ภาพรวมข้อมูลอ้างอิง

ส่วนนี้ประกอบด้วยเอกสารอ้างอิงสำหรับ API ที่ประกอบขึ้นเป็นโซลูชันการโดยสารและการนำส่งแบบออนดีมานด์

API ของ Fleet Engine

gRPC

พัก

การบันทึก

SDK ของไดรเวอร์

Android

iOS

SDK สำหรับผู้บริโภค

Android

iOS

หากต้องการดูเอกสารอ้างอิงสำหรับ Navigation SDK โปรดดู Navigation SDK สำหรับ Android หรือ Navigation SDK สำหรับ iOS

ไลบรารีการแชร์เส้นทางการท่องเว็บ JavaScript

เอกสารประกอบเกี่ยวกับไลบรารีการแชร์เส้นทางของ JavaScript เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบเกี่ยวกับ JavaScript API ของ Google Maps