszukiwarki mogą ich jednak nie rozpoznawać, dlatego zalecamy stosowanie standardowych wartości wyliczenia schema.org.

PeopleAudience

Pełną definicję znaczników PeopleAudience znajdziesz na schema.org/PeopleAudience.

Do wskazania zalecanych odbiorców produktu używaj poniższych właściwości. Zapoznaj się też z informacjami na temat obsługiwanych atrybutów i wartości uporządkowanych danych w Centrum pomocy Google Merchant Center.

Właściwości zalecane
suggestedGender

Text lub GenderType

Sugerowana płeć, do której pasuje dany produkt. Musi to być jedna z tych wartości:

 • https://schema.org/Male
 • https://schema.org/Female
 • Unisex: ta wartość (wielkość liter nie jest rozróżniana) nie jest uwzględniona w standardzie schema.org i nie może mieć prefiksu https://schema.org/.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami na temat Gender w Centrum pomocy Google Merchant Center.

Pamiętaj, że Google uzupełni wartości GenderType bez prefiksu schema.org, więc akceptowane są też nieprzetworzone wartości male i female.

suggestedMaxAge (lub suggestedAge.maxValue)

Number

Sugerowany maksymalny wiek dla produktu (w latach). Google mapuje maksymalne sugerowane przedziały wiekowe dla produktów na ten stały zestaw wartości liczbowych:

 • 0.25: dla noworodków
 • 1.0: dla niemowląt
 • 5.0: dla małych dzieci
 • 13.0: dla dzieci
suggestedMinAge (lub suggestedAge.minValue)

Number

Sugerowany minimalny wiek dla produktu (w latach). Google mapuje minimalny sugerowany wiek dla produktów na ten stały zestaw wartości liczbowych:

 • 0: dla noworodków
 • 0.25: dla niemowląt
 • 1.0: dla małych dzieci
 • 5.0: dla dzieci
 • 13.0: dla dorosłych

EnergyConsumptionDetails

Pełną definicję znaczników EnergyConsumptionDetails znajdziesz na schema.org/EnergyConsumptionDetails.

Używaj tych właściwości do wskazywania zużycia energii przez produkt, np. elektronikę. Obecnie obsługiwane są tylko oceny efektywności energetycznej obowiązujące w Unii Europejskiej.

Właściwości wymagane
hasEnergyEfficiencyCategory

EUEnergyEfficiencyEnumeration

Kategoria efektywności energetycznej produktu. Obecnie obsługiwane są tylko oceny efektywności energetycznej obowiązujące w Unii Europejskiej:

 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus: klasa efektywności energetycznej A+++ w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA2Plus: klasa efektywności energetycznej A++ w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA1Plus: klasa efektywności energetycznej A+ w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA: klasa efektywności energetycznej A w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryB: klasa efektywności energetycznej B w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC: klasa efektywności energetycznej C w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryD: klasa efektywności energetycznej D w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryE: klasa efektywności energetycznej E w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryF: klasa efektywności energetycznej F w Unii Europejskiej.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryG: klasa efektywności energetycznej G w Unii Europejskiej.

Obsługiwane są również krótkie nazwy bez prefiksu adresu URL (np. EUEnergyEfficiencyCategoryA).

Właściwości zalecane
energyEfficiencyScaleMinenergyEfficiencyScaleMax

EUEnergyEfficiencyEnumeration

Najniższa i najwyższa klasa efektywności energetycznej w objętej rozporządzeniem Unii Europejskiej skali zużycia energii w przypadku kategorii, do której należy dany produkt.

Listę obsługiwanych wartości znajdziesz na hasEnergyEfficiencyCategory.

Właściwość energyEfficiencyScaleMin określa najniższą klasę efektywności energetycznej w skali zużycia energii, a energyEfficiencyScaleMax – najwyższą. Na przykład w przypadku produktu o klasie efektywności energetycznej "C" w skali od "A+++" do "D" użyj:

{
 "@type": "EnergyConsumptionDetails",
 "hasEnergyEfficiencyCategory": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC",
 "energyEfficiencyScaleMin": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryD",
 "energyEfficiencyScaleMax": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus"
}

Jeśli nie podano właściwości energyEfficiencyScaleMin, przyjmowana jest wartość https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryG. Jeśli nie podano właściwości energyEfficiencyScaleMax, przyjmowana jest wartość https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus.

Dostawa

OfferShippingDetails

Właściwość OfferShippingDetails umożliwia klientom sprawdzanie kosztów przesyłki i przewidywanego czasu dostawy na podstawie ich lokalizacji oraz zasad dotyczących dostawy obowiązujących w Twojej firmie. Aby móc skorzystać z ulepszeń szczegółów dostawy, oprócz uporządkowanych danych Product dodaj do stron produktów te właściwości OfferShippingDetails.

