StreetViewPanorama Seçenekleri

herkese açık nihai sınıf StreetViewPanoramaOptions Nesnenin kapsamını genişletir
Ayrıştırılabilir

StreetViewPanorama için PanoramaOptions yapılandırmasını tanımlar. Bu seçenekler, uygulamanıza programatik olarak panorama eklerken kullanılabilir. StreetViewPanoramaFragment kullanıyorsanız bu seçenekleri newInstance(StreetViewPanoramaOptions) statik fabrika yönteminden geçirebilirsiniz. StreetViewPanoramaView kullanıyorsanız bu seçenekleri StreetViewPanoramaView(Context, StreetViewPanoramaOptions) oluşturucuyu kullanarak iletebilirsiniz.

Devralınan Sabit Özet

Herkese Açık Oluşturucu Özeti

StreetViewPanoramaOptions()
Yeni bir StreetViewPanoramaOptions nesnesi oluşturur.

Herkese Açık Yöntem Özeti

Boole
Dize
Enl
Tamsayı
StreetViewSource
getSource() gerekir
Boole
StreetViewPanoramaKamera
Boole
Boole
Boole
StreetViewPanoramaOptions
panningmotionsEnabled(boole etkin)
Kullanıcıların, hareketleri kullanarak panoramalarda kaydırma özelliğini kullanabilir.
StreetViewPanoramaOptions
panoramaKamera(StreetViewPanoramaCamera kamera)
Street View panoraması için ilk kamerayı belirtir.
StreetViewPanoramaOptions
panoramaId(Dize pano kimliği)
Panorama kimliğine göre Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir.
StreetViewPanoramaOptions
position(LatLng konumu, Tam sayı yarıçapı, StreetViewSource kaynağı)
Konuma, yarıçapa ve kaynağa göre Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir.
StreetViewPanoramaOptions
position(LatLng konumu, Tam sayı yarıçapı)
Konuma ve yarıçapa göre Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir.
StreetViewPanoramaOptions
position(LatLng konumu)
Konuma dayalı olarak Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir.
StreetViewPanoramaOptions
position(LatLng konumu, StreetViewSource kaynağı)
Konuma ve kaynağa dayalı olarak Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir.
StreetViewPanoramaOptions
streetNamesEnabled(boole etkin)
Kullanıcıların panoramalarda sokak adlarını görme özelliğini açar/kapatır.
Dize
StreetViewPanoramaOptions
useViewLifecycleInFragment(boole useViewLifecycleInFragment)
StreetViewPanoramaFragment kullanırken bu işaret, Street View panoramasının yaşam döngüsüyle parçanın görünümüne mi yoksa parçanın kendisine mi bağlı olacağını belirtir.
StreetViewPanoramaOptions
userNavigationEnabled(boole etkin)
Kullanıcıların panoramik görüntüler arasında geçiş yapabilmesini sağlar.
StreetViewPanoramaOptions
ZoommotionsEnabled (boole etkin)
Kullanıcıların, hareketleri kullanarak panoramaları yakınlaştırma özelliğini açar/kapatır.

Devralınan Yöntem Özeti

İnşaat Ustaları

public StreetViewPanoramaOptions ()

Yeni bir StreetViewPanoramaOptions nesnesi oluşturur.

Herkese Açık Yöntemler

genel Boole getPanningmotionsEnabled ()

İadeler
  • Kullanıcılar başlangıçta Street View panoramalarındaki hareketler aracılığıyla kaydırma yapabiliyorsa true

public Dize getPanoramaId ()

İadeler
  • Street View panoramasının ilk panorama kimliği veya belirtilmemişse null.

herkese açık LatLng getPosition ()

İadeler
  • Street View panoramasının başlangıç konumu veya belirtilmezse null.

herkese açık Tam sayı getRadius ()

İadeler
  • Street View panoraması aramak için kullanılan ilk yarıçap. Belirtilmemişse null.

genel StreetViewSource getSource ()

İadeler
  • Street View panoraması aramak için kullanılan kaynak filtresi veya belirtilmemişse DEFAULT.

herkese açık Boole getStreetNamesEnabled ()

İadeler
  • Kullanıcılar başlangıçta Street View panoramalarında sokak adlarını görebiliyorsa true

herkese açık StreetViewPanoramaKamera getStreetViewPanoramaCamera ()

İadeler
  • Street View panoraması için ilk kamera veya belirtilmemişse null.

herkese açık Boole getUseViewLifecycleInFragment ()

İadeler
  • useViewLifecycleInFragment seçeneğini veya belirtin. Belirtilmemişse null.

herkese açık Boole getUserNavigationEnabled ()

