Uporządkowane dane dotyczące wersji produktu (ProductGroup, Product)

Wiele rodzajów produktów, takich jak odzież, buty, meble, urządzenia elektroniczne i walizki, jest sprzedawanych w różnych wersjach (np. w różnych rozmiarach, kolorach, materiałach lub wzorach). Aby pomóc Google lepiej zrozumieć, które produkty są wersjami tego samego produktu, użyj klasy ProductGroup z powiązanymi właściwościami variesBy, hasVariantproductGroupID, aby pogrupować te wersje razem (oprócz uporządkowanych danych Product).

ProductGroup umożliwia też określenie wspólnych właściwości produktu w przypadku wszystkich wersji, np. informacji o marce i opinii, oraz właściwości określających wersje, co może zmniejszyć duplikowanie informacji.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Możemy wyróżnić 2 główne podejścia do projektowania, z których witryny e-commerce korzystają na potrzeby wersji produktów. Z tej sekcji dowiesz się, jak skonfigurować znaczniki wersji produktu w zależności od podejścia do projektowania witryny:

 • Pojedyncza strona, na której wszystkie wersje można wybrać na jednej stronie bez jej ponownego wczytywania (zwykle za pomocą parametrów zapytania).
 • Kilka stron, gdzie wersje tego samego produktu są dostępne na różnych stronach.

Witryna z pojedynczą stroną

W przykładowych witrynach z pojedynczą stroną zastosowano takie założenia:

 • Jeśli żadne wersje nie zostaną wybrane, główna strona produktu jest zwracana pod tym adresem URL:https://www.example.com/coat
 • Ta sama strona jest zwracana z określoną, wstępnie wybraną wersją pod tymi adresami URL:
  • https://www.example.com/coat?size=small&color=green
  • https://www.example.com/coat?size=small&color=lightblue
  • https://www.example.com/coat?size=large&color=lightblue
 • Gdy użytkownik wybierze na stronie inną wersję (za pomocą menu wyboru koloru i rozmiaru), obraz, cena i informacje o dostępności zmienią się dynamicznie na stronie bez jej ponownego wczytywania. Znaczniki na stronie nie zmieniają się dynamicznie, gdy użytkownik wybiera różne wersje.

Przykład dotyczący pojedynczej strony: wersje umieszczone w elemencie ProductGroup

W tym przykładzie wersje są umieszczone w elemencie ProductGroup najwyższego poziomu za pomocą właściwości hasVariant:

 • Element ProductGroup i 3 elementy Offer (w ramach właściwości Product) mają różne adresy URL. Adresy URL mogą być też podane w elemencie Product.
 • Popularny tytuł i opis określa się na poziomie ProductGroup. Tytuły i opisy poszczególnych wersji określa się na poziomie Product.
 • Inne wspólne właściwości wersji (takie jak marka, wzór, materiał i informacje o odbiorcach) są też określone na poziomie ProductGroup.
 • ProductGroup określa właściwości identyfikujące wersję za pomocą właściwości variesBy.
 • ProductGroup określa nadrzędny kod SKU za pomocą właściwości productGroupID (której nie trzeba powtarzać we właściwościach Product przy użyciu inProductGroupWithID).

Zalecamy to podejście, ponieważ jest to najbardziej kompaktowa i naturalna reprezentacja grupy produktów i ich wersji.


<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    "url": "https://www.example.com/coat",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
     "@type": "PeopleAudience",
     "suggestedGender": "unisex",
     "suggestedAge": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 13,
      "unitCode": "ANN"
     }
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "pattern": "striped",
    "material": "wool",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ],
    "hasVariant": [
     {
      "@type": "Product",
      "sku": "44E01-M11000",
      "gtin14": "98766051104214",
      "image": "https://www.example.com/coat_small_green.jpg",
      "name": "Small green coat",
      "description": "Small wool green coat for the winter season",
      "color": "Green",
      "size": "small",
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=green",
       "priceCurrency": "USD",
       "price": 39.99,
       "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
       "availability": "https://schema.org/InStock",
       "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
       "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
      }
     },
     {
      "@type": "Product",
      "sku": "44E01-K11000",
      "gtin14": "98766051104207",
      "image": "https://www.example.com/coat_small_lightblue.jpg",
      "name": "Small light blue coat",
      "description": "Small wool light blue coat for the winter season",
      "color": "light blue",
      "size": "small",
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=lightblue",
       "priceCurrency": "USD",
       "price": 39.99,
       "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
       "availability": "https://schema.org/InStock",
       "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
       "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
      }
     },
     {
      "@type": "Product",
      "sku": "44E01-X1100000",
      "gtin14": "98766051104399",
      "image": "https://www.example.com/coat_large_lightblue.jpg",
      "name": "Large light blue coat",
      "description": "Large wool light blue coat for the winter season",
      "color": "light blue",
      "size": "large",
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat?size=large&color=lightblue",
       "priceCurrency": "USD",
       "price": 49.99,
       "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
       "availability": "https://schema.org/Backorder",
       "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
       "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
      }
     }
    ]
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "OfferShippingDetails",
    "@id": "#shipping_policy",
    "shippingRate": {
     "@type": "MonetaryAmount",
     "value": 2.99,
     "currency": "USD"
    },
    "shippingDestination": {
     "@type": "DefinedRegion",
     "addressCountry": "US"
    },
    "deliveryTime": {
     "@type": "ShippingDeliveryTime",
     "handlingTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 0,
      "maxValue": 1,
      "unitCode": "DAY"
     },
     "transitTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 1,
      "maxValue": 5,
      "unitCode": "DAY"
     }
    }
   },
   {
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "@id": "#return_policy",
    "applicableCountry": "US",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": 60,
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Przykład dotyczący pojedynczej strony: wersje niezależne od elementu ProductGroup

Ta struktura jest podobna do poprzedniego przykładu, z tą różnicą, że wersje są zdefiniowane niezależnie od elementu ProductGroup (nie są w nim umieszczone). Zastosowanie tego podejścia może być prostsze w przypadku niektórych systemów zarządzania treścią (CMS).

<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "ProductGroup",
    "@id": "#coat_parent",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    "url": "https://www.example.com/coat",
    ... // Other ProductGroup-level properties
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ]
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "name": "Small green coat",
    "description": "Small wool green coat for the winter season",
    ... // Other Product-level properties
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=green",
     "price": 39.99
     ... // Other offer-level properties
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "name": "Small dark blue coat",
    "description": "Small wool light blue coat for the winter season",
    ... // Other Product-level properties
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=lightblue",
     "price": 39.99
     ... // Other offer-level properties
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "name": "Large dark blue coat",
    "description": "Large wool light blue coat for the winter season",
    ... // Other Product-level properties
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat?size=large&color=lightblue",
     "price": 49.99
     ... // Other offer-level properties
    }
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Witryna z kilkoma stronami

W przykładowych znacznikach witryn z kilkoma stronami zastosowano takie założenia:

 • Wersje jasnoniebieskie w małych i dużych rozmiarach są dostępne pod tymi adresami URL:
  • https://www.example.com/coat/lightblue?size=small
  • https://www.example.com/coat/lightblue?size=large
 • Wersja zielona jest dostępna tylko w rozmiarze małym na https://www.example.com/coat/green?size=small.
 • Obie strony umożliwiają „przechodzenie” bezpośrednio do drugiej strony (co oznacza, że strona jest ponownie ładowana) za pomocą selektora kolorów w interfejsie.
 • W witrynie równoważne znaczniki z przykładów dotyczących pojedynczej strony są rozdzielone na 2 strony.

