จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ให้ข้อมูลวันที่เผยแพร่แก่ Google Search

เมื่อ Google ระบุวันที่เผยแพร่และวันที่อัปเดตของหน้าเว็บหรือวิดีโอของคุณได้ ระบบจะแสดงข้อมูลนี้ในผลการค้นหาของ Search หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ คุณให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ Google ระบุข้อมูลวันที่เผยแพร่และวันที่อัปเดตล่าสุดได้

ผลการค้นหาบทความที่แสดงวันที่

Google ไม่ได้พิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับวันที่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะทุกปัจจัยอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นระบบจึงต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยเพื่อระบุการประมาณที่ดีที่สุดของวันที่เผยแพร่หน้าเว็บหรือวันที่หน้าเว็บมีการอัปเดตที่สำคัญ

วิธีให้ข้อมูลวันที่แก่ Google

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูลวันที่แก่ Google

 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 2. ใส่วันที่ที่ผู้ใช้มองเห็นได้ลงในหน้าเว็บและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ติดป้ายกํากับวันที่ให้เหมาะสมด้วยข้อความ เช่น "เผยแพร่" หรือ "อัปเดตล่าสุด" ต่อไปนี้คือตัวอย่างวันที่เผยแพร่และวันที่อัปเดต
  • โพสต์เมื่อ 4 ก.พ. 2019
  • เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2019
  • อัปเดตล่าสุด: 14 ก.พ. 2018
  • อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2019 เวลา 20.00 น. ET
  <html>
   <head>
    <title>Analyzing Google Search traffic drops</title>
   </head>
   <body>
    <p>
     Posted Tuesday, July 20, 2021
    </p>
    <p>
     Suppose you open Search Console and find out that your Google Search traffic dropped. What should you do?
    </p>
   </body>
  </html>
 3. ระบุวันที่ด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง เราขอแนะนําให้คุณเพิ่มประเภทย่อย CreativeWork (เช่น Article, BlogPosting, หรือ VideoObject) และระบุช่อง datePublished และ/หรือ dateModified อย่าลืมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Structured Data ของ Google เพื่อช่วยให้ Crawler เข้าใจวันที่ของบทความ
  <html>
   <head>
    <title>Analyzing Google Search traffic drops</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
     "@context": "https://schema.org",
     "@type": "NewsArticle",
     "headline": "Analyzing Google Search traffic drops",
     "datePublished": "2021-07-20T08:00:00+08:00",
     "dateModified": "2021-07-20T09:20:00+08:00"
    }
    </script>
   </head>
   <body>
    <p>
     Posted Tuesday, July 20, 2021
    </p>
    <p>
     Suppose you open Search Console and find out that your Google Search traffic dropped. What should you do?
    </p>
   </body>
  </html>

หลักเกณฑ์

 • ต้องระบุวันที่ แต่ไม่จำเป็นต้องระบุเวลา: คุณจะระบุส่วนที่เป็นเวลาหรือไม่ก็ได้สำหรับวันที่ในรูปแบบที่ผู้ใช้เห็นและในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 • หากคุณเลือกที่จะระบุเวลา ให้ระบุเขตเวลาที่ถูกต้องโดยคํานึงถึงเวลาออมแสงตามความเหมาะสม
 • ทำให้วันที่และเวลาสอดคล้องกัน ตรวจสอบว่าวันที่ (รวมถึงเวลาและเขตเวลาที่ไม่บังคับ) ตรงกันระหว่างค่าของรูปแบบที่ผู้ใช้เห็นและรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งมีค่าเท่ากัน ไม่บังคับว่าต้องระบุเวลาและเขตเวลาในข้อมูลที่ผู้ใช้เห็นแม้ว่าจะมีการระบุไว้ในข้อมูลที่มีโครงสร้างก็ตาม
 • อย่าระบุวันที่ในอนาคตหรือวันที่ดำเนินการที่แสดงไว้ในหน้าเว็บ วันที่ต้องแสดงถึงวันที่เผยแพร่หรือวันที่อัปเดตหน้าเว็บ ไม่ใช่วันที่ของเรื่องราวหรือกิจกรรมที่แสดงไว้ในที่นี้ คุณเพิ่มมาร์กอัปกิจกรรมลงในหน้าเพื่อแสดงกิจกรรมที่ระบุไว้ในหน้าเว็บได้หากต้องการ
 • แสดงวันที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุดในหน้าเว็บ: หากคุณทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำแล้วแต่ยังพบว่าระบบเลือกวันที่ไม่ถูกต้อง ให้ลองลบวันที่อื่นๆ บางส่วนหรือทั้งหมดที่ปรากฏในหน้าเว็บ
 • หากต้องการให้หน้าเว็บแสดงในการค้นหาของ Google News ให้ทำตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้