Package google.rpc

Indeks

Stan

Typ Status definiuje model logiczny błędów odpowiedni dla różnych środowisk programowania, w tym interfejsy API REST i RPC. Jest on używany przez funkcję gRPC. Każda wiadomość Status zawiera 3 elementy danych: kod błędu, komunikat o błędzie i szczegóły błędu.

Więcej informacji o tym modelu błędu i sposobie jego wykorzystania znajdziesz w przewodniku po interfejsach API.

Pola
code

int32

Kod stanu, który powinien być wartością google.rpc.Code.

message

string

Komunikat o błędzie wyświetlany deweloperowi, który powinien być w języku angielskim. Wszelkie komunikaty o błędach wyświetlane użytkownikom powinny być zlokalizowane i wysyłane w polu google.rpc.Status.details lub zlokalizowane przez klienta.

details[]

Any

Lista komunikatów zawierających szczegóły błędu. Istnieje wspólny zestaw typów wiadomości do użycia przez interfejsy API.