Zwróć uwagę, że tylko na jednej stronie nie ma definicji elementu ProductGroup – to strona, do której odwołuje się inna strona. Wynika to z tego, że element ProductGroup musi odwoływać się do wspólnych atrybutów wersji, takich jak marka, materiał czy grupa wiekowa. Oznacza to też, że na każdej stronie wersji trzeba powtórzyć pełną definicję elementu ProductGroup.

Przykład dotyczący kilku stron: wersje umieszczone w elemencie ProductGroup

Jest to odpowiednik pierwszego przykładu dotyczącego pojedynczej strony z właściwościami wersji Product umieszczonymi w elemencie ProductGroup najwyższego poziomu przy użyciu właściwości hasVariant. Definicja elementu ProductGroup jest zduplikowana na obu stronach. Uwaga:

 • ProductGroup nie ma kanonicznego URL-a, ponieważ nie ma jednego adresu URL reprezentującego element ProductGroup.
 • Element ProductGroup na każdej stronie zawiera pełną definicję wersji na stronie, a także wersję zawierającą tylko właściwość url, która prowadzi do wersji na drugiej stronie, co pomaga Google w znalezieniu wersji.

Strona 1: wersje jasnoniebieskie

Ten przykład pokazuje uporządkowane dane na pierwszej stronie wersji jasnoniebieskich:

<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat, light blue color</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    ... // Other ProductGroup-level properties
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ],
    "hasVariant": [
     {
      "@type": "Product",
      "name": "Small light blue coat",
      "description": "Small wool light blue coat for the winter season",
      ... // Other Product-level properties
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=small",
       "price": 39.99
       ... // Other offer-level properties
      }
     },
     {
      "@type": "Product",
      "name": "Large light blue coat",
      "description": "Large wool light blue coat for the winter season",
      ... // Other Product-level properties
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=large",
       "price": 49.99
       ... // Other offer-level properties
      }
     },
     { "url": "https://www.example.com/coat/green?size=small" }
    ]
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Strona 2: wersja zielona

Ten przykład pokazuje uporządkowane dane na drugiej stronie wersji zielonej:

<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat, green color</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    ... // Other ProductGroup-level properties
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ],
    "hasVariant": [
     {
      "@type": "Product",
      "name": "Small green coat",
      "description": "Small wool green coat for the winter season",
      ... // Other Product-level properties
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat/green?size=small",
       "price": 39.99,
       ... // Other offer-level properties
      }
     },
     { "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=small" },
     { "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=large" }
    ]
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Przykład dotyczący kilku stron: wersje niezależne od elementu ProductGroup

Ta struktura jest podobna do poprzedniego przykładu dotyczącego kilku stron, z tą różnicą, że wersje są zdefiniowane niezależnie od elementu ProductGroup (nie są w nim umieszczone). Zastosowanie tego podejścia może być prostsze w przypadku niektórych systemów CMS.

Strona 1: wersje jasnoniebieskie

Ten przykład pokazuje uporządkowane dane na pierwszej stronie wersji jasnoniebieskich:


<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat, lightblue color</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "@id": "#coat_parent",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
     "@type": "PeopleAudience",
     "suggestedGender": "unisex",
     "suggestedAge": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 13,
      "unitCode": "ANN"
     }
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "pattern": "striped",
    "material": "wool",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ]
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "sku": "44E01-K11000",
    "gtin14": "98766051104207",
    "image": "https://www.example.com/coat_lightblue.jpg",
    "name": "Small light blue coat",
    "description": "Small wool light blue coat for the winter season",
    "color": "light blue",
    "size": "small",
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=small",
     "priceCurrency": "USD",
     "price": 39.99,
     "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
     "availability": "https://schema.org/InStock",
     "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
     "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "sku": "44E01-X1100000",
    "gtin14": "98766051104399",
    "image": "https://www.example.com/coat_lightblue.jpg",
    "name": "Large light blue coat",
    "description": "Large wool light blue coat for the winter season",
    "color": "light blue",
    "size": "large",
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=large",
     "priceCurrency": "USD",
     "price": 49.99,
     "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
     "availability": "https://schema.org/Backorder",
     "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
     "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "url": "https://www.example.com/coat/green?size=small"
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "OfferShippingDetails",
    "@id": "#shipping_policy",
    "shippingRate": {
     "@type": "MonetaryAmount",
     "value": "2.99",
     "currency": "USD"
    },
    "shippingDestination": {
     "@type": "DefinedRegion",
     "addressCountry": "US"
    },
    "deliveryTime": {
     "@type": "ShippingDeliveryTime",
     "handlingTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": "0",
      "maxValue": "1",
      "unitCode": "DAY"
     },
     "transitTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": "1",
      "maxValue": "5",
      "unitCode": "DAY"
     }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "@id": "#return_policy",
    "applicableCountry": "US",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": "60",
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Strona 2: wersja zielona

