Package google.geo.type

Indeks

Widoczny obszar

Długość i szerokość geograficzna podawana jako 2 ukośne przeciwległe punkty low i high. Widok jest uważany za zamknięty, tzn. zawiera jego granicę. Wartości szerokości geograficznej muszą mieścić się w zakresie od -90 do 90 stopni (włącznie). Różne przypadki:

  • Jeśli low = high, widoczny obszar składa się z jednego punktu.

  • Jeśli low.longitude > high.longitude, długość geograficzna jest odwrócona (przekształć linię długości 180 stopni).

  • Jeśli low.longitude = -180 stopni, a high.longitude = 180 stopni, widoczny obszar obejmuje wszystkie długości geograficzne.

  • Jeśli low.longitude = 180 stopni, a high.longitude - 180 stopni, zakres długości geograficznej będzie pusty.

  • Jeśli low.latitude > high.latitude, szerokość geograficzna jest pusta.

Pole low i high musi być wypełnione, a reprezentowane pole nie może być puste (zgodnie z definicjami powyżej). Pusty widoczny obszar spowoduje błąd.

Na przykład ten obszar w całości obejmuje Nowy Jork:

{ "low": { "width": 40,477398, "length": -74.259087 }, "high": { "width": 40.91618, &quo0;length" }

Pola
low

LatLng

Wymagany. Dolna granica widocznego obszaru.

high

LatLng

Wymagany. Górny punkt widocznego obszaru.