İadeler
  • Kullanıcılar başlangıçta farklı Street View panoramalarına geçiş yapabiliyorsa true

genel Boole getZoommotionsEnabled ()

İadeler
  • Kullanıcılar başlangıçta Street View panoramalarındaki hareketlerle yakınlaştırma yapabiliyorsa true

genel StreetViewPanoramaOptions panningmotionsEnabled (boole özellikli)

Kullanıcıların, hareketleri kullanarak panoramalarda kaydırma özelliğini kullanabilir. Daha fazla bilgi için setPanningGesturesEnabled(boolean) sayfasına bakın. Varsayılan değer true

Parametreler
etkin

herkese açık StreetViewPanoramaOptions panoramaKamera (StreetViewPanoramaCamera kamera)

Street View panoraması için ilk kamerayı belirtir.

Parametreler
kamera

herkese açık StreetViewPanoramaOptions panoramaId (Dize pano kimliği)

Panorama kimliğine göre Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir. PanoramaID tarafından ayarlanan konum, LatLng tarafından ayarlanan bir konuma göre önceliklidir

Parametreler
panoId

herkese açık StreetViewPanoramaOptions konum (Enl konumu, Tam sayı yarıçapı, StreetViewSource kaynağı)

Konuma, yarıçapa ve kaynağa göre Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir. Panorama kimliği tarafından ayarlanan konum, ayarlanırsa bir LatLng tarafından ayarlanan konuma göre öncelikli olur

Parametreler
position
yarıçap
source

herkese açık StreetViewPanoramaOptions konum (Enl konumu, Tam sayı yarıçapı)

Konuma ve yarıçapa göre Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir. Panorama kimliği tarafından ayarlanan konum, ayarlanırsa bir LatLng tarafından ayarlanan bir konuma göre önceliklidir

Parametreler
position
yarıçap

herkese açık StreetViewPanoramaOptions konum (Enl konumu)

Konuma dayalı olarak Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir. Panorama kimliği tarafından ayarlanan konum, ayarlanırsa bir LatLng tarafından ayarlanan konuma göre öncelikli olur

Parametreler
position

genel StreetViewPanoramaOptions konum (Enl konumu, StreetViewSource kaynağı)

Konuma ve kaynağa dayalı olarak Street View panoramasının başlangıç konumunu belirtir. Panorama kimliği tarafından ayarlanan konum, ayarlanırsa bir LatLng tarafından ayarlanan bir konuma göre önceliklidir

Parametreler
position
source

herkese açık StreetViewPanoramaOptions streetNamesEnabled (boole özellikli)

Kullanıcıların panoramalarda sokak adlarını görme özelliğini açar/kapatır. Daha fazla bilgi için setStreetNamesEnabled(boolean) sayfasına bakın. Varsayılan değer true

Parametreler
etkin

public Dize toString ()

herkese açık StreetViewPanoramaOptions useViewLifecycleInFragment (boole useViewLifecycleInFragment)

StreetViewPanoramaFragment kullanırken bu işaret, Street View panoramasının yaşam döngüsüyle parçanın görünümüne mi yoksa parçanın kendisine mi bağlı olacağını belirtir. Varsayılan değer, false olup Street View panoramasının yaşam döngüsüyle parça arasında bağlantı kurulur.

Parçanın yaşam döngüsünün kullanılması, temel GL bağlamı korunduğu için parça ayrılıp tekrar eklendiğinde Street View panoramasının daha hızlı oluşturulmasını sağlar. Bu işlem, parçayı çıkarmak ancak yok etmemek yerine, panoramanın kullandığı anı bırakmaz.

Bir parçanın görünümünün yaşam döngüsünü kullanmak, parça sökülüp tekrar takıldığında Street View panoramasının yeniden kullanılamayacağı anlamına gelir. Bu işlem, haritanın sıfırdan yeniden oluşturulmasına neden olur. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Bu, bir parçanın ayrılması ve dolayısıyla görünümü olmamasına rağmen tüm StreetViewPanorama yöntemlerinin NullPointerException atacağı anlamına da gelir.

Parametreler
ViewViewLifecycleInFragment özelliğini kullanma

herkese açık StreetViewPanoramaOptions userNavigationEnabled (boole özellikli)

Kullanıcıların panoramik görüntüler arasında geçiş yapabilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için setUserNavigationEnabled(boolean) sayfasına bakın. Varsayılan değer true

Parametreler
etkin

herkese açık StreetViewPanoramaOptions ZoommotionsEnabled (boole özellikli)

Kullanıcıların, hareketleri kullanarak panoramaları yakınlaştırma özelliğini açar/kapatır. Daha fazla bilgi için setZoomGesturesEnabled(boolean) sayfasına bakın. Varsayılan değer true

Parametreler
etkin