Czasami sprzedawcy oferują kilka opcji dostawy produktu do miejsca docelowego. Klienci mogą wtedy wybrać przesyłkę standardową lub ekspresową (np. następnego ranka lub następnego dnia). Możesz wskazać każdą z tych opcji za pomocą kilku właściwości shippingDetails, każdej z innymi kombinacjami elementów shippingRatedeliveryTime.

Chociaż element OfferShippingDetails nie jest wymagany, poniższe właściwości są wymagane, jeśli chcesz, żeby szczegóły dostawy kwalifikowały się do ulepszenia.

Pełną definicję znaczników OfferShippingDetails znajdziesz na schema.org/OfferShippingDetails.

Właściwości wymagane
deliveryTime

ShippingDeliveryTime

Łączny czas opóźnienia od momentu przyjęcia zamówienia do momentu dostarczenia towarów do klienta. We właściwości deliveryTime można zagnieździć te właściwości:

 • handlingTime
 • transitTime

Nie podawaj więcej niż jednego elementu deliveryTime. Zobacz też listę właściwości ShippingDeliveryTime obsługiwanych przez Google.

shippingDestination

DefinedRegion

Wskazuje adres dostawy. Określ informacje dotyczące shippingDestination.addressCountry. Zobacz też listę właściwości DefinedRegion obsługiwanych przez Google.

shippingRate

MonetaryAmount

Informacje o kosztach dostawy na określony adres. Oprócz shippingRate.currency należy określić co najmniej jedną z tych właściwości: shippingRate.value lub shippingRate.maxValue.

Możesz określić tylko jeden element shippingRate na każdą właściwość OfferShippingDetails. Aby wskazać różne koszty dostawy produktu, określ kilka właściwości OfferShippingDetail.

shippingRate.currency

Text

Waluta, w której podano koszt dostawy, przedstawiona w 3-literowym formacie ISO 4217. Waluta musi być taka sama jak waluta oferty.

shippingRate.value lub shippingRate.maxValue

Number

Koszt dostawy produktu na określony adres shippingDestination. Jeśli do podania wartości używany jest ciąg znaków, nie uwzględniaj symboli walut, separatorów tysięcznych ani spacji.

Aby określić bezpłatną dostawę, ustaw wartość na 0.

DefinedRegion

DefinedRegion służy do tworzenia niestandardowych obszarów, które pozwalają określić dokładne koszty dostawy oraz czas przewozu w przypadku wielu usług dostawy. Obecnie ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach, wymienionych w artykule Konfigurowanie regionów w Centrum pomocy Google Merchant Center.

Właściwości wymagane
addressCountry

Text

Dwuliterowy kod kraju w formacie ISO 3166-1 alfa-2.

Właściwości zalecane
Wybierz addressRegion lub postalCode

Określa region obszaru dostawy klienta. W przypadku pominięcia tej informacji określonym regionem jest cały kraj. Można podać kilka regionów, ale nie można łączyć różnych sposobów określania regionów w jednym wystąpieniu DefinedRegion.

addressRegion

Text

Jeśli podasz tę właściwość, region musi być 2- lub 3-cyfrowym kodem podziału w formacie ISO 3166-2 bez prefiksu kraju. Obecnie wyszukiwarka Google obsługuje tylko Australię, Japonię i Stany Zjednoczone. Przykłady: „NY” (Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork), „NSW” (Australia, stan Nowa Południowa Walia) lub „03” (Japonia, prefektura Iwate).

Nie podawaj jednocześnie informacji o regionie i kodzie pocztowym.

postalCode

Text

Kod pocztowy. Na przykład: 94043. Obecnie kody pocztowe są obsługiwane w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

ShippingDeliveryTime

ShippingDeliveryTime służy do informowania o całkowitym opóźnieniu od momentu przyjęcia zamówienia do momentu dostarczenia towarów do klienta.

Właściwości zalecane
handlingTime

QuantitativeValue (czas dostawy)

Typowy czas opóźnienia od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania towarów z magazynu.

transitTime

QuantitativeValue (czas dostawy)

Typowy czas opóźnienia od momentu wysłania zamówienia do momentu dostarczenia towarów do klienta.

QuantitativeValue (czas dostawy)

QuantitativeValue służy do przedstawiania czasu dostawy. Należy określić minimalną i maksymalną liczbę dni. (W przypadku cen ujednoliconych obowiązuje też QuantitativeValue z różnymi regułami weryfikacji właściwości).

Właściwości wymagane
maxValue

Number

Maksymalna liczba dni. Wartość musi być całkowitą liczbą nieujemną.

minValue

Number

Minimalna liczba dni. Wartość musi być całkowitą liczbą nieujemną.

unitCode

Text

Jednostki wartości minimalnych/maksymalnych. Wartością musi być DAY lub d.

Zwroty

MerchantReturnPolicy

Aby umożliwić wyświetlanie informacji o zasadach zwrotów w umieszczonych przez sprzedawcę informacjach o produktach, w tym opłat za zwrot oraz czasu na zwrot produktu, użyj poniższych właściwości.

Właściwości wymagane
applicableCountry

Text

Kod kraju, którego dotyczą zasady zwrotów, w postaci dwuliterowego kodu kraju zgodnego z normą ISO 3166-1 alfa-2. Możesz określić maksymalnie 50 krajów.

returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

Typ zasad zwrotów. Użyj jednej z tych wartości:

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: masz określoną liczbę dni na zwrócenie produktu.
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: zwroty nie są dozwolone.
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: czas na zwrócenie produktu jest nieograniczony.

Jeśli używasz zasady MerchantReturnFiniteReturnWindow, musisz użyć właściwości merchantReturnDays.

Właściwości zalecane
merchantReturnDays

Integer

W ciągu ilu dni od daty dostawy można zwrócić produkt. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy element returnPolicyCategory ma wartość MerchantReturnFiniteReturnWindow.

returnFees

ReturnFeesEnumeration

Typ opłat za zwrot. Użyj jednej z tych obsługiwanych wartości:

 • https://schema.org/FreeReturn: konsument nie jest obciążany opłatą za zwrot produktu. Jeśli korzystasz z tej wartości, nie używaj właściwości returnShippingFeesAmount.
 • https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility: konsument musi samodzielnie zająć się przesyłką zwrotną i za nią zapłacić. Jeśli korzystasz z tej wartości, nie używaj właściwości returnShippingFeesAmount.
 • https://schema.org/ReturnShippingFees: sprzedawca pobiera od konsumenta opłatę za dostawę zwracanego produktu. Określ opłatę za dostawę (różną od zera) za pomocą właściwości returnShippingFeesAmount.
returnMethod

ReturnMethodEnumeration

Typ oferowanej metody zwrotu. Jest to zalecane tylko wtedy, gdy element returnPolicyCategory ma wartość MerchantReturnFiniteReturnWindow lub MerchantReturnUnlimitedWindow. Użyj co najmniej jednej z tych wartości:

 • https://schema.org/ReturnAtKiosk: produkt może zostać zwrócony w kiosku.
 • https://schema.org/ReturnByMail: produkt może zostać zwrócony pocztą.
 • https://schema.org/ReturnInStore: produkt można zwrócić w sklepie.
returnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Koszt dostawy zwracanego produktu. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy za zwrot produktu od konsumenta pobierana jest opłata za dostawę różna od zera. W takim przypadku returnFees musi mieć wartość https://schema.org/ReturnShippingFees). Jeśli zwrot jest bezpłatny, returnFees musi mieć wartość https://schema.org/FreeReturn. Jeśli konsument musi samodzielnie zająć się przesyłką zwrotną i za nią zapłacić, returnFees musi mieć wartość https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility.

Alternatywne podejście do konfigurowania ustawień dostawy i zwrotów w Google

Zasady dotyczące dostawy mogą być skomplikowane i zmienne. Jeśli masz problemy ze wskazaniem i aktualizowaniem szczegółów dostawy i zwrotu za pomocą znaczników oraz masz konto Google Merchant Center, rozważ skonfigurowanie ustawień dostawy i zasad zwrotów w Centrum pomocy Google Merchant Center.

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej elementów prawidłowych, a liczba elementów nieprawidłowych nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Napraw nieprawidłowe elementy
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj wzrost liczby nieprawidłowych elementów w uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę elementów nieprawidłowych, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba nieprawidłowych elementów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

W Search Console są 2 raporty związane z uporządkowanymi danymi Product:

Oba raporty zawierają ostrzeżenia i błędy związane z uporządkowanymi danymi Product, ale są oddzielone z powodu różnych wymagań związanych z powiązanymi funkcjami. Na przykład raport Informacje o produktach umieszczone przez sprzedawcę sprawdza krótkie opisy zawierające uporządkowane dane Offer, dlatego z raportem na temat opisów produktów należy zapoznać się tylko w przypadku stron bez informacji umieszczonych przez sprzedawcę.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: