ตัวเลือกการสนับสนุนสำหรับโซลูชันการโดยสารและการนำส่งแบบออนดีมานด์

รับความช่วยเหลือ

หากพบปัญหาในการใช้ SDK นี้ คุณเลือกขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปได้หลายวิธี

 • Google ขอแนะนำให้คุณติดต่อพาร์ทเนอร์ของคุณ (หากมี) หรือติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Maps Platform
 • ดูว่าบันทึกประจำรุ่นมีข้อมูลใหม่สำหรับคุณหรือไม่
 • ค้นหาเวอร์ชันล่าสุดในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดบิลด์ที่ใช้งานจริงของ Google Maps Navigation SDK
 • หากมีคำถามด้านการพัฒนาทั่วไปหรือปัญหาเร่งด่วน โปรดดูแหล่งข้อมูลการสนับสนุนของ Google Maps Platform เฉพาะเคสที่ยื่นผ่านทีมสนับสนุนของ Google Cloud เท่านั้นที่ขึ้นอยู่กับ SLA (ข้อตกลงระดับการให้บริการ)
 • ศึกษาข้อกำหนดในการให้บริการ

ระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับ SDK เวอร์ชันเก่า

เมื่อมีการเปิดตัวโซลูชันการโดยสารและการนำส่งเวอร์ชันใหม่ ระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าคือ 4 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ เว้นแต่ Google จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Google อาจเลือกรองรับโซลูชันการโดยสารและการนำส่งแบบออนดีมานด์เวอร์ชันเก่าต่อไปภายในระยะเวลาที่นานกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร

Google เผยแพร่บันทึกประจำรุ่นเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งที่มีรุ่นใหม่ออกมา คุณสมัครรับการแจ้งเตือนได้ที่ Google Cloud Console บันทึกประจำรุ่นจะมีวันที่ระบบไม่รองรับเวอร์ชันเก่า คุณควรอัปเกรดแอปสำหรับคนขับรถยนต์ทั้งหมดภายใน 4 เดือนนับจากการเปิดตัว ซึ่งก็คือก่อนวันที่ที่ระบุไว้ในบันทึกประจำรุ่น SDK เวอร์ชันเก่าอาจแสดงข้อผิดพลาดหลังจากวันที่ที่ระบุ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Google ประกาศการเปิดตัวเวอร์ชัน 1.2 ในวันที่ 10 เมษายน 2018 บันทึกประจำรุ่นจะระบุวันที่ที่จะไม่รองรับเวอร์ชันเก่าอีกต่อไป ในตัวอย่างนี้ วันที่จะไม่เป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2018

ติดต่อทีมสนับสนุน

จากหน้าการสนับสนุนของแพลตฟอร์ม Google Maps คุณจะสร้างเคสขอรับความช่วยเหลือใหม่ รวมถึงดู resolve หรือส่งต่อเคสที่มีอยู่ได้

คุณจะต้องมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งต่อไปนี้ จึงจะจัดการเคสต่างๆ ในคอนโซล Maps ได้

 • เจ้าของโปรเจ็กต์
 • ผู้แก้ไขโปรเจ็กต์
 • ผู้แก้ไขการสนับสนุนทางเทคนิค
 • ผู้ดูการสนับสนุนทางเทคนิค

บทบาทผู้ดูการสนับสนุนทางเทคนิคจะดูได้เฉพาะข้อมูลของเคสเท่านั้น และจะโต้ตอบหรืออัปเดตเคสไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทเหล่านี้ รวมถึงวิธีนำไปใช้ได้ที่ให้สิทธิ์เข้าถึงการสนับสนุน ดูการเปรียบเทียบบทบาทที่กล่าวถึงในเอกสารประกอบของ Maps

สร้างเคสขอรับความช่วยเหลือ

เจ้าของโปรเจ็กต์ ผู้แก้ไขโปรเจ็กต์ และผู้แก้ไขการสนับสนุนทางเทคนิคจะสร้างเคสขอรับความช่วยเหลือได้ หากไม่มีบทบาทดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าของโปรเจ็กต์หรือผู้ดูแลระบบองค์กรเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึง

 1. ไปที่หน้า สร้างเคสสำหรับการสนับสนุนของ Google Maps Platform ใน Cloud Console
 2. เลือกโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับคำถามของคุณในแถบแบบเลื่อนลงด้านบนของ Cloud Console
 3. กรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียด
 4. เมื่อสร้างเคสแล้ว คุณจะติดต่อกับทีมสนับสนุนทางอีเมลได้

จัดการเคสของคุณ

ดู แก้ไข หรือส่งต่อเคสขอรับความช่วยเหลือจาก Cloud Console โปรดติดต่อทีมสนับสนุนเกี่ยวกับเคสของคุณโดยตอบกลับอีเมลของเคส ในอนาคต คุณสามารถตอบกลับเคสต่างๆ ใน Cloud Console ได้

ดูประวัติ

เคสต่างๆ จะแสดงอยู่ในหน้าเคส ในขณะที่เคสล่าสุดอยู่ในหน้าภาพรวมการสนับสนุนของแพลตฟอร์ม Google Maps ด้วย ซึ่งคุณสามารถใช้ไปที่หน้าเคสต่างๆ ได้ เลือกเคสใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดและติดต่อกับทีมสนับสนุนของ Maps

เคสต่างๆ จะกำหนดขอบเขตอยู่ที่โปรเจ็กต์ที่เลือก ดังนั้นคุณจะเห็นเฉพาะเคสที่สร้างขึ้นภายในโปรเจ็กต์นั้น หากคุณมีหลายโปรเจ็กต์และไม่พบเคสขอรับความช่วยเหลือที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบว่ากําลังดูโปรเจ็กต์จากที่ที่คุณสร้างเคสขอรับความช่วยเหลือไว้ในตอนแรกหรือไม่

ส่งต่อเคส

หากคิดว่าเคสไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณส่งต่อเคสได้ ผู้จัดการการส่งต่อจะตรวจสอบเคสเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ผู้จัดการการส่งต่อปัญหาสามารถให้ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมหรือจัดลำดับความสำคัญของเคสได้ดีขึ้นตามข้อกำหนดทางธุรกิจ แต่ให้ข้อยกเว้นสำหรับนโยบายหรือข้อกำหนดในการให้บริการไม่ได้

หลังจากส่งเคสครั้งแรกแล้ว 1 ชั่วโมง คุณอาจส่งต่อเคสได้ ใช้ปุ่ม "ส่งต่อ" ในส่วนท้ายของอีเมลสนับสนุน ในอีเมลยืนยันการสร้างเคส หรือในการตอบกลับเคส คุณยังคลิกปุ่ม "ส่งต่อ" ที่ด้านบนของหน้ารายละเอียดของเคสสำหรับเคสของคุณได้

แก้ปัญหาเคส

หากเคสของคุณไม่ต้องการการสนับสนุนแล้ว คุณสามารถแจ้งทีมสนับสนุนทางอีเมลหรือคลิกปุ่ม "แก้ไข" ที่ด้านบนของหน้ารายละเอียดของเคสสำหรับเคสของคุณ

ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ฝ่ายสนับสนุน

เจ้าของโปรเจ็กต์หรือผู้ดูแลระบบองค์กรจะมอบบทบาททั้งหมดที่มีได้จากหน้า IAM

 1. เปิดหน้า IAM ใน Cloud Console
 2. เลือกเลือกโปรเจ็กต์ > เลือกโปรเจ็กต์จากเมนูแบบเลื่อนลง > เปิด
 3. เลือกเพิ่ม จากนั้นป้อนอีเมลของสมาชิกใหม่
  • คุณเพิ่มบุคคลธรรมดา บัญชีบริการ หรือ Google Groups เป็นสมาชิกได้ แต่ทุกโปรเจ็กต์ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน
 4. เลือกบทบาทของสมาชิก สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้มอบสิทธิ์ที่ต่ำที่สุดที่จำเป็นแก่สมาชิก สมาชิกที่มีสิทธิ์ระดับเจ้าของโปรเจ็กต์จะจัดการโปรเจ็กต์ในทุกๆ ด้านได้ รวมถึงการปิดโปรเจ็กต์
  • หากต้องการให้สิทธิ์เจ้าของโปรเจ็กต์หรือผู้แก้ไขโปรเจ็กต์ ให้เลือกบทบาทที่เหมาะสมในส่วนโปรเจ็กต์
  • หากต้องการจำกัดสิทธิ์ของสมาชิกในการส่งเคสขอรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค ให้เลือกบทบาทผู้แก้ไขการสนับสนุนด้านเทคนิคในส่วนการสนับสนุน
 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการเรียกเก็บเงินในฐานะผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน

บทบาทผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินไม่ได้ให้สิทธิ์ในการสร้างเคสขอรับความช่วยเหลือในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน เนื่องจากการเข้าถึงการสนับสนุน (เทคโนโลยีหรือการเรียกเก็บเงิน) ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของโปรเจ็กต์ และจะมอบให้กับเจ้าของโปรเจ็กต์ ผู้แก้ไขโปรเจ็กต์ หรือผู้แก้ไขการสนับสนุนทางเทคนิคในโปรเจ็กต์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้ทำดังนี้

 1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ คุณจะได้รับบทบาทเจ้าของโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติสำหรับโปรเจ็กต์นี้
 2. เปิดใช้การเรียกเก็บเงินในโปรเจ็กต์ใหม่โดยใช้บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ใช้สำหรับโปรเจ็กต์อื่นๆ ของกลุ่ม
 3. เปิดใช้ Maps API จากโปรเจ็กต์ใหม่นี้

ดูวิธีสร้างโปรเจ็กต์ เปิดใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับโปรเจ็กต์ และเปิดใช้ API

เนื่องจากคุณเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์สําหรับโปรเจ็กต์ใหม่นี้ คุณจึงมีสิทธิ์เข้าถึงการสร้างประวัติการช่วยเหลือ Maps API จากโปรเจ็กต์ใหม่นั้น และสอบถามเกี่ยวกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่แนบมากับโปรเจ็กต์ได้

เวลาให้บริการที่พร้อมให้บริการ

คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนได้โดยส่งเคสใน Cloud Console

 • ทีมสนับสนุนปฏิบัติงานในวันธรรมดาและให้บริการตั้งแต่วันจันทร์เวลา 09:00 น. ตามเวลาโตเกียวถึงวันศุกร์ 17:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก (24x5) ยกเว้นวันหยุดของภูมิภาค
 • นอกจากการเข้าถึงการสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังมีการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับปัญหาร้ายแรงในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดของภูมิภาค (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) ผ่าน Google Cloud Console ที่มีเวลาในการตอบกลับ 1 ชั่วโมง

การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล โปรดติดต่อเราโดยใช้ แบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ข้อกำหนดในการใช้งาน

เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง