Odniesienie do klasy GMSPeriod

Odniesienie do klasy GMSPeriod

Opis

Klasa reprezentująca okres, w którym miejsce działało przez GMSPlace.

Zawiera otwarte GMSEvent i opcjonalne zamknięcie GMSEvent. Jeśli okres jest otwarty przez całą dobę, zdarzenie zamknięcia nie będzie miało znaczenia.

Usługi

GMSEventopenEvent
 Wydarzenie otwarte w tym okresie.
GMSEventcloseEvent
 Zdarzenie zamykające w tym okresie.

Dokumentacja właściwości

– (GMSEvent*) openEvent [read, assign]

Wydarzenie otwarte w tym okresie.

Każdy element GMSPeriod ma gwarantowane wydarzenie otwarte. Jeśli przedział czasu wskazuje otwarte 24 godziny, będzie zawierać tylko zdarzenie openEvent z czasem „0000”.

– (GMSEvent*) closeEvent [read, assign]

Zdarzenie zamykające w tym okresie.

Wartość zerowa, jeśli miesiączka jest otwarta przez 24 h.