Thêm trải nghiệm điều hướng từng chặng vào ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Tận dụng sức mạnh của Google Maps để cung cấp điều hướng theo thời gian thực với hướng dẫn bằng giọng nói. Giúp khách hàng dễ dàng đặt xe hoặc đặt hàng để giao hàng, giúp khách hàng luôn nắm được thông tin mới nhất về tiến trình thực hiện. Tối ưu hoá hoạt động phân bổ cho người lái xe và giúp người lái xe di chuyển trên những tuyến đường nhanh và ổn định.