บทบาทและสิทธิ์ของโปรเจ็กต์

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ตารางแสดงบทบาททั้งหมดของ Google Cloud Console ที่กล่าวถึงในเอกสารประกอบของ Maps พร้อมด้วยสิทธิ์และความสามารถที่กล่าวไว้ข้างต้น

เซลล์ว่างแสดงว่าบทบาทผู้ใช้นั้นๆ ไม่ได้ให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของเซลล์นั้น ผู้ใช้ทุกคนมีบทบาท Cloud Console หลายรายการในโปรเจ็กต์หนึ่งๆ ได้ ดังนั้น ตราบใดที่ผู้ใช้มีบทบาทที่ ให้สิทธิ์หนึ่งๆ อย่างชัดแจ้งให้ทําบางอย่าง บทบาทอื่นที่ผู้ใช้ยัง ระงับไว้อาจจะไม่ขัดขวางการทําเช่นนั้นโดยเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทใน Cloud Console

สิทธิ์ เจ้าของโปรเจ็กต์ ผู้แก้ไขโปรเจ็กต์ ผู้แก้ไขการสนับสนุนด้านเทคนิค ผู้ดูการสนับสนุนด้านเทคนิค ผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน
สร้างหรืออัปเดตเคสการเรียกเก็บเงิน
ดูเคสการเรียกเก็บเงิน
สร้างหรืออัปเดตเคสทางเทคนิค
ดูเคสทางเทคนิค
สร้างหรือจัดการรหัสแผนที่

ปัจจุบันบทบาทผู้แก้ไขการสนับสนุนด้านเทคนิคและผู้ดูการสนับสนุนด้านเทคนิคสามารถเข้าถึงเคสการเรียกเก็บเงินได้ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ให้ใช้บทบาทผู้แก้ไขโปรเจ็กต์เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้องและไม่หยุดชะงัก

ผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินที่ต้องการสร้างเคสขอรับความช่วยเหลือสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ได้