Uporządkowane dane krótkiego opisu produktu (Product, Review, Offer)

Przedstawienie opisów produktów w wynikach wyszukiwania

Gdy dodasz do strony znaczniki Product, może się ona wyświetlać jako krótki opis produktu – wynik tekstowy zawierający dodatkowe informacje o produkcie, takie jak oceny, opinie, cenę i dostępność.

Ten przewodnik skupia się na wymaganiach dotyczących uporządkowanych danych Product, które są związane z krótkimi opisami produktów. Jeśli nie masz pewności, których znaczników użyć, przeczytaj wprowadzenie do znaczników Product.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują, jak dodać uporządkowane dane do stron internetowych w różnych sytuacjach.

Strona z opiniami o produktach

Oto przykład uporządkowanych danych na stronie z opiniami o produktach w przypadku opisów produktów w wynikach wyszukiwania.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "name": "Executive Anvil",
   "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": 4,
     "bestRating": 5
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Fred Benson"
    }
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": 4.4,
    "reviewCount": 89
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:reviewRating">
       <div typeof="schema:Rating">
        <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
        <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
    <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
     </div>
    </div>
   </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Zalety i wady

Oto przykład strony redakcyjnej z opiniami o produktach oraz zaletami i wadami w przypadku opisów produktów w wynikach wyszukiwania.

Przykład wizualnego przedstawienia zalet i wad w wynikach wyszukiwania

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Cheese Knife Pro review</title>
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "name": "Cheese Grater Pro",
    "review": {
     "@type": "Review",
     "name": "Cheese Knife Pro review",
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Pascal Van Cleeff"
     },
     "positiveNotes": {
      "@type": "ItemList",
      "itemListElement": [
       {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "Consistent results"
       },
       {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "Still sharp after many uses"
       }
      ]
     },
     "negativeNotes": {
      "@type": "ItemList",
      "itemListElement": [
       {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "No child protection"
       },
       {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "Lacking advanced features"
       }
      ]
     }
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Cheese Knife Pro review</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:name" content="Cheese Knife Pro review"></div>
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:positiveNotes">
       <div typeof="schema:ItemList">
        <div rel="schema:itemListElement">
         <div typeof="schema:ListItem">
          <div property="schema:position" content="1"></div>
          <div property="schema:name" content="Consistent results"></div>
         </div>
         <div typeof="schema:ListItem">
          <div property="schema:position" content="2"></div>
          <div property="schema:name" content="Still sharp after many uses"></div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:negativeNotes">
       <div typeof="schema:ItemList">
        <div rel="schema:itemListElement">
         <div typeof="schema:ListItem">
          <div property="schema:position" content="1"></div>
          <div property="schema:name" content="No child protection"></div>
         </div>
         <div typeof="schema:ListItem">
          <div property="schema:position" content="2"></div>
          <div property="schema:name" content="Lacking advanced features"></div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Pascal Van Cleeff"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Cheese Knife Pro review</title>
 </head>
 <body>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="name" content="Cheese Knife Pro" />
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Pascal Van Cleeff" />
    </div>
    <div itemprop="positiveNotes" itemtype="https://schema.org/ItemList" itemscope>
     <div itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem" itemscope>
      <meta itemprop="position" content="1" />
      <meta itemprop="name" content="Consistent results" />
     </div>
     <div itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem" itemscope>
      <meta itemprop="position" content="2" />
      <meta itemprop="name" content="Still sharp after many uses" />
     </div>
    </div>
    <div itemprop="negativeNotes" itemtype="https://schema.org/ItemList" itemscope>
     <div itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem" itemscope>
      <meta itemprop="position" content="1" />
      <meta itemprop="name" content="No child protection" />
     </div>
     <div itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem" itemscope>
      <meta itemprop="position" content="2" />
      <meta itemprop="name" content="Lacking advanced features" />
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Strona porównywarki ofert sprzedaży

