Tổng quan về các chủ đề liên quan đến hoạt động thu thập dữ liệu và lập chỉ mục

Các chủ đề trong phần này mô tả cách bạn có thể kiểm soát khả năng của Google trong việc tìm và phân tích cú pháp nội dung của bạn nhằm hiển thị nội dung đó trong Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google. Đồng thời, bạn cũng sẽ nắm được cách chặn Google thu thập dữ liệu các nội dung cụ thể trên trang web của bạn.

Sau đây là nội dung mô tả ngắn gọn về mỗi trang. Để nắm được thông tin tổng quan về hoạt động thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, hãy đọc hướng dẫn Cách hoạt động của Google Tìm kiếm.

Chủ đề
Sơ đồ trang web Thông báo cho Google về các trang mới hoặc đã cập nhật trên trang web của bạn.
robots.txt Tệp robots.txt cho trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm biết trang hoặc tệp nào mà trình thu thập dữ liệu đó có thể hoặc không thể yêu cầu thu thập trên trang web của bạn.
Thẻ meta Google hỗ trợ một số phần mở rộng dạng thẻ nhằm chi phối hành vi và giao diện tìm kiếm.
Quản lý trình thu thập dữ liệu
Xóa
Nội dung trùng lặp Thông báo cho Google về các trang trùng lặp trên trang web của bạn để tránh tình trạng thu thập dữ liệu quá mức. Tìm hiểu cách Google tự động phát hiện nội dung trùng lặp, cách Google xử lý nội dung trùng lặp và cách Google chỉ định một trang chính tắc cho nhóm trang trùng lặp bất kỳ mà Google tìm thấy.
Thay đổi và di chuyển trang web
Các trang web quốc tế và đa ngôn ngữ Nếu trang web của bạn chứa nội dung bằng nhiều ngôn ngữ hoặc có nội dung riêng cho từng khu vực, thì bạn có thể giúp Google hiểu được trang web của bạn bằng cách sau đây.
Nội dung JavaScript Có một số khác biệt và giới hạn mà bạn cần tính đến khi thiết kế trang và ứng dụng sao cho phù hợp với cách các trình thu thập dữ liệu truy cập và hiển thị nội dung của bạn.