Ten przykład pokazuje uporządkowane dane na drugiej stronie wersji zielonej:


<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat, green color</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "@id": "#coat_parent",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
     "@type": "PeopleAudience",
     "suggestedGender": "unisex",
     "suggestedAge": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 13,
      "unitCode": "ANN"
     }
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "pattern": "striped",
    "material": "wool",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ]
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "@id": "#small_green",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "sku": "44E01-M11000",
    "gtin14": "98766051104214",
    "image": "https://www.example.com/coat_green.jpg",
    "name": "Small green coat",
    "description": "Small wool green coat for the winter season",
    "color": "green",
    "size": "small",
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat/green?size=small",
     "priceCurrency": "USD",
     "price": 39.99,
     "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
     "availability": "https://schema.org/InStock",
     "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
     "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=small"
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=large"
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "OfferShippingDetails",
    "@id": "#shipping_policy",
    "shippingRate": {
     "@type": "MonetaryAmount",
     "value": "2.99",
     "currency": "USD"
    },
    "shippingDestination": {
     "@type": "DefinedRegion",
     "addressCountry": "US"
    },
    "deliveryTime": {
     "@type": "ShippingDeliveryTime",
     "handlingTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 0,
      "maxValue": 1,
      "unitCode": "DAY"
     },
     "transitTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 1,
      "maxValue": 5,
      "unitCode": "DAY"
     }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "@id": "#return_policy",
    "applicableCountry": "US",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": 60,
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Aby można było używać znaczników wersji produktu w wyszukiwarce Google, musisz przestrzegać tych wytycznych:

Wskazówki techniczne

 • Każda wersja musi mieć unikalny identyfikator w odpowiednich znacznikach danych strukturalnych (np. określony za pomocą właściwości sku lub gtin).
 • Każda grupa produktów musi mieć unikalny identyfikator w odpowiednich znacznikach danych strukturalnych określony za pomocą właściwości inProductGroupWithID we właściwościach wersji Product lub productGroupID we właściwości ProductGroup.
 • Pamiętaj, aby oprócz właściwości wersji produktu dodać uporządkowane dane Product zgodnie z listą wymaganych właściwości na potrzeby informacji o produkcie umieszczonych przez sprzedawcę (lub krótkich opisów produktów).
 • W przypadku witryn z pojedynczą stroną w całym elemencie ProductGroup, do którego należą wszystkie wersje, wystarczy podać tylko 1 odrębny kanoniczny URL. Zwykle jest to podstawowy adres URL, który prowadzi do strony bez wstępnie wybranej wersji, np. https://www.example.com/winter_coat.
 • W przypadku witryn z kilkoma stronami każda strona musi zawierać pełne i samodzielne znaczniki zdefiniowanych na niej elementów (co oznacza, że elementy poza stroną nie powinny być niezbędne do zrozumienia znaczników na samej stronie).
 • W przypadku witryny musi być możliwe wstępne wybranie poszczególnych wersji z różnymi adresami URL (za pomocą parametrów zapytania w adresie URL), np. https://www.example.com/winter_coat/size=small&color=green. Dzięki temu Google może zindeksować i określić każdą wersję. Wstępne wybranie każdej wersji obejmuje pokazanie odpowiedniego obrazu, ceny i dostępności, a także umożliwienie użytkownikowi dodania wersji do koszyka.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby uporządkowane dane mogły być używane w wyszukiwarce Google, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, aby wzbogacać informacje o wersjach produktów dla wygody użytkowników.