Oto przykład strony porównywarki ofert sprzedaży w przypadku opisów produktów w wynikach wyszukiwania.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "name": "Executive Anvil",
    "image": [
     "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
     ],
    "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
    "sku": "0446310786",
    "mpn": "925872",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "ACME"
    },
    "review": {
     "@type": "Review",
     "reviewRating": {
      "@type": "Rating",
      "ratingValue": 4,
      "bestRating": 5
     },
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Fred Benson"
     }
    },
    "aggregateRating": {
     "@type": "AggregateRating",
     "ratingValue": 4.4,
     "reviewCount": 89
    },
    "offers": {
     "@type": "AggregateOffer",
     "offerCount": 5,
     "lowPrice": 119.99,
     "highPrice": 199.99,
     "priceCurrency": "USD"
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div rel="schema:review">
    <div typeof="schema:Review">
     <div rel="schema:reviewRating">
      <div typeof="schema:Rating">
       <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
       <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
      </div>
     </div>
     <div rel="schema:author">
      <div typeof="schema:Person">
       <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:aggregateRating">
    <div typeof="schema:AggregateRating">
     <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
     <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
   <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
   <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
   <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg">
   </div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="ACME"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:AggregateOffer">
     <div property="schema:offerCount" content="5"></div>
     <div property="schema:lowPrice" content="119.99"></div>
     <div property="schema:highPrice" content="199.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
   <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
  </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/AggregateOffer" itemscope>
    <meta itemprop="lowPrice" content="119.99" />
    <meta itemprop="highPrice" content="199.99" />
    <meta itemprop="offerCount" content="6" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Wytyczne

Aby znaczniki Product mogły być wyświetlane z krótkimi opisami produktów, musisz przestrzegać tych wytycznych:

Wskazówki techniczne

 • Obecnie wyniki z elementami rozszerzonymi dotyczące produktów obsługują tylko strony poświęcone pojedynczemu produktowi (lub kilku jego wersjom). Na przykład „buty w naszym sklepie” nie są konkretnym produktem. Obejmuje to wersje produktów, w których każdy wariant ma osobny adres URL. Zalecamy dodanie znaczników do stron produktów zamiast do stron z listą produktów lub ich kategorią.
 • Szczegółowe informacje na temat dodawania znaczników do wersji produktów znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych dotyczących wersji produktu.
 • Jeśli sprzedajesz produkty w wielu walutach, musisz określić oddzielny adres URL dla każdej z nich. Jeśli na przykład produkt jest dostępny w sprzedaży w dolarach kanadyjskich i amerykańskich, użyj 2 różnych adresów URL, po jednym dla każdej waluty.
 • Obecnie Car nie jest obsługiwany automatycznie jako podtyp produktu. Jeśli chcesz dołączyć do niego oceny i kwalifikować się do korzystania z funkcji wyszukiwania, uwzględnij na razie zarówno typ Samochód, jak i Produkt. Na przykład w formacie JSON-LD:
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["Product", "Car"],
   ...
  }
 • Uporządkowane dane zalety i wady: obecnie tylko strony redakcyjne z opiniami o produktach mogą wyświetlać się w wyszukiwarce jako zalety i wady produktów, a nie strony produktów utworzone przez sprzedawców ani opinie klientów o produktach.

Wskazówki dotyczące treści

 • Nie zezwalamy na publikowanie treści promujących towary lub usługi, które są w znacznym stopniu zakazane lub są objęte regulacjami, ani informacji, które mogą ułatwiać wyrządzanie komukolwiek poważnej krzywdy natychmiast lub w przyszłości. Dotyczy to treści związanych z bronią palną i inną, narkotykami, tytoniem i substancjami do inhalacji oraz produktami powiązanymi z hazardem.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, aby wzbogacać informacje podawane w uporządkowanych danych i zwiększać w ten sposób wygodę użytkowników.

Product

Pełną definicję znaczników Product znajdziesz na schema.org/Product. Do oznaczania informacji o produkcie używaj tych właściwości typu Product:

Właściwości wymagane
name

Text

Nazwa produktu.

Opisy produktów wymagają właściwości review, aggregateRating lub offers

Musisz użyć jednej z tych właściwości:

 • review
 • aggregateRating
 • offers
Właściwości zalecane
aggregateRating

AggregateRating

Zagnieżdżony element aggregateRating produktu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości AggregateRating.

offers

Offer lub AggregateOffer

Zagnieżdżona właściwość Offer lub AggregateOffer na potrzeby sprzedaży produktu. Dodaj wymagane i zalecane właściwości Offer lub AggregateOffer (w zależności od Twoich treści).

Aby móc skorzystać z ulepszenia pokazującego obniżkę ceny, używaj Offer, a nie AggregateOffer.

review

Review

Zagnieżdżony element Review produktu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości Review.

Jeśli dodasz opinię o produkcie, nazwa jej autora musi być prawidłową nazwą używaną w tagu Person lub Team.

Niezalecane: „50% zniżki na Czarny Piątek”

Zalecane: „Jan Kowalski” lub „Autor CNET”

Aby ręcznie poinformować Google o zaletach i wadach na stronie redakcyjnej z opiniami o produktach, dodaj właściwości positiveNotes lub negativeNotes do zagnieżdżonej opinii o produkcie.

Opinie o produktach

Review

Opinie są udostępniane przez różne typy uporządkowanych danych (np. Recipe oraz Movie). Typ Review jest opisany osobno dokumentacji dotyczącej fragmentu opinii.

Te właściwości to dodatkowe właściwości typu Review, które pomagają użytkownikom szybko poznać ogólne zalety i wady przedstawione w redakcyjnej opinii o produkcie. Możliwość dodania zalet i wad jest dostępna w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, tureckim i włoskim we wszystkich krajach, w których działa wyszukiwarka Google.

Google stara się automatycznie rozpoznawać zalety i wady w redakcyjnej opinii o produkcie, ale możesz podać te informacje wprost, dodając właściwości positiveNotes lub negativeNotes do zagnieżdżonej opinii o produkcie. Przestrzegaj wytycznych dotyczących zalet i wad.

Właściwości wymagane
2 stwierdzenia na temat produktu Musisz dodać co najmniej 2 wyrażenia na temat produktu w dowolnej kombinacji stwierdzeń pozytywnych i negatywnych (na przykład możesz użyć znaczników ItemList z 2 wyrażeniami pozytywnymi):
Właściwości zalecane
negativeNotes

ItemList (ItemList – pozytywne i negatywne uwagi na temat korzystania z ItemList w tym kontekście)

Opcjonalna zagnieżdżona lista negatywnych stwierdzeń dotyczących produktu (wad).

Aby wymienić kilka negatywnych stwierdzeń, określ kilka właściwości ListItem w tablicy itemListElement. Na przykład:

"review": {
 "@type": "Review",
 "negativeNotes": {
  "@type": "ItemList",
  "itemListElement": [
   {
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "No child protection"
   },
   {
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Lacking advanced features"
   }
  ]
 }
}
positiveNotes

ItemList (ItemList – pozytywne i negatywne uwagi na temat korzystania z ItemList w tym kontekście)

Opcjonalna zagnieżdżona lista pozytywnych stwierdzeń dotyczących produktu (zalet).

Aby wymienić kilka pozytywnych stwierdzeń, określ kilka właściwości ListItem w tablicy itemListElement. Na przykład:

"review": {
 "@type": "Review",
 "positiveNotes": {
  "@type": "ItemList",
  "itemListElement": [
   {
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Consistent results"
   },
   {
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Still sharp after many uses"
   }
  ]
 }
}

ItemList – pozytywne i negatywne uwagi

W przypadku pozytywnych i negatywnych uwag (zalet i wad) w ramach typu Review wykorzystywane są ogólne typy ItemListListItem. Z tej sekcji dowiesz się, jak używać tych typów na potrzeby pozytywnych i negatywnych uwag.

Do przedstawienia w opinii zalet i wad wykorzystywane są poniższe właściwości.

Właściwości wymagane
itemListElement

ListItem

Lista stwierdzeń dotyczących produktu wymienionych w określonej kolejności. Określ każde stwierdzenie za pomocą ListItem.

itemListElement.name

Text

Najważniejsze stwierdzenie danej opinii.

Właściwości zalecane
itemListElement.position

Integer

Pozycja opinii. Pozycja 1 oznacza pierwsze stwierdzenie na liście.

Szczegóły oferty

Offer

Pełną definicję znaczników Offer znajdziesz na schema.org/Offer. Do oznaczania ofert danego produktu używaj tych właściwości typu schema.org Offer.

Właściwości wymagane
price lub priceSpecification.price

Number

Cena produktu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących używania znaczników schema.org.

Oto przykład właściwości price (wartość może być liczbą lub ciągiem JSON):

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 39.99,
 "priceCurrency": "USD"
}

Oto przykład, który pokazuje, jak określić, że produkt jest bezpłatny:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 0,
 "priceCurrency": "EUR"
}

Zamiast podawania ceny na poziomie Offer możesz ją umieścić we właściwości priceSpecification.

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": 9.99,
  "priceCurrency": "AUD"
 }
}
Właściwości zalecane
availability

ItemAvailability

Skorzystaj z najodpowiedniejszej opcji dostępności produktu z poniższej listy.

 • https://schema.org/BackOrder: produkt jest w zaległym zamówieniu.
 • https://schema.org/Discontinued: produkt został wycofany.
 • https://schema.org/InStock: produkt jest w magazynie.
 • https://schema.org/InStoreOnly: produkt można kupić tylko w sklepie.
 • https://schema.org/LimitedAvailability: produkt ma ograniczoną dostępność.
 • https://schema.org/OnlineOnly: produkt jest dostępny tylko online.
 • https://schema.org/OutOfStock: obecnie produkt jest niedostępny.
 • https://schema.org/PreOrder: produkt jest dostępny w przedsprzedaży.
 • https://schema.org/PreSale: produkt jest dostępny do zamówienia i dostawy, zanim stanie się ogólnodostępny.
 • https://schema.org/SoldOut: produkt został wyprzedany.

Obsługiwane są również krótkie nazwy bez prefiksu adresu URL (np. BackOrder).

priceCurrency lub priceSpecification.priceCurrency

Text

Waluta służąca do opisania ceny produktu podana w 3-literowym formacie ISO 4217.

Ta właściwość jest obecnie zalecana w przypadku opisów produktów, aby ułatwić Google dokładniejsze określanie waluty. W przypadku umieszczonych przez sprzedawcę informacji o produkcie jest ona wymagana. Dlatego zawsze warto podać tę właściwość.

priceValidUntil

Date

Data (w formacie ISO 8601), po której upływie cena straci ważność (w stosownych przypadkach). Informacje o produkcie mogą się nie wyświetlać, jeśli właściwość priceValidUntil wskazuje datę należącą do przeszłości.

UnitPriceSpecification

Pełną definicję znaczników UnitPriceSpecification znajdziesz na schema.org/UnitPriceSpecification. Aby uwzględnić bardziej złożone schematy cenowe, użyj poniższych właściwości.

Właściwości wymagane
price

Number

Cena produktu. Zobacz też właściwość price Offer.

Właściwości zalecane
priceCurrency

Text

Waluta służąca do opisania ceny produktu podana w 3-literowym formacie ISO 4217. Zobacz też właściwość priceCurrency Offer.

Chociaż ta właściwość jest opcjonalna w przypadku krótkich opisów produktów, zdecydowanie zalecamy jej użycie, ponieważ pozwala uniknąć niejasności dotyczących ceny i jest wymagana, aby wyświetlać umieszczone przez sprzedawcę informacje o produkcie.

AggregateOffer

Pełną definicję znaczników AggregateOffer znajdziesz na schema.org/AggregateOffer. Typ AggregateOffer jest rodzajem znacznika Offer oznaczającym zbiór innych ofert. Można na przykład wykorzystać go w przypadku produktu sprzedawanego przez wielu sprzedawców. Nie używaj atrybutu AggregateOffer do opisania zestawu wersji produktu. Do oznaczania zbiorczych ofert danego produktu używaj tych właściwości typu schema.org AggregateOffer:

Właściwości wymagane
lowPrice

Number

Najniższa cena spośród wszystkich dostępnych ofert. Podczas wyrażania ułamków jednostki waluty użyj separatora dziesiętnego (.), np. 1,23 w przypadku 1,23 USD.

priceCurrency

Text

Waluta służąca do opisania ceny produktu podana w 3-literowym formacie ISO 4217.

Właściwości zalecane
highPrice

Number

Najwyższa cena spośród wszystkich dostępnych ofert. W razie potrzeby użyj liczby zmiennoprzecinkowej.

offerCount

Number

Liczba ofert produktu.

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej elementów prawidłowych, a liczba elementów nieprawidłowych nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Napraw nieprawidłowe elementy
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj wzrost liczby nieprawidłowych elementów w uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę elementów nieprawidłowych, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba nieprawidłowych elementów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

W Search Console są 2 raporty związane z uporządkowanymi danymi Product:

Oba raporty zawierają ostrzeżenia i błędy związane z uporządkowanymi danymi Product, ale są oddzielone z powodu różnych wymagań związanych z powiązanymi funkcjami. Na przykład raport Informacje o produktach umieszczone przez sprzedawcę sprawdza krótkie opisy zawierające uporządkowane dane Offer, dlatego z raportem na temat opisów produktów należy zapoznać się tylko w przypadku stron bez informacji umieszczonych przez sprzedawcę.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: