จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

User Agent ของ Duplex on the web

DuplexWeb-Google คือ User Agent ที่รองรับบริการ Duplex on the web ดูโทเค็น User Agent และสตริง User Agent แบบเต็มได้ที่นี่

ความถี่ในการรวบรวมข้อมูลและการทำงาน

  • จะไม่มีบริการใดที่ใช้ User Agent ของ DuplexWeb-Google ทำการซื้อหรือดำเนินการใดๆ ที่สำคัญเมื่อรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ
  • การรวบรวมข้อมูลของ User Agent ของ DuplexWeb-Google จะเกิดขึ้น 2-3 ครั้งต่อวันจนถึง 2-3 ครั้งต่อชั่วโมงโดยขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่ฝึกทำงาน แต่การดำเนินการเหล่านี้มีการคำนวณแล้วว่าจะไม่ทำให้เว็บไซต์ทำงานหนักเกินไปหรือรบกวนการเข้าชม
  • Google Search ไม่ได้ใช้การรวบรวมข้อมูลของ User Agent ของ DuplexWeb-Google สำหรับการจัดทำดัชนี และด้วยเหตุที่ไม่ได้ใช้ในการจัดทำดัชนี User Agent ของ DuplexWeb-Google จึงไม่รู้จักคำสั่ง noindex
  • Google Analytics ไม่บันทึกคำขอหน้าเว็บจาก User Agent ของ DuplexWeb-Google ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ใช้กฏของ robots.txt เพื่อควบคุมการรวบรวมข้อมูล

คุณต้องบล็อก User Agent ของ DuplexWeb-Google อย่างชัดแจ้งโดยใช้กฎ Disallow ใน robots.txt เพื่อป้องกันไม่ให้รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ การปิดใช้การรวบรวมข้อมูล (การฝึกทำงาน) ในการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ของ Search Console นั้นไม่เพียงพอ

User Agent ของ DuplexWeb-Google จะดำเนินการตามกฎของ robots.txt ไปตามปกติ โดยมีข้อยกเว้นที่สำคัญดังต่อไปนี้

  • เมื่อ Duplex on the web เปิดใช้ไว้โดยใช้ Search Console (ค่าเริ่มต้น) จะทำให้ User Agent ของ DuplexWeb-Google ไม่สนใจกฎ Disallow ในกลุ่ม User Agent ที่ใช้ไวลด์การ์ด *
  • เมื่อ Duplex on the web ปิดใช้ไว้โดยใช้ Search Console จะทำให้ User Agent ของ DuplexWeb-Google ดำเนินการตามกฎ Disallow ในกลุ่ม User Agent ที่ใช้ไวลด์การ์ด * ตัวอย่าง
# Example 1: Block DuplexWeb-Google from crawling your site
User-agent: DuplexWeb-Google
Disallow: /

# Example 2:
# * If Duplex on the web is enabled for this property in Search Console,
#   block all user agents except DuplexWeb-Google.
# * If Duplex on the web is disabled for this property in Search Console,
#   block all user agents including DuplexWeb-Google.
User-agent: *
Disallow: /