ProductGroup

Google rozpoznaje poniższe właściwości znaczników ProductGroup. Pełną definicję ProductGroup znajdziesz na schema.org/ProductGroup. Do oznaczania informacji o wersji produktu używaj tych właściwości ProductGroup:

Właściwości wymagane
name

Text

Nazwa elementu ProductGroup (np. „Wełniany płaszcz zimowy”). Dopilnuj, aby nazwy wersji w każdym elemencie Product były bardziej szczegółowe (np. „Wełniany płaszcz zimowy – zielony, mały”) na podstawie właściwości identyfikujących wersję. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji dotyczącej produktów.

Właściwości zalecane
aggregateRating

AggregateRating

Właściwość aggregateRating umieszczona w elemencie ProductGroup (reprezentatywna dla wszystkich wersji), jeśli ma zastosowanie. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości AggregateRating.

brand

Brand

Informacje o marce dotyczące elementu ProductGroup (takie same we wszystkich wersjach), jeśli mają zastosowanie. Szczegółowe informacje na temat właściwości brand znajdziesz w dokumentacji dotyczącej produktów.

brand.name

Brand

Nazwa marki elementu ProductGroup (taka sama we wszystkich wersjach). Jeśli dodajesz już markę na poziomie ProductGroup, nie musisz robić tego ponownie na poziomie Product. Szczegółowe informacje na temat właściwości brand znajdziesz w dokumentacji dotyczącej produktów.

description

Text lub TextObject

Opis elementu ProductGroup, np. „Bardzo ciepły wełniany płaszcz zimowy”. Zadbaj o to, aby opis wersji był bardziej szczegółowy, a w miarę możliwości zawierał słowa identyfikujące wersję (np. kolor, rozmiar, materiał).

hasVariant

Product

Umieszczona właściwość Product, która jest jedną z wersji właściwości ProductGroup, jeśli ma zastosowanie. Element ProductGroup ma zwykle kilka umieszczonych właściwości Product.

Właściwość wersji Product może się też odwoływać do elementu nadrzędnego ProductGroup za pomocą isVariantOf we właściwości Product.

productGroupID

Text

Identyfikator grupy produktów (nazywany też nadrzędnym kodem SKU). Ten identyfikator należy podać na potrzeby właściwości ProductGroup lub za pomocą inProductGroupWithID w przypadku wersji właściwości ProductGroup. Jeśli podasz identyfikator zarówno na potrzeby właściwości ProductGroup, jak i właściwości jej wersji Product, muszą one być takie same.

review

Review

Właściwość review umieszczona w elemencie ProductGroup, jeśli ma zastosowanie. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości Review.

url

URL

Tylko w przypadku witryn z pojedynczą stroną: adres URL (bez selektorów wersji), w którym znajduje się właściwość ProductGroup, jeśli ma zastosowanie. Nie używaj tej właściwości w witrynach z kilkoma stronami.

variesBy

DefinedTerm

Aspekty, którymi różnią się wersje w elemencie ProductGroup (np. rozmiar lub kolor), jeśli mają zastosowanie. Twórz odwołania do właściwości identyfikujących wersje za pomocą ich pełnych adresów URL Schema.org (np. https://schema.org/color). Obsługiwane są te właściwości:

 • https://schema.org/color
 • https://schema.org/size
 • https://schema.org/suggestedAge
 • https://schema.org/suggestedGender
 • https://schema.org/material
 • https://schema.org/pattern

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: