Structured Data สำหรับเครื่องมือแก้โจทย์คณิต (MathSolver)

หากต้องการช่วยนักเรียน ครู และคนอื่นๆ แก้โจทย์คณิตศาสตร์ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อระบุประเภทโจทย์และลิงก์ไปยังคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนในการแก้โจทย์นั้นๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างลักษณะที่เครื่องมือแก้โจทย์คณิตแสดงในผลการค้นหาของ Google Search (ลักษณะที่ปรากฏนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้)

ตัวอย่างผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของเครื่องมือแก้โจทย์คณิต

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

การดำเนินการแก้โจทย์ 1 รายการ

ตัวอย่างหน้าแรกของเครื่องมือแก้โจทย์คณิตที่มีการดําเนินการแก้โจทย์รายการเดียว แต่สามารถแก้สมการพหุนามและโจทย์อนุพันธ์ได้ โดยมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและสเปน


<html>
<head>
<title>An awesome math solver</title>
</head>
<body>
<script type="application/ld+json">
[
 {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": ["MathSolver", "LearningResource"],
  "name": "An awesome math solver",
  "url": "https://www.mathdomain.com/",
  "usageInfo": "https://www.mathdomain.com/privacy",
  "inLanguage": "en",
  "potentialAction": [{
   "@type": "SolveMathAction",
   "target": "https://mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}",
   "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
   "eduQuestionType": ["Polynomial Equation","Derivative"]
   }],
  "learningResourceType": "Math solver"
 },
 {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": ["MathSolver", "LearningResource"],
  "name": "Un solucionador de matemáticas increíble",
  "url": "https://es.mathdomain.com/",
  "usageInfo": "https://es.mathdomain.com/privacy",
  "inLanguage": "es",
  "potentialAction": [{
   "@type": "SolveMathAction",
   "target": "https://es.mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}",
   "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
   "eduQuestionType": ["Polynomial Equation","Derivative"]
   }],
  "learningResourceType": "Math solver"
 }
]
</script>
</body>
</html>

การดำเนินการแก้โจทย์ 2 รายการ

ตัวอย่างหน้าแรกของเครื่องมือแก้โจทย์คณิตที่มีปลายทางในการแก้โจทย์ 2 แบบ นั่นคือ ปลายทางหนึ่งจะแก้สมการพหุนามได้ และอีกปลายทางหนึ่งจะแก้สมการตรีโกณมิติได้ ซึ่งมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


<html>
<head>
<title>An awesome math solver</title>
</head>
<body>
<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["MathSolver", "LearningResource"],
 "name": "An awesome math solver",
 "url": "https://www.mathdomain.com/",
 "usageInfo": "https://www.mathdomain.com/privacy",
 "inLanguage": "en",
 "potentialAction": [{
   "@type": "SolveMathAction",
   "target": "https://mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}",
   "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
   "eduQuestionType": "Polynomial Equation"
  },
  {
   "@type": "SolveMathAction",
   "target": "https://mathdomain.com/trig?q={math_expression_string}",
   "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
   "eduQuestionType": "Trigonometric Equation"
  }],
 "learningResourceType": "Math solver"
}
</script>
</body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้หน้าเว็บมีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของเครื่องมือแก้โจทย์คณิต

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง MathSolver ลงในหน้าแรกของเว็บไซต์
 • ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการโหลดของโฮสต์อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลบ่อยๆ ได้
 • หากคุณโฮสต์เครื่องมือแก้โจทย์คณิตเดียวกันไว้ในหลาย URL ให้ใช้ Canonical URL ในแต่ละหน้า
 • เราไม่อนุญาตให้ซ่อนเครื่องมือแก้โจทย์คณิตไว้หลังการเข้าสู่ระบบหรือเพย์วอลล์ เมื่อผู้ใช้ออกจากฟีเจอร์ใน Google ไปยังเว็บไซต์ของคุณ ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงคำตอบและวิธีคำนวณทีละขั้นตอนสำหรับโจทย์แรกได้ แต่หลังการเข้าสู่ระบบหรือเพย์วอลล์จะมีเนื้อหาอื่นๆ ได้

หลักเกณฑ์เนื้อหา

เราสร้างหลักเกณฑ์เนื้อหาสำหรับเครื่องมือแก้โจทย์คณิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้พบกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หากพบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ และการไม่แสดงหน้าเว็บในเครื่องมือแก้โจทย์คณิตใน Google

 • เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาโปรโมชันที่แฝงมาเป็นเครื่องมือแก้โจทย์คณิต เช่น เนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลที่สาม (เช่น โปรแกรมแอฟฟิลิเอต)
 • คุณต้องดูแลให้เครื่องมือแก้โจทย์คณิตที่แสดงผ่านฟีเจอร์นี้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ หากพบว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเรา อาจมีการนำเครื่องมือแก้โจทย์ออกจากฟีเจอร์จนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา ข้อกำหนดนี้มีผลกับ
  • ความถูกต้องของประเภทโจทย์ที่เครื่องมือแก้โจทย์ทำได้
  • ความถูกต้องของวิธีแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่เครื่องมือแก้โจทย์ประกาศว่าทำได้

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้เนื้อหามีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ และอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งอาจให้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้

MathSolver

MathSolver คือเครื่องมือที่ช่วยนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยแสดงวิธีคำนวณทีละขั้นตอน ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง MathSolver ในหน้าแรกของเว็บไซต์

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ MathSolver ได้ที่ schema.org/MathSolver

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
potentialAction

SolveMathAction

การดําเนินการที่นําไปสู่คําอธิบายทางคณิตศาสตร์ (เช่น วิธีทำทีละขั้นตอนหรือกราฟ) ของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์


{
"@type": "MathSolver",
"potentialAction": [{
 "@type": "SolveMathAction",
 "target": "https://mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}",
 "mathExpression-input": "required name=math_expression_string",
 "eduQuestionType": "Polynomial Equation"
 }]
}
potentialAction.mathExpression-input

Text

ตัวยึดตําแหน่งสําหรับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (เช่น x^2-3x=0) ที่ Google ส่งไปยังเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นคุณจะ "แก้" นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจรวมถึงการทำให้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนรูป หรือการหาคำตอบสำหรับตัวแปรที่เจาะจง โดยอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ (เช่น LaTeX, ASCII-Math หรือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่คุณพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ได้)

สําหรับโจทย์บางประเภท math_expression_string จะระบุทั้งประเภทของโจทย์และพารามิเตอร์ของประเภทของโจทย์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้คุณคาดการณ์และแยกวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

อนุพันธ์

Google จะส่ง math_expression_string ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • 
  (math_expression)'
 • 
  d/dvariable math_expression

ตัวอย่าง

 • (x^2+x)'
 • d/dx (x^2+x)
 • d/dy y^2+y

ปริพันธ์

Google จะส่ง math_expression_string ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • 
  \int math_expression
 • 
  \int_{from}^{to} math_expression

ตัวอย่าง

 • \int x^2+x
 • \int_{0}^{2} x^2+x

ขีดจำกัด

Google จะส่ง math_expression_string ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • 
  \lim math_expression
 • 
  \lim_{variable\rightarrowvalue} math_expression

ตัวอย่าง

 • \lim_{x\rightarrow0} sin(x)/x
 • \lim_{y\rightarrow\infty} sin(y)/y
 • \lim sin(x)/x
url

URL

URL ของ MathSolver

usageInfo

URL

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับเว็บไซต์ช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์ของคุณ


{
 "@type": "MathSolver",
 "usageInfo": "https://www.mathdomain.com/privacy"
}
potentialAction.target

EntryPoint

EntryPoint เป้าหมายของ URL สําหรับการดําเนินการ พร็อพเพอร์ตี้ potentialAction.target รับสตริงที่จะแสดงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่การดำเนินการจะนำไปคำนวณ


{
"@type": "MathSolver",
"potentialAction": [{
 "@type": "SolveMathAction",
 "target": "https://mathdomain.com/solve?q={math_expression_string}"
 }]
}
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
inLanguage

Text

ภาษาที่เว็บไซต์แก้โจทย์คณิตศาสตร์รองรับ ดูรายการภาษาที่ใช้ได้ในตารางนี้


{
 "@type": "MathSolver",
 "inLanguage": "es"
}
assesses

Text รายการคำจำกัดความของประเภทโจทย์

ประเภทโจทย์ที่แก้ได้ด้วย HowTo ใช้พร็อพเพอร์ตี้ assesses หากคุณใช้มาร์กอัป HowTo นอกเหนือจากมาร์กอัป MathSolver


{
 "@type": "MathSolver",
 "assesses": "Polynomial Equation"
}
potentialAction.eduQuestionType

Text รายการคำจำกัดความของประเภทโจทย์

ประเภทโจทย์ที่แก้ได้ด้วยพร็อพเพอร์ตี้ potentialAction.target


{
 "@type": "SolveMathAction",
 "eduQuestionType": "Polynomial Equation"
}

LearningResource

LearningResource บ่งบอกว่าสาระสำคัญของมาร์กอัปเป็นทรัพยากรที่ช่วยนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไปในการเรียนรู้ทางการศึกษา ใช้ LearningResource ในหน้าแรกของเว็บไซต์

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ LearningResource ได้ที่ schema.org/LearningResource

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
learningResourceType

Text

ประเภทของทรัพยากรการเรียนรู้นี้ ให้ใช้ค่าคงที่นี้: Math Solver


{
 "@type": ["MathSolver", "LearningResource"],
 "learningResourceType": "Math Solver"
}

คำจำกัดความของประเภทโจทย์

ใช้รายการประเภทโจทย์ต่อไปนี้เป็น eduQuestionType สําหรับ MathSolver.potentialAction หรือสําหรับฟิลด์ assesses ของ MathSolver เมื่อใช้ MathSolver กับ HowTo เพื่ออธิบายวิธีแก้โจทย์คณิตศาสตร์

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของประเภทโจทย์ที่ใส่คําอธิบายประกอบได้

ตัวอย่างประเภทโจทย์ (ไม่ได้แสดงครบทั้งหมด)
Absolute Value Equation

สมการค่าสัมบูรณ์ เช่น |x - 5| = 9

Algebra

ประเภทโจทย์ทั่วไปที่วางร่วมกับประเภทโจทย์อื่นๆ ได้ เช่น สมการพหุนาม สมการเลขชี้กำลัง และนิพจน์ติดราก (Radical Expression)

Arc Length

โจทย์ความยาวส่วนโค้ง เช่น จงระบุความยาวของ x = 4 (3 + y)^2, 1 < y < 4

Arithmetic

โจทย์คณิตศาสตร์ เช่น จงหาผลรวมของ 5 + 7

Biquadratic Equation

สมการกำลังสี่ เช่น x^4 - x^2 - 2 = 0

Calculus

ประเภทโจทย์ทั่วไปที่วางร่วมกับประเภทโจทย์อื่นๆ ได้ เช่น ปริพันธ์ อนุพันธ์ และสมการเชิงอนุพันธ์

Characteristic Polynomial

จงหาพหุนามลักษณะเฉพาะของ {{1,2,5}, {3,-1,1}, {1,2,3}}

Circle

โจทย์เกี่ยวกับวงกลม เช่น จงหารัศมีของ x^2 + y^2 = 3

Derivative

อนุพันธ์ของ 5x^4 + 2x^3 + 4x - 2

Differential Equation

โจทย์สมการเชิงอนุพันธ์ เช่น y+dy/dx=5x

Distance

โจทย์ระยะทาง เช่น จงหาระยะทางระหว่าง (6,-1) กับ (-3,2)

Eigenvalue

โจทย์ค่าลักษณะเฉพาะ เช่น จงหาค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ [[-6, 3], [4, 5]]

Eigenvector

โจทย์เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เช่น จงหาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ [[-6, 3], [4, 5]] ที่มีค่าลักษณะเฉพาะ [-7, 6]

Ellipse

โจทย์วงรี เช่น จงหาจุดตัดแกน x และ y ของ 9x^2 + 4y^2 = 36

Exponential Equation

สมการเลขชี้กำลัง เช่น 7^x = 9

Function

การเปลี่ยนพหุนามให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เช่น (x-5)^2 * (x+5)^2

Function Composition

f(g(x)) เมื่อ f(x)=x^2-2x, g(x)=2x-2

Geometry

ประเภทโจทย์ทั่วไปที่วางร่วมกับประเภทโจทย์อื่นๆ ได้ เช่น วงกลม วงรี พาราโบลา ความชัน

Hyperbola

โจทย์ไฮเพอร์โบลา เช่น จงหาจุดตัดแกน x ของ (x^2)/4 - (y^2)/5 = 1

Inflection Point

จงหาจุดเปลี่ยนเว้าของ f(x) = 1/2x^4 +x^3 - 6x^2

Integral

อินทิกรัลของ sqrt (x^2 - y^2)

Intercept

โจทย์จุดตัดของเส้น เช่น จงหาจุดตัดแกน x ของเส้น y = 10x - 5

Limit

โจทย์ขีดจำกัด เช่น จงหาขีดจํากัดของ x เมื่อ x เข้าสู่ 1 สำหรับ (x^2-1)/(x-1)

Line Equation

โจทย์สมการเส้น เช่น จงหาสมการของเส้นที่มีจุด (-7,-4) และ (-2,-6)

Linear Algebra

ประเภทโจทย์ทั่วไปที่วางร่วมกับประเภทโจทย์อื่นๆ ได้ เช่น เมทริกซ์และพหุนามลักษณะเฉพาะ

Linear Equation

สมการเชิงเส้น เช่น 4x - 3 = 2x + 9

Linear Inequality

อสมการเชิงเส้น เช่น 5x - 6 > 3x - 8

Logarithmic Equation

สมการลอการิทึม เช่น log(x) = log(100)

Logarithmic Inequality

อสมการลอการิทึม เช่น log(x) > log(100)

Matrix

{{1,2,5}, {3,-1,1}, {1,2,3}} ลดแถว

Midpoint

โจทย์จุดกึ่งกลาง เช่น จงหาจุดกึ่งกลางระหว่าง (-3, 7) กับ (5, -2)

Parabola

โจทย์พาราโบลา เช่น จงหาจุดยอดของ y2 - 4x - 4y = 0

Parallel

โจทย์เส้นขนาน เช่น เส้น 2 เส้นนี้ขนานกันหรือไม่ (y = 10x + 5, y = 20x + 10)

Perpendicular

โจทย์เส้นตั้งฉาก เช่น เส้น 2 เส้นนี้ตั้งฉากกันหรือไม่ (y = 10x + 5, y = 20x + 10)

Polynomial Equation

สมการพหุนาม เช่น x^5 - 3x = 0

Polynomial Expression

นิพจน์พหุนาม เช่น (x - 5)^4 * (x + 5)^2

Polynomial Inequality

อสมการพหุนาม เช่น x^4 - x^2 - 6 > x^3 - 3x^2

Quadratic Equation

สมการกำลังสอง เช่น x^2 - 3x - 4 = 0

Quadratic Expression

นิพจน์กำลังสอง เช่น x^2 - 3x - 2

Quadratic Inequality

อสมการกำลังสอง เช่น x^2 - x - 6 > x^2 - 3x

Radical Equation

สมการของกรณฑ์ที่สอง เช่น sqrt(x) - x = 0

Radical Inequality

อสมการของกรณฑ์ที่สอง เช่น sqrt(x) - x > 0

Rational Equation

สมการตรรกยะ เช่น 5/(x - 3) = 2/(x - 1)

Rational Expression

นิพจน์ตรรกยะ เช่น 1/(x^3 + 4x^2 + 5x + 2)

Rational Inequality

อสมการตรรกยะ เช่น 5/(x - 3) > 2/(x - 1)

Slope

โจทย์ความชัน เช่น จงหาความชันของ y = 10x + 5

Statistics

โจทย์สถิติ เช่น จงหาค่าเฉลี่ยของชุดตัวเลข (3, 8, 2, 10)

System of Equations

โจทย์ระบบสมการ เช่น จงแก้ 2x + 5y = 16;3x - 5y = - 1

Trigonometry

จงแก้ sin(t) + cos(t) = 1